30 mei 2011 De Italiaan Carlo Petrini, vanaf 1989 directeur van Slow Food was onlangs in Nederland. Slow Food is wereldwijd actief en beschermt ambachtelijke en biologische voedingsproducenten.

Slow Food 32.3

Petrini verklaart in een interview in de Volkskrant van 30 mei 2011: ' Respect voor voedsel en voor de mensen die het produceren is in onze samenleving ver te zoeken.'  Hij noemt de multinationals die het voedingssysteem domineren crimineel. '…omdat het gemeenschappen kapot maakt, de bodem verstoort en de biodiversiteit vernietigt.' In de afgelopen honderd jaar is zeventig procent van de planten- en diersoorten verloren gegaan.  Petrini wijt dit aan de huidige geldeconomie: 'Onze economie heeft van de landbouw een industrie gemaakt die gericht is op hoge productie en lage prijzen. Voedsel heeft geen waarde, maar een prijs.  Het is handelswaar geworden. Supra-nationale organisaties zoals de EU dragen bij aan de industrialisering van de landbouw. Tachtig procent van de Europese landbouwsubsidies gaat naar twintig procent van de boerenbedrijven. De grootsten krijgen het meeste geld. Het voedselproductiesysteem is gebaseerd op hebzucht en pleegt roofbouw op aarde en mensen.  Een miljard mensen op de wereld sterven aan ondervoeding en een miljard is te dik door teveel en verkeerd voedsel.'

Over de crisis zegt Petrini: 'Sommige mensen denken dat het een crisis van voorbijgaande aard is, maar het is een systeemcrisis. We koersen richting afgrond. Het is tijd een ander model te ontwikkelen.' Petrini pleit voor een terugkeer naar een economie met een menselijk gezicht. Hieronder verstaat hij de ontwikkeling en versterking van lokale gemeenschappen op basis van respect voor natuur en aarde.  Slow Food wil geen terugkeer naar het verleden. 'Wij pleiten voor een terugkeer naar de aarde. We zoeken een wisselwerking tussen tradities en moderne technieken', zegt Petrini.

Als u Een Menselijke Economie hebt gelezen, dan begrijpt u ongetwijfeld dat Petrini's visie mij als muziek in de oren klinkt. Want de terugkeer naar een economie met een menselijk gezicht is niet alleen van toepassing op voeding. Het economisch handelen wordt gedomineerd door geld. In alle sectoren, waaronder de productie  van grondstoffen, kleding, industriële producten en dienstverlening is hebzucht de belangrijkste drijfveer. Voor de gezondheid van de natuur is biodiversiteit een essentiële voorwaarde. Het verdwijnen hiervan is een ramp voor aarde en mens. Ook de huidige economie is in feite een monocultuur. Alles wordt bepaald door geld. Voor de terugkeer naar een economie met een menselijk gezicht is het noodzakelijk dat een einde wordt gemaakt aan de dominante positie van het geld en dat het wordt teruggebracht naar zijn oorspronkelijke functie. Dat is een dienende rol. Geld moet doelmatige economische processen mogelijk maken, bevorderen en ervoor zorgen dat ze goed functioneren. Geld is de olie waardoor  economische processen mogelijk worden gemaakt en goed verlopen.  Het gaat daarbij om de economische processen en om wat deze in positieve zin voor mens en aarde opleveren en niet om de olie zelf. Het is even absurd om met geld steeds meer geld te willen verdienen als alleen olie te willen investeren in machines die meer olie produceren.

Image1

(c) Ad Broere 30 mei 2011

 

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu