Over ‘Geld in de Bijrol’

Het zogenoemde ‘moderne bankieren’ is al vanaf het begin van de 18e eeuw de oorzaak van voortdurend terugkerende crisissen, armoede en lijden bij het grootste deel van de mensheid. Tegelijkertijd is er de extreme rijkdom bij enkelen, die de macht hebben om overheden voor hun doeleinden te manipuleren. Desondanks lijkt er voor de grote meerderheid nog steeds niet voldoende te zijn voorgevallen om rigoureus een eind te maken aan het huidige financiële systeem.

Aanbieding €  4 korting vanwege de vernieuwing van het blog, geldig tot 28 februari 2019:

maak 18 euro (geen verzendkosten) over op Humane Economy Publishing, NL59TRIO0379342502 onder vermelding van je adres. Voor bestellingen vanuit België moet helaas een bijdrage in de verzendkosten van 5 euro worden gevraagd.

Voor de weinigen die wakker zijn geworden is het verbijsterend om te moeten constateren dat er bij zoveel mensen nog steeds een blind vertrouwen is in dit onrechtvaardige en onredelijke geldstelsel. Het lijkt hen niet uit te maken dat de acht rijksten in de wereld evenveel bezitten als zestig procent van de hele wereldbevolking en vooral dat hun rijkdom ontelbare anderen tot armoede veroordeelt.

Gandhi

Het gaat echter niet alleen om de extreme rijkdom van een relatief klein aantal mensen. Aan deze rijkdom kleeft een enorme macht, die ongezien wordt uitgeoefend via politiek, banken, grote ondernemingen en instituten zoals de BIS Bank en het IMF. Door het bezit van deze macht zijn de relatief weinigen in staat om de rest van de mensheid te veroordelen tot economische slavernij.
Steeds meer mensen hebben geen of oninteressant werk, worden onderbetaald of werken freelance en verdienen goed zolang de opdrachtgever hen kan gebruiken. Als de economische groei afneemt dan zijn zij de eersten die hun werk verliezen. Internationalisering en automatisering zouden verantwoordelijk zijn voor deze veranderingen op de arbeidsmarkt. In werkelijkheid ligt de verantwoordelijkheid bij de rijken, die -gedreven door een onverzadigbare honger naar meer – hun geld investeren in ondernemingen en projecten die mensonafhankelijk zijn door een hoge graad van technologische ontwikkeling en/of die gebruik maken van goedkope arbeid.

Multinationale ondernemingen – inclusief de grote banken – werken voor het aandeelhoudersbelang. Dit is hun hoogste doel. Grote beleggingsfondsen hebben aandelen in deze multinationale ondernemingen, vooral aangekocht met geld van de rijken. Diezelfde multinationale ondernemingen hebben een toenemende greep op de wereldeconomie. Het midden- en kleinbedrijf is in veel landen over de hele wereld weggevaagd door oneerlijke concurrentie en met steun van overheden door gunstige belastingmaatregelen en andere oneerlijke bevoordelingen. Tenzij de piramidestructuur met relatief weinig extreem rijken aan de top en de bezitloze massa’s onderin wordt doorbroken, is ons toekomstbeeld zo mistroostig als bijvoorbeeld in de film ‘The Hunger Games’ wordt getoond.

In oktober 2017 deed ik een sprong in het diepe door met een crowdfunding actie te starten voor mijn nieuwe boek. Ik had op grond van jarenlang onderzoek wel zo ongeveer voor ogen waar het boek over zou gaan, maar er stond nog niets op papier. Ik deed de belofte aan de donateurs dat het boek er in september 2018 zou zijn.

Ik ontving de nodige donaties en ook veel hartverwarmende reacties met aanmoedigingen om aan de slag te gaan. Begin juni 2018 was het boek geschreven. Door de donaties staan er veel foto’s en cartoons in, die het boek licht maken. Peter Beemsterboer, de vormgever, heeft er een mooi boek van gemaakt en de covertekening van Roelof heeft veel uitstraling.

Op 27 augustus leverde de drukker de bestelde boeken af. De kwaliteit van het drukwerk – zoveel mooier dan printing on demand- heeft mijn verwachtingen overtroffen. Kortom, ik ben gelukkig met het resultaat.

In de loop van de eerste week van september ontvangen de donateurs een exemplaar, met een mooie bedankkaart voor hun zo belangrijke bijdrage. Dat laatste kan niet genoeg worden benadrukt. Zij hebben mij het vertrouwen gegeven, waardoor het boek er nu is en ik ben intens dankbaar dat ik dit vertrouwen heb verdiend door te doen wat ik heb beloofd.

Natuurlijk wil ik heel graag dat dit boek een groot succes gaat worden. Om meerdere redenen, waarvan misschien wel de belangrijkste is dat ‘Geld in de Bijrol’ het waard is om een doorslaand succes te worden. Dwars door alle scepsis, negeren en denigreren van de afgelopen jaren heen, lukt het dan toch om mijn visie te delen met een groot aantal mensen.