22 december 2012 Shock and Awe! Via de mainstream media worden we psychologisch rijp gemaakt voor de komende tijd, waarin de kredietverlening aan bedrijven en privé huishoudens (woninghypotheken) vrijwel tot stilstand komt. Dat dit het gevolg zou zijn van de toenemende eisen die aan banken worden gesteld is een halve waarheid en daardoor feitelijk een leugen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 21 december 2011 de sluizen vol opengezet om een 'credit crunch' te voorkomen. Frankfurt heeft een recordbedrag van €489 mrd aan Europese banken uitgeleend voor een periode van drie jaar. Het ruime geldbeleid leidt volgens economen niet tot een inflatiegolf. de liquiditeit die de ECB woensdag in het systeem heeft gepompt, is niet gelijk aan de €489 mrd die de banken hebben opgehaald. Onlangs liepen eerdere liquiditeitsoperaties af, waardoor banken €296 mrd moesten terugbetalen aan de ECB, aldus Barclays Capital. De operatie heeft daardoor netto €193 mrd toegevoegd.

Commentaar: Het gaat dus om € 193 miljard aan nieuwe leningen en € 296 miljard aan verlenging van bestaande leningen van de ECB aan banken. De centrale bank is 'lender of the last resort' naar de banken toe. Dus als er banken zijn, die in de problemen zouden kunnen komen omdat inlenen van geld moeilijk gaat, dan treedt de centrale bank als uitlener op.


FD 22 december 2011:
Afgezien daarvan is er al jaren 'overtollige liquiditeit' in het systeem. Volgens ING gaat het nu om zo'n €525 mrd. dit geld staat op de balans van gezonde banken. Zij zien dit als een buffer tegen de crisis. 'Ze lenen het niet uit aan de zwakke broeders in de perifere eurolanden, maar ook niet aan bedrijven en huishoudens', aldus ING-econoom Martin van Vliet. Voor geldontwaarding hoeft dan ook niemand bang te zijn. Pas als de banken geld uitlenen aan private partijen die er schaarse producten van kopen, ontstaat er inflatie.

Commentaar: Lang niet alle banken kampen dus met een tekort aan geld. Maar dat geld wordt niet gebruikt om leningen te verstrekken aan de zwakke eurolanden en ook niet aan huishoudens (mondjesmaat hypotheken dus) en bedrijven (je moet van goeden huize komen om als MKB bedrijf nog in aanmerking te komen voor een bedrijfskrediet). De ING-econoom geeft hiermee aan wat de reden is waarom de huizenmarkt is vastgelopen en het MKB met een groot tekort aan geld kampt.

Draadjes Van Rutte


FD 22 december 2011:
Vooralsnog is de ECB al blij als de kredietverlening op peil blijft. Als die drastisch inzakt, zou dat voor deflatie zorgen. Als de inflatie toch oploopt, kan de ECB snel schakelen. De reserves die banken bij de ECB moeten aanhouden, zijn eerder deze maand verlaagd, zodat er meer ruimte is om geld uit te lenen. Dit kan snel worden teruggedraaid en vervolgens worden aangescherpt. De ECB is vooral bang dat banken veranderen in zombiebanken. 

Commentaar:  Hoezo, blij als de kredietverlening op peil blijft? Deze is toch al ingezakt?  En wat wordt er nu van banken verwacht. Moet de rem eraf? Dan komt er inflatie. Moet de rem erop blijven? Dan komt er deflatie.  Dat banken veranderen in zombiebanken is een selffulfilling prophecy. Dus zelfs al wordt er ruimte gegeven om meer uit te lenen, dan nog gaan banken er niet toe over om  bedrijven, huishoudens, zwakke eurolanden en ander loslopend wild van geld te voorzien.  U leest het goed en u wist het al lang; banken vervullen geen maatschappelijke functie.


FD 22 december 2011:

Ze moeten volgend jaar voor € 700 mrd aan obligatieleningen aflossen. Normaal kunnen ze die leningen doorrollen, maar omdat het vertrouwen in de financiële sector zo verstoord is, zijn er geen kopers in de markt en zitten de banken met een funding probleem. De ECB springt nu in dat gat.
'de enorme liquiditeitsinjectie is belangrijk omdat ze de bancaire financieringsdruk helpt verlichten', zegt econoom Christian Schulz van Berenberg Bank. 'Met deze genereuze steun neemt de kans op faillissementen van financiële instellingen af. Hierdoor is een van de risico's op een verdere verslechtering van de schuldencrisis weggenomen.'

Commentaar:  Dat is toevallig. € 700 miljard! Dat is hetzelfde bedrag als het startkapitaal dat het ESM nodig heeft. Banken kunnen dus rekenen op de liquiditeitssteun, die zij op hun beurt aan hun klanten ontzeggen. Toch blijft het een ijzeren wet dat geleend geld vroeg of laat moet worden terugbetaald. De kar kan vooruit worden geschoven, maar vroeg of laat moet de lading ervan af gehaald worden. Wat zou het toch mooi zijn voor de ECB als er tegen die tijd het ESM zal zijn, dat hiervoor geld beschikbaar heeft!


