Meetup 24 november, wat gaan we doen?

De meetup van 24 november in de Amstelkerk, Amstelveld 10 in Amsterdam nadert snel. Er zijn enthousiaste reacties van mensen die deze nieuwe vorm van bijeenkomst mooi vinden en graag zich willen laten inspireren door de inleiders en met hen in gesprek willen gaan. Het is vanzelfsprekend niet noodzakelijk om actief deel te nemen. Je kunt ook gewoon komen om je te informeren en daarvoor is ruimschoots de gelegenheid.

Door hier te klikken kun je je aanmelden

 

Amstelkerk

 

Vanaf 13:00 ben je welkom. We beginnen 13:30, niet later vanwege het volle programma.

 

Opening met muziek.

 

Deze inleiders komen vervolgens aan het woord. Per inleider moet je rekenen op 15 tot 20 minuten.

Ad Broere

Ad Met Boek

Waarom wij ons idee met betrekking tot geld en waarde zouden moeten wijzigen. Geld speelt in de huidige samenleving een zeer dominante rol. In het nieuws, in de politiek, het bedrijfsleven, binnen het gezin, vaak gaat het over geld en dan vooral over het tekort eraan. Goede plannen worden niet uitgevoerd omdat ‘er geen geld is’. We hechten zoveel waarde aan het geld zelf dat wij het volstrekt normaal vinden dat er rente wordt betaald als je geld leent bij de bank. Dat is niet altijd zo geweest. Er was een tijd dat geld niet meer was dan een ruilmiddel. Door de opkomst van beurzen en banken is geld echter steeds meer een product geworden om geld mee te verdienen, door rente of door speculatie. Geld met geld verdienen is naast onze perceptie van geld en waarde een grote sta in de weg voor de ontwikkeling naar een menswaardige samenleving. Ik ga op basis van het eilandvoorbeeld in mijn vijfde boek ‘Geld in de Bijrol’ verkennen hoe we een rente- en speculatievrije economie tot ontwikkeling kunnen brengen.

Nba

Nederland Bewust Anders

Veel mensen hebben door pijnlijke en slechte ervaringen een weerstand opgebouwd tegen het onderwerp ‘geld’. Daardoor is geld nog nadrukkelijker het terrein geworden van degenen die door hun gedrag bijdragen aan die weerstand. Het moet echter duidelijk worden dat we het probleem dat geld veroorzaakt niet kunnen oplossen als juist de mensen zich ervan afkeren die begrijpen dat het anders moet met geld en waarde. Er wordt juist op hen een beroep gedaan om hun weerstand in het parkeervak te plaatsen en mee te doen aan het verwerkelijken van de paradigmaverandering van ‘het draait om geld, geld vertegenwoordigt de waarde’ naar ‘het draait om de mens, de mens vertegenwoordigt de waarde’. 

Henk Smit

Henk Smit
Kwetsbare mensen mogen voor hun ontwikkelingskansen niet langer afhankelijk zijn van het slechte huwelijk tussen geld en bureaucratie. Waarom wordt de toekomst van kwetsbare mensen bepaald door de vaak grillige en bureaucratische regels van (lokale) overheden en instanties? Waarom bepalen al die ongrijpbare factoren of ze wel of niet een toereikend budget krijgen om een opleiding te doen, of andere stappen te zetten? Waarom moeten ze altijd maar weer eindeloos afwachten tot ze ergens een wel of niet een leerwerktraject mogen volgen? Ik roep in mijn bijdrage op tot concrete actie en heb hiervoor een plan ontwikkeld.

Pieter Stuurman

Ps15

Het werd mij duidelijk dat geld gebaseerd is op geloof, en dat dit geloof bepalend is voor wat we doen en laten. En met dat doen en laten, richten wij de wereld in. Een wereld die totaal niet meer aansluit bij de belangrijkste intenties van veruit de meeste mensen. Intenties, die allemaal ernstig ondermijnd worden door de huidige systemen en die we tot op heden zelf in stand houden, ondanks alle ongewenste resultaten. Ik merkte op dat hieraan een mechanisme ten grondslag ligt. Ik wil in mijn bijdrage graag inzichtelijk maken hoe het werkt en hoe we het zelf kunnen gaan gebruiken om onze wereld in te richten op een manier die veel beter aansluit bij onze werkelijke en meest gangbare menselijke intenties.

Muziek

Pauze van 15:00 tot 15:30

Muziek

Heidi Leenaarts

Heidi Leenaarts
Samenwerken is niet alleen hard nodig om onze huidige uitdagingen (klimaat, voedsel, maatschappelijke instabiliteit et cetera) succesvol aan te gaan. Ook is samenwerken simpelweg veel leuker dan ‘ieder voor zich’. Want samenwerken draagt bij aan het ervaren van geluk, creativiteit en geborgenheid in je leven. Maar, kun je je afvragen, waarom lukt het dan toch zo vaak níet om goed samen te werken? Waarom laten mensen, bedrijven en overheden zo vaak hun eigenbelang prevaleren? Welke krachten spelen er, die ons blijkbaar richting ‘ieder voor zich’ duwen? En hoe gaat dit zich in de toekomst verder ontwikkelen? Ik ga in op de verschillende factoren die hier een rol in spelen en laat het publiek op speelse wijze ervaren hoe deze twee zijden van de medaille elkaar beïnvloeden.

Anthony Migchels

Anthony Migchels

Ik heb diepgaand onderzoek gedaan naar vrijwel alle bestaande monetaire hervormingsprogramma’s, en op basis van mijn bevindingen heb ik de Florijn ontwikkeld. De Florijn is een doorbraak in complementaire munten, omdat het de eerste munt is die alles biedt wat we van modern, rentevrij geld nodig hebben. Met de Florijn zou – als het draagvlak ervoor is – de hele Nederlandse economie gefinancierd worden. Dit zal tot een dramatische verbetering van de levensstandaard van de overgrote meerderheid van de bevolking leiden. Het is een volwaardig alternatief voor het huidige systeem, en geheel grassroots, onafhankelijkheid van overheid of banken.

Monique van Gurp

Monique Van Gurp

Verschillende keren in mijn leven ben ik verrast en ontzet geraakt door een plotseling doorbrekend inzicht hoe grote destructieve krachten een menswaardige samenleving in de weg staan. Deze krachten maken ons, gewone stervelingen, uitermate kwetsbaar. Ik heb diep respect voor mensen die vooroplopen in scherpe analyses en het aandragen van oplossingsrichtingen. Zij zijn de sterken onder ons en tegelijk ook juist de allerkwetsbaarsten. Een kwetsbaarheid die sterk is uitgedrukt in de worldpressfoto 1990: ‘Tankman”; voor mij een bron van inspiratie. Mijn bijdrage schuilt in de poging -met een variant op wat ik ergens las- om bij belanghebbenden ook belangstelling te wekken.

George van Houts

George Van Houts2

Iets weten betekent verantwoordelijkheid. Je kunt daarna iets niet meer niet-weten. Daarom kiezen zo veel mensen voor “blessing ignorance”: de hemelse staat van het niet-weten. Dat ontslaat je -schijnbaar- van iedere verantwoordelijkheid. Sinds een jaar of zeven kies ik ervoor om zoveel mogelijk te weten te komen. Enerzijds omdat ik dat heerlijk vind en anderzijds omdat ik aan de slag wil met mijn verantwoordelijkheid als burger. Na de zoveelste ramp klinkt het altijd: “Waarom deed niemand iets? Iedereen zag het aankomen!” Daarom kies ik voor weten. Wat niet wil zeggen dat ik er nooit naast zit en alleen maar denk iets te weten. In de meetup wil ik mijn kennis delen met betrekking tot het thema van de middag.

 

Afhankelijk van de beschikbare tijd komt Hans van Steenbergen met zijn plan ‘De Burgerbank’ aan het woord.

Afsluiting rond 17:00 uur, uiterlijk 17:15.

We verwelkomen je graag op zaterdag 24 november.

Hans Rietveld Events BV
Humane Economy Publishing (Anneke en Ad Broere)