14 mei 2011 In Een Menselijke Economie schreef ik, dat een belangrijk gevolg van de financiële crisis zou zijn, dat banken zouden terugkeren naar een conservatief risicomijdende houding. Het midden- en kleinbedrijf en vooral startende ondernemers zouden hiervan de dupe zijn, omdat banken deze categorieën als riskant beschouwen.

In weerwil van de retoriek van banken, dat er geen verandering is in de houding naar starters en het MKB  voor en na de crisis, hebben in de praktijk de bewijzen van het tegendeel zich opgestapeld. Het is daarom niet verbazingwekkend, dat jonge ondernemers naar nieuwe wegen zijn gaan zoeken om hun bedrijf te financieren. Een financieringsinstrument, dat in toenemende mate aan populariteit wint is crowdfunding. Crowdfunding betekent 'funding door de 'crowd', ofwel vele kleine 'investeerders' en belanghebbenden die bereid zien om kleine bedragen te investeren voor bepaalde doelen waarbij zij zich betrokken voelen. Deze belanghebbenden geven allemaal een relatief klein geldbedrag wat bij elkaar opgeteld leidt tot één grote investering waarmee de doelen verwezenlijkt kunnen worden.

Crowdfunding 1

Succes roept altijd tegenkrachten op. Op 4 mei   waarschuwden de kampioen van het financiële establishment De Nederlandse Bank (DNB) en de waakhond van de financiële markten AFM voor de mogelijke gevaren van 'crowdfunding'. DNB en AFM stellen dat: 'Op crowdfunding kunnen wettelijke bepalingen van toepassing zijn waarmee bij de opzet van deze platforms rekening moeten worden gehouden. Daarnaast kunnen risico's voor de gebruikers bestaan.' Nu zijn er gelukkig wakkere juristen, die de dreigende taal van DNB en AFM ontzenuwen. Eén van hen is John Molenaar, verbonden aan Van Diepen Van der Kroef advocaten, die in het FD van 14 mei schrijft: 'Gelukkig heeft de Europese wetgever er oog voor gehad, dat het voor sommige transacties met geringe omvang te belastend is om een vergunning aan te vragen of een prospectus op te stellen. Zo kan een onderneming voor de financiering van haar eigen activiteiten via crowdfunding zonder vergunning of prospectus een bedrag van € 2,5 miljoen van beleggers opvragen in een periode van twaalf maanden mits zij in reclame-uitingen en aanbiedingsdocumenten vermeldt dat de aanbieding geschiedt zonder vergunningsplicht en dat zij niet onder toezicht staat van het AFM.'

Met € 2,5 miljoen zijn de meeste startende ondernemers 'geknipt en geschoren'. Dus de dreigende woorden van DNB en AFM kunnen voor kennisgeving worden aangenomen. De tips die het AFM geeft aan potentiële beleggers in een crowd fonds om hen te beschermen tegen eventuele malafide praktijken hebben eveneens een lichtelijk intimiderend karakter, mogelijk bedoeld om potentiële beleggers af te schrikken. Het doet bij mij de vraag rijzen waar het AFM was toen er massaal bij Icesave werd gespaard, om een voorbeeld te noemen dat de waakhond lag te slapen. Vanzelfsprekend is het nodig, dat de vrager van het geld transparant is naar de aanbieders van het geld en gespecificeerd inzicht geeft in wat hij of zij met het geld gaat doen en op welke manier en wanneer er rendement zal worden behaald. Maar het is niet nodig om dat te doen door middel van een prospectus en op basis van een vergunning van de AFM. Voor verreweg de meeste jonge ondernemers zou dat spannen van het paard achter de wagen betekenen.

Het mooie van crowdfunding is, dat het gaat om relatief kleine bedragen per belegger, dat er op een goede manier gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die internet biedt en vooral, dat jonge ondernemers een kans krijgen. Want daarmee blijft de hoop op een goede toekomst van onze economie levend.

 Crowdfunding 2

 6 augustus 2011

Op 1 september verschijnt een nieuw Nederlands literair tijdschrift. Het heet Das Magazin en wil onder meer met opvallende vormgeving de jeugd bereiken. Opmerkelijk is de financiering: het nulnummer wordt betaald door middel van crowdfunding. Liefhebbers kunnen een bijdrage storten en ontvangen daarvoor een beloning, waarvan de vorm afhangt van het gedoneerde bedrag.

Daniël van der Meer, interviewer voor De Groene Amsterdammer en redacteur bij uitgeverij Babel & Voss, is een van de initiatiefnemers van Das Magazin. Op het boekenbal ontmoette hij Toine Donk; samen kwamen ze tot de conclusie dat de tijd rijp was voor een nieuw literair tijdschrift. 'Veel van onze leeftijdgenoten weten nauwelijks van het bestaan van literaire tijdschriften', zegt Van der Meer. 'Wij willen die leemte opvullen. Toine werkt bij Athenaeum Nieuwscentrum en  ziet daar wie de bestaande tijdschriften kopen. Daar zit zelden iemand onder de veertig bij.'

 • delen van artikelen

  Beste Roy, ik heb er geen probleem mee dat artikelen van mijn website worden gedeeld of overgenomen, zolang de bron ervan vermeld wordt.
  Groeten, Ad

  03/07/2011 - Ad
 • dank

  Beste Ad, ik kwam 'per ongeluk' op je site terecht, fijn je stuk over crowd funding te lezen! Ik heb het gedeeld via twitter en facebook, hoop niet dat je dit een probleem vindt? Groeten, Roy Cremers

  03/07/2011 - Roy Cremers

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu