Een onverwachte tegenvaller voor de eurocraten!  Een uitspraak van het Centrum voor Europese Politiek (CEP) zorgt ervoor dat  het ESM verdrag in elk geval niet geruisloos door de Bondsdag kan worden geloodst. De Duitse coalitie van christen-democraten en liberalen is nu afhankelijk geworden van de sociaal-democraten om de noodzakelijke twee-derde meerderheid te kunnen bereiken. Achter de schermen zal nu ongetwijfeld driftig worden onderhandeld over de voorwaarden die het SPD stelt aan instemming. Naar verluidt zou de coalitie de transactie tax (belasting op financiële derivaten transacties) moeten ondersteunen. Het zou beter zijn als de heren en dames politici het oordeel van het CEP goed zouden lezen, want dat is zeer helder in zijn oordeel over het blijvende, zeer ingrijpende karakter van het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM) op de soevereiniteit van de eurolanden. Het is wederom opvallend, dat de Nederlandse media geen aandacht besteden aan deze belangrijke ontwikkeling rond het ESM. Het lijkt er veel op, dat in Nederland een van 'bovenaf' opgelegde radiostilte wordt betracht. De discussie over het ESM lijkt in Nederland volledig verstomd. Het is werkelijk onbegrijpelijk hoe weinig interesse er is voor wat dit instituut in onze levens teweeg gaat brengen, beter, in feite al brengt omdat de draconische bezuinigingen op de Nederlandse begroting de invloed vanuit de EU op de Nederlandse financieel-economische politiek al weerspiegelen. Wat doen we? Laten wij ons als schapen naar de slachtbank voeren, of blijven we deze keer niet achter , nu in Duitsland het ESM aan het wankelen is gebracht? Op 10 april 2012 wordt de petitie tegen ratificatie van het ESM verdrag door het Nederlandse parlement aangeboden aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Teken de petitie, nu het nog kan!


Artikel in Die Welt op 26 maart 2012:

Een rapport wijst uit dat voor de ratificatie van het permanente noodfonds ESM een twee-derde meerderheid in de Bondsdag noodzakelijk is. Tot dusver werd aangenomen dat een gewone meerderheid in het parlement toereikend was.

De Bondsregering staat bij de geplande oprichting van het duurzame Europese reddingsfonds, het ESM, voor een onverwachte hindernis. In een rapport stelt het Centrum voor Europese politiek (CEP) vast, dat de goedkeuring (ratificatie) van het verdrag op basis van een twee-derde meerderheid in de Bondsdag en de Bondsraad moet worden aangenomen. Het Bondsministerie van Financiën heeft zich tot dusver steeds op het standpunt gesteld, dat voor de ratificatie een gewone meerderheid in de Bondsdag en Bondsraad voldoende zou zijn.

Door het CEP oordeel is het Duitse kabinet afhankelijk geworden van de oppositie. De Sociaal Democraten (SPD) moeten instemmen met deze financieel zeer ingrijpende beslissing over aanname van het ESM verdrag om de gewenste meerderheid te behalen. Een verzwarende factor is verder dat er binnen de coalitie in het licht van de voortdurend toenemende financiële aansprakelijkheid (door druk vanuit het ESM) steeds meer sceptische geluiden worden gehoord.

Het ESM is bedoeld als een permanent stabiliteit mechanisme voor de Eurozone. Het ESM heeft zeer ingrijpende consequenties voor de eurolanden. Terwijl alle redding maatregelen in de eurozone tot dusver een tijdelijk karakter hadden, wordt er door het ESM een algemene hulp toezegging gedaan voor een onbepaalde tijd en omvang. En anders dan dat met de voorganger (het EFSF) het geval was, wordt het ESM met een aandelenkapitaal uitgerust (redactie: dat door de eurolanden moet worden gestort). Het aandeelkapitaal van het ESM bedraagt 700 miljard euro. (redactie: waarvan Duitsland 190 miljard en Nederland 40 miljard moet storten)

De internationale druk om het gestorte aanvangskapitaal van 500 miljard euro verder te verhogen is groot, ondanks het verzet hiertegen van Duitsland en Finland. De Bondsregering heeft inmiddels zijn verzet tegen de verhoging opgegeven en omdat ook de Finnen 'om' zijn, staat niets meer een akkoord om tot verhoging over te gaan op de komende vergadering van de euro ministers van financiën nog in de weg.  Er kan worden besloten om het ESM voorlopig parallel aan het tijdelijke fonds EFSF te laten bestaan of de voorkeur van de Duitse regering wordt doorgezet om de tot dusver aan Griekenland, Portugal en Ierland verleende hulp niet van de ESM reserve af te halen, zoals oorspronkelijk was bedoeld.

 

En de wens van Duitsland is dus uitgevoerd, zoals de media op 31 maart berichtten: 'Op 1 juli aanstaande start het nieuwe noodfonds ESM. (redactie: ja, u leest het goed, het ESM start op 1 juli. De ratificatieprocedures in de parlementen van de 17 eurolanden worden niet van belang geacht voor het wel of niet doorgaan van het ESM! Dit heeft dus niets meer met democratie te maken.) Dat (het ESM) krijgt een leencapaciteit van € 500 mrd. De ministers hebben besloten de lopende leningen aan Griekenland, Ierland en Portugal van € 200 mrd niet in mindering te brengen van dit fonds. Daarmee is een vangnet van € 700 mrd gecreëerd. Eerder hebben centrale bankiers gepleit voor een noodfonds van minstens € 1000 mrd en het liefst van € 1500 mrd. Zoveel geld zou nodig zijn om eventuele problemen van Italië en Spanje op te kunnen vangen.(redactie: dat komt dan wel in orde op de eerstvolgende vergadering van de Euroministers van Financiën.)'

 

De maximale uitleencapaciteit zou daardoor verhoogd moeten worden tot 700 miljard euro. De SPD heeft tot dusver geen duidelijkheid gegeven of men met het ESM gaat instemmen. Het kabinet moet eerst zijn plannen aan de Bondsdag voorleggen, eist partijvoorzitter Sigmar Gabriel.  Volgens het CEP rapport is een twee-derde meerderheid essentieel omdat het ESM een systeemverschuiving in de constitutie teweeg brengt, die op grond van artikel 23 van de grondwet slechts met genoemde meerderheid kan worden aangenomen.

 Kissinger

 'Het ESM verdrag koppelt de nationale financieel economische politiek duurzaam aan een met de EU verbonden internationale financiële organisatie', volgens het genoemde oordeel, 'Hierdoor wordt de budgettaire soevereiniteit van het Duitse Parlement structureel en onomkeerbaar aangetast.' De wetenschappelijke dienst van de Bondsdag was in februari 2012 tot een gelijkluidende mening gekomen.

Bron: Welt-Online 26 maart 2012, vertaling Ad Broere

 

 

 • Dhr en Mw

  Wij zijn tegen. Hoe kan de grondwet zomaar opzij geschoven worden?

  01/06/2012 - Folbert
 • dhr.

  de Europese brief tegen het ESM-verdrag

  23/05/2012 - Bijsterveld
 • ha ha ha

  'De Bondsregering staat bij de geplande oprichting van het duurzame Europese reddingsfonds, het ESM, voor een onverwachte hindernis. In een rapport stelt het Centrum voor Europese politiek (CEP) vast, dat de goedkeuring (ratificatie) van het verdrag op basis van een twee-derde meerderheid '

  Ha ha ha. Het CEP is gewoon een denktank/lobbyclub met net zoveel bevoegdheden als een voetbalclub. Alleen het constutioneel hof gaat in Duitsland hierover.

  Overigens staan er nog veel meer missers in het bovenstaande artikel. Zo stort Nederland geen 40, maar 4,5 miljard (over 4 jaar verspreid). Het restant is een garantiestelling voor het ESM.

  Ook de ingangsdatum van 1 juli is nadrukkelijk aan de voorwaarde gekoppeld dat 85% van de aandeelhoudende landen het geratificeerd moet hebben, terwijl hierboven staat dat het ESM hoe dan ook door zou gaan.

  REACTIE VAN AD BROERE op deze grappenmaker:
   Dit bericht, verschenen op EUObserver, is niet doorgedrongen tot de Nederlandse media:
  'Reuters reports that the German Bundestag will not vote on the fiscal compact treaty or the permanent eurozone bailout fund, the ESM, until at least the middle June. The vote, which needs a two thirds majority of MPs, was originally scheduled for 25 May.' 


  Nergens schrijf ik dat het CEP wetgevende bevoegdheden heeft. Het CEP heeft een rapport geproduceerd, waarin de Bondsdag en de Bondsraad worden geadviseerd om op basis van 2/3 meerderheid te stemmen. Dat het rapport serieus wordt genomen, blijkt uit bovenstaand bericht van Reuters.

  Voor het overige, die 4,5 miljard is op dit moment de afspraak, maar de resterende 35,5 miljard staan als verplichting opgenomen en kunnen worden opgevraagd als de stabiliteit van de eurozone dit noodzakelijk maakt.

  Als de parlementen van deelnemers aan het ESM, goed voor 90% in het aandelenkapitaal het verdrag hebben geratificeerd, dan gaat het ESM van start.

  23/05/2012 - Myconius
 • Ik ben tegen het ESM verdag

  Ik ben tegen om dat ik vrees om uitgeleverd te worden aan een stelletje macht wellust te lingen WE worden steeds meer uit geleverd aan de graaiers

  10/04/2012 - joeke janssen
 • Dhr.

  90% van wat er in Nederland in een jaar omgaat is veel te veel om als land zomaar je zeggenschap over te kunnen verliezen. Goede controle is een voorwaarde en wie zijn die mensen überhaupt die er, mocht het ooit zover komen, over gaan beslissen? En met welk mandaat?

  09/04/2012 - Mischa van der Graaff

volgende >>>

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu