27 juni 2011 In een interview met het FD noemt nieuwe MKB voorzitter Hans Biesheuvel (45) het oplossen van de financieringsproblemen van het MKB zijn eerste prioriteit.


U noemt de financieringsproblemen van het mkb uw eerste prioriteit. Wat gaat u daaraan doen?
'De bankier spreekt de taal van de ondernemer niet meer. Ondernemen is risico nemen, maar bij banken is de riskmanager momenteel aan de macht. De banken zijn heel erg met zichzelf bezig is. Dat moet veranderen, want het belemmert het herstel van de economie. Banken kunnen wel blijven beweren dat er niets aan de hand is maar dat is gewoon niet waar. Iedereen die ik spreek heeft problemen met financiering. Dat de overheid nu met een nieuw fonds voor het midden- en kleinbedrijf komt, is een waanzinnig vertrouwenssignaal aan de banken. Den Haag is bereid voor € 500 mln aan achtergestelde leningen te verstrekken. Nu is het aan bankiers om weer vertrouwen in ons te stellen.'

Px142 6a7e 9 817756d
Hans Biesheuvel, MKB voorzitter

"Banken zouden de olie moeten zijn in de economie machine, waardoor deze soepel kan lopen. In deze periode blijkt echter, dat banken er niet op zijn ingericht om deze maatschappelijke taak te vervullen." Een Menselijke Economie

Biesheuvel bevestigt wat door banken wordt ontkend, namelijk dat het MKB in de hoek zit waar de klappen vallen. Aan de crisis, die zich in 2007 openbaarde, gingen jaren vooraf waarin banken ver buiten hun boekje gingen voor wat betreft de risico's die men kon nemen. Banken zijn wankele instituten, die verliezen op oninbare leningen zoveel mogelijk moeten zien te vermijden om geen faillissement te riskeren. Toch deden ze enthousiast mee aan de handel in Collateralised Debt Obligations, de Credit Default Swaps en meer financiële producten. Deze brachten aanvankelijk winst, maar veroorzaakten uiteindelijk de enorme verliezen, die voor rekening kwamen van de belastingbetalers. Het verhaal is bekend, maar wordt te snel weer vergeten, nu de banken zijn teruggekeerd naar  conservatieve financiering. In de praktijk betekent dit, dat het MKB en de huizenkopers de dupe zijn van het nieuwe beleid. Want hierin ziet de weer voorzichtig geworden bank de grootste risico's. Daarbij komt nog, dat banken nooit echt geïnteresseerd zijn geweest in het MKB. Gewoon omdat in deze sector niet genoeg kan worden verdiend en het risico van oninbare leningen te groot is. Wat Biesheuvel zegt over de achtergestelde leningen die de overheid beschikbaar stelt is juist voor zover het gaat om de signaalwerking. Maar veel meer dan dat is het niet, want het grootste probleem van het MKB zit in de financiering van de voorraad, het onderhanden werk en de debiteuren, ook wel werkkapitaal genoemd. Daarvoor is rekening courantkrediet van de bank nodig en dat verstrekken de banken niet of slechts bij hoge uitzondering.


Het is voor mij daarom een raadsel waarom MKB Nederland de C3 circuits niet als een serieuze optie beschouwt. Tenminste, dat was tot dusver zo. Misschien brengt Hans Biesheuvel hier verandering in.

(c) Ad Broere
VPRO Tegenlicht over C3 circuits


  • één probleem, twee oplossingen

    Beste Ad, interessant voorstel. Ik ben met een aantal denkgenoten bezig hetzelfde probleem weer anders op te lossen, namelijk door de introductie van een systeem van kredietunies. Wil daar graag eens met jullie over spreken en ervaringen uitwisselen. Een korte neerslag van ons denkwerk vind je op www.dekredietunie.nl
    met vriendelijke groet, Roland Lampe

    26/07/2011 - Roland Lampe

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu