8 februari 2012 Van de 488 petities op deze website zijn er maar 10 daadwerkelijk overhandigd in de Tweede Kamer. Weblog Sargasso heeft dit uitgezocht en het ANP heeft daar een nieuwsbericht van gemaakt dat door tientallen redacties is overgenomen en door veel regionale kranten en omroepen. 

Deze informatie is te vinden op de website van Petities.nl. Als de praktijk voor andere petitionarissen dezelfde is als die ik heb ondervonden, dan verbaast het mij niet dat er zo weinig petities in handen komen van mevrouw Verbeet.

Op 30 januari 2012 heb ik een mail gestuurd naar de afdeling communicatie van de Tweede Kamer, waarin ik vroeg mij mee te delen wanneer de behandeling van de ratificatie van het ESM verdrag op de agenda van de Tweede Kamer staat of wordt gezet. In dezelfde mail heb ik ook gevraagd om mij een datum en tijdstip aan te geven, waarop ik de petitie zou kunnen overhandigen.


Amsterdam, 30 januari 2012

Geachte heer, mevrouw,

In verband met het aanbieden van een petitie tegen de ratificatie van het ESM verdrag aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, zou ik graag geïnformeerd willen worden over de datum waarop de
behandeling van de ratificatie in de Tweede Kamer is gepland. Tevens verzoek ik u mij aan te geven wanneer, hoe en aan wie ik de petitie kan overhandigen.

Vriendelijke groet,

Ad Broere, econoom, petitionaris

Op mijn mail ontving ik het volgende bericht terug:

Den Haag, 2 februari 2012
Betreft: uw e-mailbericht van 30 januari 2012 jl.
Kenmerk: 174292


Geachte heer Broere,

Uw e-mail is in goede orde ontvangen bij de Dienst Communicatie van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Ik raad u aan hiervoor contact op te nemen met de commissie Europese
Zaken van de Tweede Kamer.
Via onderstaande link vindt u de samenstelling en contactgegevens van de
commissie:
…………………………………………………….

Met vriendelijke groet,

Barbara Goossen
Dienst Communicatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Waarom zou ik contact moeten opnemen met de commissie Europese Zaken? Mijn verzoek is toch duidelijk. Ik wil de petitie toch namens -op 3 februari 2012 tenminste 5.164- ondertekenaars aanbieden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer?

Daarom heb ik onderstaande mail gestuurd ter attentie van mevrouw Goossen van de Dienst Communicatie Tweede Kamer Staten Generaal.

Amsterdam, 2 februari 2012

Geachte mevrouw Goossen,

Bedankt voor uw mail. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom ik contact moet opnemen met de commissie Europese Zaken. De
petitie tegen ratificatie van het ESM verdrag is gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het lijkt me daarom logisch dat deze wordt aangeboden aan mevrouw G.Verbeet of iemand die namens haar de petitie in ontvangst neemt. Ik heb gevraagd om een dag/tijdstip te geven waarop dit kan. Die datum moet in elk geval liggen voor de behandeling van de ratificatie van het ESM verdrag in de Tweede Kamer. Mijn tweede vraag was daarom, op welke dag de behandeling van de ratificatie van het ESM verdrag op de agenda van de Tweede Kamer staat. Volgens mededelingen, die hierover door Minister De Jager zijn gedaan, is het streven om de ratificatieprocedure in het parlement af te ronden voor 1 maart 2012.

Vriendelijke groeten,

Ad Broere, econoom
petitionaris

Het is nu vrijdagavond 3 februari 2012. Mevrouw Barbara Goossen heeft nog niet gereageerd op mijn mail. Dat heeft wellicht te maken met de drukte. Dus wacht ik nog even af. Maar het gewijzigde ESM verdrag is getekend door de zeventien ministers van financiën van de eurolanden op 2 februari 2012. Het streven van Minister de Jager is, om de ratificatieprocedure achter de rug te hebben voor 1 maart 2012. Ik ben benieuwd.

 120203 Fd Vertrouwen In Overheid

(c) Tekening: Hein de KortHet bovenstaande verhaal heb ik per mail naar alle leden van de Tweede Kamer en hun fracties gestuurd.

Er was één kamerlid, die inhoudelijk reageerde op mijn mail:

Geachte heer Broere,

De werkwijze in de Tweede Kamer is zo dat de commissie die belast is met het onderwerp van de petitie deze in ontvangst neemt. Als lid van ca. 7 commissies is het inderdaad zo dat ik ongeveer elke dinsdag wel een petitie in ontvangst kan nemen, dus in die zin werkt het wel.

Deze verzoeken worden altijd eerst voorgelegd aan de leden van de commissie via een procedurevergadering (eens in de twee weken), dus er kan wat tijd overheen gaan

Graag vertrouw ik erop u met deze informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Kees van der Staaij,

fractievoorzitter SGP Tweede Kamer

 

Waarop ik de heer van der Staaij het volgende antwoordde:

Geachte heer van der Staaij,

Bedankt voor uw reactie. Hiermee maakt u duidelijk wat in de mail van de afdeling Communicatie van de Tweede Kamer der Staten Generaal aan uitleg ontbrak. De beheerder van petities.nl heeft mij namelijk geïnformeerd, dat deze petitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer moet worden overhandigd. U bent de eerste die mij over deze werkwijze informeert. Ook de tijd die hiermee gemoeid is. Mijn vraag aan u is daarom wanneer de behandeling van de ratificatie van het ESM verdrag op de agenda van de Tweede Kamer komt. Vanzelfsprekend wil ik voor die datum de petitie aanbieden.


Uw antwoord wordt door mij zeer gewaardeerd.


Vriendelijke groet,


Ad Broere

En de heer van der Staay mij de volgende, aanvullende informatie gaf:

Dank voor uw reactie. Het is aan de Kamer om te beslissen bij welke commissie het thuishoort, maar ik heb uw mail ook nog maar even voor de zekerheid naar mevr. Goossen gemaild.

Met vriendelijke groet,

Kees van der Staaij

Door de mail van de heer van der Staaij werd mevrouw Goossen meer mededeelzaam:

Geachte heer Broere,

In uw mail van 30 januari 2012 hebt u gevraagd om informatie over de behandeling van de ratificatie van het ESM-verdrag, alsmede de mogelijkheid om een petitie aan te bieden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. U bent daarop doorverwezen naar de commissie voor Europese Zaken. Dat is gebeurd omdat deze commissie bij uitstek weet wanneer de behandeling van een dergelijk Europees onderwerp naar verwachting zal plaatsvinden.

Wat betreft uw vraag over het aanbieden van petities aan de Voorzitter, het volgende. Het klopt dat u een landelijke petitie schriftelijk aan de Voorzitter van de Tweede Kamer kunt aanbieden. Voor het in persoon aanbieden van een petitie zal de Voorzitter deze activiteit overdragen aan de commissie die het nauwst betrokken is bij het onderwerp van de betreffende petitie, in uw geval zou dat de commissie voor Europese Zaken zijn. Zoals de heer van der Staaij aangeeft in zijn reactie op uw bericht, wordt er in een procedurevergadering van een commissie gesproken over de petitie-aanbiedingen. Deze procedure wordt gevolgd omdat het voor de Voorzitter niet haalbaar is om het grote aantal petities dat in de Kamer wordt aangeboden, in persoon in ontvangst te nemen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Barbara Goossen

Maar opnieuw ontbrak in haar antwoord, wat verwacht mag worden van een afdeling Communicatie. Daarom mailde ik haar verder:

Geachte mevrouw Goossen,

Dank voor uw uitgebreide antwoord op mijn vragen. Ik heb een schriftelijk verzoek aan de Voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd inzake de aanbieding van de petitie tegen de ratificatie van het ESM verdrag. Conform de aanwijzingen die op 
http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/uw_mening_telt/petitie/index.jsp staan. Het zou misverstanden vermijden als de informatie die u mij met deze mail hebt gegeven wordt opgenomen in de aanwijzingen op de website. Verder mis ik nog het antwoord op mijn vraag wanneer de behandeling van de ratificatie van het ESM verdrag in de Tweede Kamer zal plaatsvinden. Ik wil vanzelfsprekend voorkomen dat de petitie wordt aangeboden nadat de behandeling van de ratificatie heeft plaatsgevonden.

Vriendelijke groet,


Ad Broere, petitionaris

En kreeg hierop onderstaande reactie:

Geachte heer Broere,

Ik zal uw suggestie om de tekst op de website aan te passen doorgeven aan de webredactie.

Het antwoord op uw vraag wanneer de behandeling plaatst vindt ontbreekt omdat dit nog niet is geagendeerd. En daarom bij ons nog niet bekend. Nogmaals wil ik u om die rede graag doorverwijzen naar de commissie Europese Zaken omdat deze commissie bij uitstek weet wanneer de behandeling van een dergelijk Europees onderwerp naar verwachting zal plaatsvinden.

De commissie bestaat uit Kamerleden die dit onderwerp in hun portefeuille hebben. De Kamerleden worden bij hun werkzaamheden ondersteund door ambtenaren. Zij hebben de meeste inzicht wanneer EU onderwerpen worden besproken en kunnen uw aanvullende vragen over het aanbieden van een petitie beantwoorden.

 

Het is duidelijk dat de discussie hiermee gesloten is. De petitionaris werd op twee punten op zijn plaats gezet; hij dient zich te verstaan met de ambtenaren die de kamerleden in hun werk ondersteunen en de voorzitter van de tweede kamer zal, anders dan dat dit op de website staat, deze petitie niet in ontvangst nemen.

Geachte mevrouw Goossen,

Ik wacht het antwoord af op de brief, die ik volgens de aanwijzingen op de eerdergenoemde website op 6 februari 2012 aangetekend naar de Voorzitter van de Tweede Kamer heb gestuurd.


De vraag over datum en tijdstip van de behandeling van de ratificatie van het ESM verdrag zal ik aan de commissie Europese Zaken stellen, waarbij het mij niet ontgaat dat het blijkbaar niet gebruikelijk is om dergelijke vragen aan Kamerleden te stellen.


Ik kan uw opmerking over de grote hoeveelheid petities die aan de Voorzitter van de Tweede Kamer worden gericht overigens niet goed rijmen met de uitkomsten van het Sargasso onderzoek (
www.petities.nl), waaruit blijkt dat van de 488 landelijke petities op Petities.nl er niet meer dan 10 worden aangeboden.


Vriendelijke groet,

Ad Broere, petitionaris

 

Op 8 februari 2012 werd bij telefonisch door de heer P.W. van Kessel, adjunct griffier van de commissie Europese Zaken het volgende meegedeeld:

o   Het ESM verdrag is op 2 februari 2012 getekend.

o   Het streven is, dat het ESM voor 1 juli 2012 in werking treedt.

o   Daarvoor moet de ratificatie hiervan in de Tweede Kamer worden behandeld.

o   Er wordt eerst een advies over het ESM verdrag uitgebracht door de Raad van State.

o   Daarna wordt het ESM verdrag voorgelegd aan de Tweede Kamer.

o   Het verzoek om de petitie tegen ratificatie van het ESM verdrag aan te bieden wordt vrijwel zeker voorgelegd aan de Commissie Financiën van de Tweede Kamer.

o   Deze commissie beslist of de petitie wel of niet in ontvangst zal worden genomen, met andere woorden, de kans dat de petitie niet wordt aangenomen is aanwezig.

 

Mijn conclusie is, dat men door het ingrijpen van de heer van der Staaij zich tenminste de inspanning heeft getroost om inhoudelijke informatie te geven. Verder, dat het aanbieden van een petitie in veel opzichten lijkt op het vinden van de weg door een doolhof. Tenslotte, dat de Tweede Kamer de vrijheid neemt om te besluiten of men een petitie wel of niet wil aannemen.

Op 9 februari 2012 ontving ik het volgende mailbericht:

Van het secretariaat van de Voorzitter van de Tweede Kamer heb ik uw verzoek ontvangen om een petitie aan te mogen bieden over de ratificatie van het ESM-verdrag. Uw verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën op 15 februari 2012. De commissie Financiën werkt op dit punt nauw samen met de commissie Europese Zaken. In de procedurevergadering wordt besloten of de commissie uw verzoek honoreert. Ik verwacht overigens dat dat wel het geval zal zijn. Na de procedurevergadering neem ik contact met u op om u over het besluit van de commissie te informeren en, indien de commissie heeft besloten met uw verzoek in te stemmen, om met u een afspraak te maken over een datum waarop u de petitie aan kunt bieden.

Met vriendelijke groet,

René Berck
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

Ik houd u over het verdere verloop op de hoogte via mijn website.

Ad Broere

 

 • Media aandacht afdwingen

  Ik sluit me aan bij Mario van Elst. Je bent goed bezig. Maar er moet nog veel gebeuren. Het merendeel van de burgerbevolking heeft geen flauw idee wat het ESM inhoudt en het lijkt wel of het eerdere kinderachtige gedrag van de heer Wilders hem hier in zijn kont bij. Want er is nu een moment dat men er wijs aan zou doen om naar hem te luisteren, maar dat doet men nu niet. We moeten met zn allen afdwingen dat er meer aandacht voor het ESM in de media komt. Kunt u helpen dat af te dwingen?

  Souvereine groet,

  Duncan de Back

  22/05/2012 - Duncand de Back
 • Beste Ad,

  Zeer goed bezig. Jammer dat het allemaal zo moeilijk moet gaan. Krijg weer het gevoel dat er dingen door onze strot worden geduwd. Alsof ze de boel expres vertragen omdat de ESM weer door moet gaan.
  Begrijp ik goed dat het allemaal al te laat is? Kan op internet nergens een datum vinden over de ratificatie. Hier lees ik pas voor het eerst dat het 2 februari was. Is dit nu ook definitief?

  Groetjes,

  Mario.

  Hallo Mario, de ratificatie van het ESM verdrag door de Tweede Kamer is nog geen feit! Op dit moment is er zelfs nog geen datum vastgesteld voor het debat over deze ratificatie!
  De petitie staat nog ter ondertekening open op www.geenesmverdrag.petities.nl.
  Het verdrag is getekend door het Europarlement en door de zeventien ministers van financiën van de eurolanden. Ratificatie betekent dat het verdrag goedgekeurd wordt door de parlementen van de zeventien eurolanden. Dit is in Nederland en andere eurolanden nog niet gebeurd. Dus daar ligt nog een kans om het ESM tegen te houden.

  Ad Broere

  28/02/2012 - Mario van Elst
 • transparantie ?

  40 miljard, dit schimmengedrag moet stoppen.

  27/02/2012 -
 • Alle stukken

  Beste Ad,
  Je hebt gelijk....verderrie en ze willen niet luisteren.....
  Ik wil graag alles van je plaatsen in mijn Media en online activiteiten.
  Kortom....wakker maken die handel! Het gaat om onze kinderen!

  Groetnis uit Het Friese Haagje
  Sjouke van der Schaaf
  www.businessinnovator.nl

  19/02/2012 - Sjouke
 • Geduldig volhouden maar

  Tjonge, je moet wel ijzerenheinig volhouden, hé. Wel moedig van je. De cartoon zegt alles. En de burger drukt normaal niet door. Zo worden dit soort belangrijke zaken over onze hoofden beslist en de massa weet van niets.
  Ben benieuwd of je verder nog een reactie krijgt.

  16/02/2012 - Emy ten Seldam

volgende >>>

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu