Mijn hardnekkige illusie, dat het politieke bastion in Den Haag ergens nog openstaat voor de mening van 'de burger' is opnieuw en deze keer op vriendelijke, maar hoge toon door de Publieksvoorlichting van het CDA doorkruist. De volgende mail werd door mij van het CDA ontvangen, in reactie op het mailen van mijn artikel Risico en het ESM.


Geachte heer Broere,

Allereerst dank voor het toegezonden artikel.

Inhoudelijk zullen wij niet in detail op uw artikel ingaan. Wel delen wij graag onze visie en standpunt met u over dit onderwerp.

Wij begrijpen uw zorgen over dit verdrag. Het ESM roept vele vragen op. Daarnaast zijn er ons inziens ook veel onjuiste veronderstellingen. Om u de gelegenheid te geven dit onjuiste beeld bij te stellen, hebben wij de belangrijkste vragen en antwoorden hierover op een rij gezet. Mocht u daarnaast nog vragen of opmerkingen hebben zijn wij graag bereid daar nader op in te gaan. Via onderstaande link kunt u de vragen lezen.

http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2012/5/21/Elly_Blanksma_beantwoordt_vragen_over_het_ESM.aspx

 Er moet een noodfonds klaarstaan om de boel nog een beetje op orde te houden bij een financiële crisis. Gebeurt dat niet, dan krijgen Nederlanders ook de zure druiven, want dat zal leiden tot economische krimp, financiële instellingen en pensioenfondsen zullen in de problemen komen. We dragen geen macht over. We kunnen nog op de rem trappen. Bij alle belangrijke, grote maatregelen van het noodfonds moeten de lidstaten het met z'n allen eens zijn. Anders komt er geen besluit. Alleen als er een echte acute noodsituatie is en een land een dag later bankroet dreigt te gaan kan het noodfonds ingrijpen met 85 procent van de stemmen. We hebben niet voor niets deze mogelijkheid opengelaten. Wij hadden ook liever gezien dat voor alles een 100 procentsinstemming nodig is. Maar we willen ook voorkomen dat als er een financieel drama dreigt, een land als Malta met twee procent inleg in het noodfonds,de redding van de euro én onze spaarvermogens kan tegenhouden. Dan schieten we onszelf natuurlijk in de voet.

 Tot slot moeten we ons ook realiseren, dat Nederland ook baat heeft bij dit ESM als wij in de financiële problemen komen.

 Met vriendelijke groet,

 CDA Tweede Kamerfractie Publieksvoorlichting 

Esm Blij

Onverbeterlijk als ik ben, heb ik toch een reactie gemaild naar het CDA:


Beste medewerker van de CDA publieksvoorlichting,

Allereerst dank voor uw reactie. Ik heb me inmiddels meer dan tien maanden grondig in dit onderwerp verdiept en met meerdere inhoudelijk zorgvuldig onderbouwde artikelen getracht een helder beeld te geven over het ESM en het kader waarin dit instituut gaat opereren. Het is daarom pijnlijk om te lezen in uw mail dat ik 'de gelegenheid krijg om het onjuiste beeld bij te stellen'. U stelt zichzelf hierin op als wetende tegenover een onwetende, of in bij u passende terminologie, een dwalende.

Ik heb veel gelezen, bestudeerd en geanalyseerd met betrekking tot het ESM. De ontwerpresolutie van het ESM, die op 25 maart 2011 werd aangenomen door het Europarlement, het eerste verdrag, dat op 11 juli 2011 werd ondertekend door de zeventien ministers van financiën, de verslagen van de EU toppen, onder meer van eind oktober 2011, toen werd besloten om het ESM verdrag om te bouwen in een intergouvernementeel verdrag tussen de zeventien eurolanden, het stability, coordination and  governance verdrag, ook wel het begrotingsverdrag genoemd en het  ESM verdrag, dat op 2 februari 2012 werd getekend en in maart door de zeventien premiers van de eurolanden werd bekrachtigd. Ik ben in september 2011 met een petitie gestart om de leden van de Tweede Kamer te verzoeken dit ESM verdrag niet te ratificeren. Ook werkte ik mee aan een uitzending van EenVandaag op 27 februari 2012, waarin ik in enkele minuten iets van mijn visie op het ESM heb kunnen weergeven. De petitie tegen ratificatie van het ESM verdrag is door mij aangeboden aan de vaste commissie van financiën op 10 april. Bij die gelegenheid heb ik een toelichting gegeven op de petitie, die door voorzitter de heer Ch. Aptroot in ontvangst werd genomen. Ook heb ik mijzelf op de hoogte gehouden van wat er in de andere eurolanden, vooral in Duitsland over het ESM verdrag werd en wordt gezegd en geschreven.

Ik ben voor internationale samenwerking tussen de eurolanden. Maar dan op basis van een samenwerkingsverdrag tussen zeventien soevereine landen, waarin vooral de verschillen in cultuur, economische ontwikkeling en de mogelijkheden van de economische infrastructuur tussen de eurolanden worden onderkend. De samenwerking en ondersteuning zou niet louter financieel georiënteerd moeten zijn, maar vooral gericht op het ontwikkelen de reële economie van de eurolanden, die deze ondersteuning nodig hebben. Het ESM is eenzijdig financieel georiënteerd, hetgeen onder andere blijkt uit de invloed van ECB en IMF. De problemen in de eurolanden zijn niet oplosbaar door financiële maatregelen. Het is water naar de zee dragen. Het probleem, dat vandaag in een euroland wordt opgelost, duikt vervolgens in meervoud weer op andere plaatsen op. En dat proces blijft doorgaan -ten koste van de burgers van de eurolanden-  zolang het probleem niet in de kern wordt aangepakt en dat is een fundamentele hervorming van het financiële stelsel.

Met vriendelijke groet,

Ad Broere

En waarempel, er blijkt ook nog een mens achter de computer te zitten:


Geachte heer Broere,

 Dank voor uw duidelijke en terecht kritische reactie.

 Geenzins hebben wij u deskundigheid in twijfel willen trekken. Voor zover dit wel het geval is geweest bieden wij u daarvoor bij deze onze excuses aan. De CDA Tweede Kamerfractie en u verschillen echter van invalshoek op dit onderwerp. Uw bevindingen en reactie zullen wij in ieder geval ter informatie aan onze woordvoerder doen toekomen.

 Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn geweest,

 Met vriendelijke groet,

 CDA Tweede Kamerfractie Publieksvoorlichting

Waarop ik niet kon nalaten als volgt te reageren:

Dat is dan mosterd na de maaltijd, want 'les jeux sont faits' 100 tegen 47. Als er maanden geleden, in het najaar van 2011, een inhoudelijke discussie was gevoerd over het ESM waardoor het verdrag van alle kanten kritisch overwogen had kunnen worden, dan zou er nu geen sprake zijn geweest van polarisatie. Ik betreur dit ten zeerste en stel hiervoor de politiek en de media verantwoordelijk.
120203 Fd Vertrouwen In Overheid

 

  • Ik heb ook een tijd vooral geretweed en facebook gebruikt. Uiteindelijk ben ik wel flink terug gekomen op mijn blog, maar dan een combinatie. Ik merkte dat voor mij het jammere aan facebook en twitter was dat ik geen geschiedenis meer had. Je communiceert korter en het verdwijnt. Dat is prima voor gewoon wat communicatie over en weer, maar mistte mijn langere blogjes en het terug kunnen lezen daarvan Dus ik keer langzaam steeds meer terug naar mijn blog. Ben benieuwd hoe dat bij jou gaat zijn

    08/07/2012 - Remo
  • Klasse.

    Heel goed gezegd. Vooral die laatste regel.

    25/05/2012 - Mario van Elst

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu