Mijn nieuwe boek 'Geld in de bijrol' nadert zijn voltooiing. Hoogstwaarschijnlijk wordt het voor half september gepubliceerd. 

De tekst is nagenoeg geheel door mij geschreven en redactrice Nienke Weick zorgt ervoor dat spelling en grammatica in orde zijn. De tekenaar van de omslag Roelof Wijtsma, maakt boven elk hoofdstuk een passende illustratie en ik selecteer bij de tekst passende foto's. Marijke Hanff werkt aan een begrippenlijst, waardoor de lezer geholpen wordt om het vakjargon te doorgronden. Ik probeer zoveel mogelijk in begrijpelijke en eenvoudige taal te schrijven, maar soms is niet te voorkomen dat er woorden worden gebruikt, die om nadere uitleg vragen. Mijn vrouw Anneke is mijn meelezer. Zij geeft mij feedback op leesbaarheid en waardoor ik de tekst beter kan finetunen. Zo komt het boek er met de onmisbare medewerking van een aantal mensen. En niet te vergeten de donateurs, die de productie van het boek mogelijk hebben gemaakt en mijn zorg hebben weggenomen over waar het geld vandaan moet komen.

'Geld in de bijrol' wordt een ander boek dan de voorgaande vier. Het idealisme van 'Een menselijke economie' en de verontwaardiging die soms uit 'Geld komt uit het niets' sprak, hebben plaatsgemaakt voor realisme. Ik heb mijn idealen niet losgelaten, maar plaats ze in mijn nieuwe boek in een realistischer kader. Ik leg de verantwoordelijkheid voor de noodzakelijke verandering bijvoorbeeld nadrukkelijker dan ooit neer bij ons zelf, ook al is het waar dat 'het systeem' dwingend is en weinig ontsnappingsmogelijkheid biedt. We hoeven die verandering niet van bovenaf te verwachten, daarvoor zijn de structuren op vrijwel alle gebieden van de samenleving te zeer vastgelopen, om het even of het gaat om bijvoorbeeld inkomensbeleid, gezondheidszorg, de woningmarkt, vermogensverdeling, pensioenen et cetera.

De ondertitel van 'Geld in de bijrol' is: 'Op weg naar een menswaardige samenleving'. De bedoeling van het boek is om de lezer te inspireren en te motiveren om actief te gaan deelnemen aan het veranderingsproces dat kan gaan leiden tot een samenleving, waarin de dominantie van geld en bezit (en de bezitters...) voorbij is. Wat mij betreft is de basisvoorwaarde hiervoor dat we zo snel mogelijk afscheid nemen van het huidige geldstelsel, in het bijzonder van geld met geld verdienen.

Om alle donateurs een (of meerdere) exemplaren van 'Geld in de bijrol' te kunnen sturen, moet ik de beschikking hebben over alle adressen. Kijk nog even na of je het adres bij de betaling hebt vermeld en zo niet of bij twijfel, mail je adres dan s.v.p. naar info@humaneconomy.eu. Mocht je alsnog minimaal 25 euro willen doneren, dan graag naar NL87ABNA0864525753 ten name van A. Broere, onder vermelding van je adres.

Ad Broere

Ad Broere
webdesign by vincken.eu