De pakjesavond moet nog komen. Wij, de Europese burgers, worden echter alvast ingepakt en verkocht aan de financiële- en corporocratenelite door de niet door ons gekozen leiders; de Europese Commissie, die in geheime onderhandelingen zijn over een transatlantisch vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS. Dat dit akkoord over veel meer gaat dan over een traditioneel handelsakkoord maakt Deutsche Wirtschaftsnachrichten duidelijk in een artikel dat op 28 november werd gepubliceerd. Hieronder volgt de vertaling van dit belangwekkende en gedurfde journalistieke stuk.

 

Het geplande vrijhandelsakkoord (TTIP) met de VS is vanuit het gezichtspunt van de EU een eerste stap naar een nieuwe WERELD ECONOMISCHE ORDE: het is de bedoeling dat dit akkoord voor alle EU handelspartners, inclusief China, een lichtend voorbeeld zal zijn.
De EU acht het noodzakelijk dat er uitsluitend in positieve zin over het akkoord wordt
Het akkoord voorziet in vergaande beperkingen van de nationale soevereiniteit in Europa en in het bijzonder in de uitschakeling van de gewone rechtspraak in de EU-staten De grote coalitie heeft hiermee ingestemd "ter bevordering van de ondertekening van TTIP”. Kennelijk is de EU erop gespitst dat negatieve berichtgeving over de TTIP in de kiem wordt gesmoord. In een memo waarop de Deense website Notat de hand had gelegd stond te lezen dat de EU landen zouden worden geïnformeerd over de te volgen gedragscode met betrekking tot het TTIP akkoord.


De EU wil vooral verhinderen dat er tijdens de geheime onderhandelingen over TTIP stoorzenders vanuit het publieke domein kunnen optreden. Het doel van de EU commissie is: “Wij moeten ervoor zorgen dat de burgers een globaal beeld hebben van wat het TTIP akkoord inhoudt –namelijk een initiatief dat groei en werkgelegenheid teweeg brengt en dat het publiek ook weet wat het TTIP akkoord NIET inhoudt en dat is een streven naar de teloorgang van regelingen met betrekking tot de gezondheid, veiligheid en milieu.”


“Een sympathieke beeldvorming over het TTIP zou ook belangrijk zijn voor de buurlanden (van de EU) en voor alle handelspartners, omdat het akkoord ook onze betrekkingen met hen regelt. De wereld zou daarom niet nerveus moeten worden en de indruk krijgen dat het TTIP akkoord niet alleen belangrijk is voor de EU, maar tevens dat de Amerikanen de indruk krijgen dat de EU burgers helemaal achter de EU commissie staan en de onderhandelingsdoelstellingen geheel ondersteunen, waardoor de Amerikanen niet een beeld krijgen van de EU dat elk land zijn eigen standpunten erop na kan houden. “Op momenten als deze en tijdens het hele verdere verloop van het onderhandelingsproces is het voor de EU van vitaal belang dat de deelnemende landen zo veel mogelijk hetzelfde (positieve) geluid laten horen”

Kissinger
Want de grootste angst van de EU commissie is dat de Amerikanen de ‘volkshelden’ Barroso, Barnier, Rehn en Van Rompuy voor zwakkelingen zouden gaan verslijten. Daarom eist de EU van de regeringen en de burgers van Europa –van het verste meer in Finland tot de Straat van Gibraltar: “Veel onzekerheden met betrekking tot het TTIP akkoord zijn gebaseerd op de valse veronderstelling dat de EU niet sterk genoeg is om met de VS een partnerschap aan te gaan. Deze onzekerheden hebben veel te maken met het feit dat de EU op dit moment in een slechtere economische situatie verkeert als de VS en dat de EU daarom het TTIP akkoord dringender nodig heeft dan de Amerikanen. Wij moeten duidelijk stellen dat dit niet het geval is.”

De EU zet bij de propaganda veldtocht in op drie gebieden:


Geheimhouding: het publiek moet niets te weten komen over specifieke onderwerpen uit de onderhandelingen.

Positieve berichtgeving in de media: de EU is vol lof over de mainstream media omdat deze tot dusver zeer vriendelijk over het TTIP hebben geschreven.

