6 oktober 2011 Hoe weinig politici en media zich lijken te verdiepen in het Europese Noodfonds komt naar voren in de berichtgeving in het NRC en het NOS nieuws. Een onderscheid tussen het EFSF en het ESM wordt niet gemaakt. In 2013 – of zoveel eerder als we op de meest recente berichten afgaan – wordt het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM) actief.

Het ESM verdrag werd op 11 juli 2011 getekend door de zeventien ministers van financiën van de eurolanden en moet nog worden geratificeerd door de parlementen van de eurolanden. Deze ratificatie staat los van het EFSF en dus ook van wat de regeringsleiders hebben besloten met betrekking tot dit fonds op 21 juli 2011. De indruk wordt gewekt dat Nederland met het akkoord van de Tweede Kamer voor het EFSF automatisch ook instemt met het ESM verdrag.

Het EFSF is niet hetzelfde als het ESM. In de video wordt gewaarschuwd tegen het ESM. Als u na het zien hiervan ook bezorgd bent over dit instituut in oprichting, dan kunt u de petitie tegen ratificering door de Tweede Kamer van het verdrag tekenen op Petities.nl


NRC:

De Tweede Kamer stemt morgen over het uitgebreide noodfonds voor de euro, direct na afloop van de financiële beschouwingen. Dat heeft het parlement vanmiddag besloten.

De Europese regeringsleiders sloten op 21 juli een akkoord over aanpassing van het noodfonds, dat straks 780 miljard euro omvat. Eurolanden die in zware problemen zitten, kunnen daar een beroep op doen.

Nederland is een van de weinige landen waar het parlement nog niet heeft ingestemd, schrijft persbureau Novum. Naar verwachting gaat een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met uitbreiding van het fonds, de zogeheten European Financial Stability Facility (EFSF).

Ook in Malta en Slowakije moet het parlement nog stemmen. In Slowakije is de uitslag onzeker, doordat de regerende coalitie verdeeld is. Op 11 oktober wordt daar gestemd.

In de Kamer wordt sinds vanochtend met minister van Financiën De Jager gedebatteerd over de begroting van zijn ministerie. Dat debat is dit jaar extra interessant vanwege de Griekse schuldencrisis en de bijdrage die Nederland levert aan het noodfonds. De VVD bepleitte vandaag dat de Tweede Kamer inspraak moet krijgen bij grote besluiten die voortvloeien uit het steunprogramma voor zwakke eurolanden. "Als er grote begrotingsgevolgen kunnen zijn, dan moet de Kamer een stem krijgen”, zei VVD-Kamerlid Harbers.

De SP eiste tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen dat banken die de komende tijd opnieuw staatssteun krijgen, geen bonussen uitbetalen zolang ze de steun nog niet hebben terugbetaald. "Nu er de komende tijd misschien weer banken gered moeten worden, moeten we vooraf glasheldere afspraken maken”, stelde Irrgang.

NOS Nieuws:

De Tweede Kamer vindt dat het Europese noodfonds ook mag worden gebruikt voor de redding van banken. Een meerderheid van de Kamer stemt in met uitbreiding van het stabiliteitsfonds, waarover op de Europese top in juli afspraken zijn gemaakt.

De discussie over de redding van banken is weer actueel geworden nu België en Frankrijk de Dexia-bank te hulp zijn geschoten. De bank zit in problemen door miljardeninvesteringen in Griekenland en andere Zuideuropese landen

Ook Duitsland is bereid om banken in problemen te hulp te komen. Bondskanselier Merkel zei dat vandaag na overleg met voorzitter Barroso van de Europese commissie.

Het onderwerp komt op de Euro-top van 17 en 18 oktober aan de orde.

Dat het Noodfonds niet ook, maar vooral bestemd is om de banken eens te meer te ondersteunen zal in de nabije toekomst blijken. Tijdens de Euro-top zal ongetwijfeld worden besloten tot versnelde invoering van het ESM. Voor de heilige financiële stabiliteit - wat dat ook moge zijn- wijkt alles, ook de democratie. In het artikel Invoering ESM vervroegd? wordt duidelijk gemaakt, dat financiële stabiliteit de vlag is waarmee de lading wordt bedekt. Deze lading is het vestigen van de wereldomspannende financiële autoriteit met 'sweeping authority', zoals de elite die voorstaat. De angst bij velen om hun pensioen en gespaarde geld te verliezen, is de hefboom waarmee de dictatuur van het 'nieuwe' geldsysteem er doorheen wordt gedrukt. Angst is altijd een slechte raadgever. Ook hier, want door de overheid zijn gang te laten gaan met het opnieuw steunen van de al failliete banken, wordt juist dat wat wij nog bezitten via de door ons betaalde donaties aan het Noodfonds van ons afgenomen. Het is de hoogste tijd, dat wij de verantwoordelijkheid gaan nemen voor ons eigen leven, door met initiatieven te komen die ons onafhankelijk maken van The Global Casino, of door een of meer van de vele initiatieven die er al zijn te gaan steunen. Gebruik bijvoorbeeld uw spaargeld om projecten te steunen, die bijdragen aan een betere wereld voor ons en onze kinderen! Social return on investment geeft uw leven meer betekenis dan uitsluitend financial return.

 

 • dhr

  Ik dacht dat de EEG de vrijheid zo hoog in het vaandel heeft.
  Maar nu wordt iedereen monddood gemaakt

  17/10/2011 - Martin van der Waal
 • Ing

  Ik ben een gewoon Nederlands burger, geen financieel specialist. Ik ben boos en voel mij machteloos tegen wat internationaal op economisch gebied is gebeurd en nog staat te gebeuren. Uw argumenten spreken mij zeer aan en lijken zo logisch dat ik zou verwachten dat vele Economen het hier roerend mee eens zouden zijn. Maar.... waar zijn ze, ik hoor en zie niets!!! Het is toch zeker wel de hoogste tijd voordat de wereleconomie in elkaar zakt.

  06/10/2011 - Rob Honig

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu