Een post op de social media werd gevolgd door een gesprek met Rob over schuld en kwijtschelding.  De post en het gesprek wil ik graag op mijn weblog delen.

De houding van veel Amerikanen tegenover overheidsbemoeiing en belastingheffing wordt in dit filmpje op een humoristische manier duidelijk gemaakt. Hebben we in NL nu meer gemeenschapsgevoel of zijn we slaven? In Geld komt uit het niets reken ik de lezer voor dat 74% van ons inkomen door belasting- en premieheffing wordt afgeroomd (loonbelasting, premies AOW, Zorgverzekering, btw, accijnzen, box 3 belasting, motorrijtuigenbelasting, milieubelasting, gemeentebelasting etc.)

 

Het gesprek:

Rob: Ad, heb jij al duidelijk aan wie alle overheden alle staatschulden nu precies schuldig zijn?

Ad: Overheden lenen van private instellingen op de financiële markten, want overheden brengen helaas niet zelf schuld- en rentevrij geld in circulatie. De schulden van overheden zijn dus aan private investeerders die op de financiële markten opereren. In belangrijke mate gaat het hier om pensioenfondsen, die een aanzienlijk deel van hun reserves in staatsleningen hebben belegd. Ook zijn er de kleine, grote en megabeleggers die in staatsschulden hebben belegd. Particulieren, banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen, bedrijven, kortom een heel scala belegt in staatsschulden. De meeste investeerders hebben tegenover hun bezit in vorderingen op overheden ook weer verplichtingen staan, zoals bij een pensioenfonds die het geld uit de beleggingen nodig heeft om aan de verplichtingen naar de pensioengerechtigden toe te kunnen voldoen. Hetzelfde geldt voor banken, verzekeraars en bedrijven. Het gaat dus om de beleggers die de beschikking hebben over zogenoemd 'vrij vermogen', dus reserves waar geen verplichtingen tegenover staan. Onder deze beleggers zijn er een relatief klein aantal die over gigantische bedragen aan vrij vermogen beschikken en een groter aantal maar niet meer dan hooguit 10% van de wereldbevolking die over een kleiner tot groter vermogen kunnen beschikken. Het hele kleine aantal mega vermogenden heeft bovendien een behoorlijk deel ervan aan het oog onttrokken. Het Tax Justice Network schat dat het gaat om een bedrag van zo'n 32 biljoen dollar. De mega vermogenden zijn degenen die uiteindelijk, nadat alle vorderingen en schulden tegen elkaar zijn weggestreept, de netto schuldeisers van 'de wereld'.

Rob: Dank je wel Ad! Als de US staatsschuld 16,5 triljoen USD is, dan zal de som van de staatsschulden al snel het dubbele daarvan zijn, gok ik zo. Wordt zo'n enorm bedrag idd uitgeleend door de groepen die je beschrijft?

Ad: Triljoen is de Amerikaanse notatie voor biljoen. De totale schuld van landen is opgeteld zo'n 65 biljoen. Er is geen rechtstreeks verband tussen de schuld van overheden en de uiteindelijke schuldeisers. Het financiële systeem zit zo complex en niet transparant in elkaar dat je het hele web moet uitpluizen voordat je de 'netto' schuldeisers hebt getraceerd. En dat is een ondoenlijke klus. Nee, de financiële elite heeft zichzelf perfect verscholen als een grote spin achter zijn web.

Rob: Dat is helder Ad, maar is het voorstelbaar dat die groepen (klein en groot), ook al kunnen we ze niet exact aanwijzen, 65 biljoen uitlenen? Ik merk al dat het niet mogelijk is om de totale schuld over en weer kwijt te schelden, helaas.

Ad: Toch wel Rob. Als daar de wil toe aanwezig zou zijn, dan zou de oligarchie van superrijken door slechts een deel van hun fabelachtige vermogen prijs te geven ALLE schulden in de wereld kunnen kwijtschelden. Het huidige financiële stelsel werkt zo, dat geld van beneden in de piramide naar boven wordt gezogen. Geld dat door de elite uit het niets is gecreëerd en aan ons op basis van schuld in handen wordt gegeven, waaraan wij onze inspanning, creativiteit, zweet, tranen etc. toevoegen en dat dan weer wordt teruggevorderd door de 'bovenbazen', die zichzelf de eigenaren noemen van het uit NIETS gecreëerde geld. Ze zijn het gewoon niet. Niemand is eigenaar van geld. Er is dus ook geen schuld. Helaas dringt dit niet door tot verreweg de meeste mensen. De indoctrinatie over en de verslaving aan geld blijft vooralsnog - schijnbaar- groot.

 

Ad Broere
webdesign by vincken.eu