Monitoren van de critici: alle kritiek via welke kanalen dan ook, inclusief internet en de sociale media moet worden gevolgd om het proactief aan te kunnen pakken.

Enthousiasmeren door propaganda; via een Twitter account van de EU Voorlichting moeten alle EU burgers geïnformeerd worden over de grote successen in de onderhandelingen.

Het Europese parlement aan de leiband: De EU Commissie wil ‘intensiever dan gewoonlijk’ met het EU parlement samenwerken. De Commissie wil op deze manier veilig stellen dat er geen tegenstand komt vanuit het parlement bij de presentatie van het TTIP akkoord door de EU Commissie aan het parlement.


Tot besluit verklaart de EU Commissie in het memo dat het bij het TTIP akkoord om de meest verreikende verandering in de Europese samenleving gaat: “HET IS DE EERSTE STAP NAAR EEN NIEUWE WERELDORDE: u dient te weten dat het in dit onderhandelingsproces om veel meer gaat dan slechts een traditionele handelsovereenkomst.”


Daarom zet de EU Commissie in op transparantie. Maar daarmee wordt niet werkelijke transparantie naar de burgers toe bedoeld. De EU wil vooral de lobbyisten en het bedrijfsleven massief bij het onderhandelingsproces betrekken, omdat: “De materie erg complex is en de onderhandelingsleiders daarom de input van de “stakeholders’ nodig hebben om te garanderen dat er effectieve oplossingen voor de knelpunten worden gevonden”
De burgers kunnen helaas niet worden geïnformeerd waarom het in werkelijkheid draait: “De onderhandelingen moeten in een sfeer van absolute vertrouwelijkheid worden gevoerd willen we succes boeken.”

Dit is de Nieuwe Wereldorde zoals de EU die voor ogen heeft: Achterkamertjespolitiek met de lobbyisten en propaganda voor de burgers.

De grote coalitie van Angela Merkel, Horst Seehofer en Sigmar Gabriel heeft besloten om het TTIP akkoord te steunen:
‘Het geplande vrijhandelsakkoord met de VS is een van de kernprojecten die leiden tot verdieping van de transatlantische betrekkingen. Wij willen dat de onderhandelingen succesvol worden afgerond, zonder dat er controle vanuit het parlement en de rechterlijke macht wordt uitgeoefend. Ons doel is daarbij om de bestaande obstakels in de transatlantische handels en investeringsbetrekkingen zo volledig als mogelijk weg te nemen.
Er moet ruimte zijn in het akkoord voor uitzonderingen ten behoeve van alle verdragsdeelnemers. Wij zullen de nadruk leggen op de bescherming van de privacy, het algemeen belang en de handhaving van de Europese sociale- milieu- en voedingsnormen alsmede de bescherming van onze cultuur en media.”


Deze tekst heeft veel van een onderwerpingsverklaring van Duitsland aan de Nieuwe Wereldorde, waarin de niet democratisch gekozen corporocratische en financiële elite het voor het zeggen zal krijgen over wat nodig is voor het ‘Algemeen Belang’.
Merkel en Gabriel zijn al gecapituleerd getuige hun onderdanige verzoek om rekening te willen houden met ‘redelijke uitzonderingen’.
Gabriel en Merkel hebben ‘hun ziel aan de duivel verkocht’.


Het succes dat zij aan de burgers willen verkopen is, dat ze niet allemaal in de grote pot zullen worden gekookt, maar slechts enkelen in de wokpan.


Deutsche Wirtschaftsnachrichten 28 november 2013

 

Toegevoegd op 30 november 2013. Op de site van de Europese Commissie staat informatie over TTIP, onder meer dit:

How Europe can benefit from TTIP

Because the EU-US trade relationship is already the biggest in the world – every day we trade goods and services worth €2 billion, every trade barrier we remove could result in significant economic gains.

An independent report suggests that an ambitious agreement could result in millions of euros of savings to companies and create hundreds of thousands of jobs.

It's expected that every year an average European household would gain €545, as our economy would be boosted by 0.5% of GDP, or €120 billion annually, once fully implemented.

The extra economic growth will benefit everyone; boosting trade is a good way of boosting our economies by creating increased demand and supply without having to increase public spending or borrowing.

Ad Broere
webdesign by vincken.eu