FD 22 december 2011:
Volgens econoom Van Vliet van ING zal de bulk van de ECB-liquiditeiten worden gebruikt om het funding probleem op te lossen. Maar een deel zal worden ingezet voor 'carry trades'. Door goedkoop voor langere tijd geld te lenen van de ECB om er Italiaans, Spaans en Portugees schuldpapier met hoge rentes mee te kopen, kan een mooie winst worden gemaakt. Volgens Van Vliet zouden vooral banken uit die landen zelf bereid zijn om deze gok te wagen.

Fd 20110405 01008009

Commentaar: Is dit minachting of een demonstratie van ongelofelijke domheid? De banken besteden hun geld niet aan leningen voor zwakke eurolanden, huishoudens en bedrijven, zegt meneer Van Vliet. Maar het ECB geld kan daarvoor wel worden gebruikt om mooie winst te maken?  Ik denk niet dat banken uit zwakke eurolanden lijden aan hersenverweking. Er zullen ongetwijfeld garanties worden gegeven door de Europese Centrale Bank om financieel afgedekt  te worden,  als zou blijken dat de leningen oninbaar zijn.


FD 22 december 2011

De ECB heeft geleverd, nu de politici nog. EU-voorzitter Van Rompuy roept 30 januari alle leiders weer bijeen voor crisisberaad. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de geldkraan flink opengezet.

…..
Toch is het wachten nog op een alomvattend politiek antwoord. Sinds de top van 8 en 9 december staat er wel het nodige in de steigers, maar het is van het grootste belang dat al die globale akkoorden ook tot concrete maatregelen leiden. Grofweg gaat het om twee dingen: een geloofwaardig vangnet en striktere begrotingsdiscipline. En in beide gevallen is het werk in uitvoering. Dat vangnet zal afhankelijk zijn van de interesse om het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van nieuw geld te voorzien. De eurolanden bereikten deze week een akkoord over € 150 mrd nieuwe middelen. de Britten blokkeren echter een akkoord tussen de niet eurolanden. Zo zal het moeilijk zijn om niet-Europese landen over te halen ook mee te doen. Een strengere handhaving van begrotingsnormen komt in een nieuw verdrag van 26 lidstaten te staan. EU-voorzitter Herman Van Rompuy stuurde deze week een concepttekst naar alle deelnemers. die zal nog voor de nodige discussie zorgen, vooral over de onafhankelijkheid van de begrotingscontrole.

Vooral de Fransen willen dat toezicht bij de Europese Commissie weghalen en zoveel mogelijk naar de politiek toetrekken. Nu al heeft Van Rompuy een nieuwe top aangekondigd voor 30 januari. Daarmee laat hij aan beleggers zien dat de politiek zeker van plan is het werk af te maken. Hiermee koopt hij voor zichzelf ook tijd en rust. In de tussentijd zullen diplomaten, ambtenaren en ministers van financiën achter de schermen onderhandelen over het verdrag. Voor het vangnet is de EU-voorzitter echter afhankelijk van anderen. Hij heeft landen als China, Brazilië en de Verenigde Staten niet aan een touwtje. Of de nieuwe kredietlijn van het IMF voor zwakke eurolanden een succes zal worden, moet dus nog blijken. Wat in ieder geval zal helpen, is als Van Rompuy de Britten weer aan boord hijst.

Commentaar: Hier gaat het om. Achter de schermen wordt er onderhandeld over het verdrag. Het verdrag in kwestie is uiteraard het ESM verdrag. Weer valt op dat de naam van dit instituut nergens wordt genoemd. Hieraan wordt momenteel driftig gesleuteld. Het is het huiswerk, dat de politiek heeft meegekregen van ECB en IMF.  Van Rompuy moet aan de beleggers laten zien dat hij van plan is om het werk werkelijk af te maken. Wie is je baas Van Rompuy? Voor 30 januari 2012 moet het gereed zijn. In de tussentijd wordt het schip drijvende gehouden door de ECB.

Het toezicht op de begroting van de eurolanden zal ook via het ESM worden geregeld. Bij die onderhandelingen spelen de Britten nog geen directe rol.  Nog niet, maar dat snel gaan veranderen als ook  Groot Brittannië zich door nood gedwongen zal moeten aansluiten bij het ESM, evenals de andere negen landen die er nu nog buiten staan. Dat de Fransen het toezicht op de begroting willen wegnemen bij de Europese Commissie (ESM)en zoveel mogelijk naar de politiek willen toetrekken is veelzeggend.  Ik denk dat de Fransen aan het kortste eind gaan trekken.

 

 • Crisis voorbij !!

  velen weten niet dat deze crisis opzettelijk is veroorzaakt.
  in 2007/2008 is er 40 % credit uit de markt genomen.(in anderhalf jaar tijd)
  Die ingreep is erger dan de Bankers deden in 1929-1933. Toen werd de crisis ook opzettelijk veroorzaakt. Men nam toen 85 % credit van de markt weg. maar gespreid over 4,5 jaar. De 40% nu weegt zwaarder gezien de tijd.
  Angela Merkel zei al :dat wij moeten zorgen dat wij onder de chantage van de bankers uitkomen.'
  Echter wij hebben nu de ECB en het IMF ingeschakeld en met de FEd deals gemaakt; Europa heeft 2,2 biljoen US$ geleend.
  Dus wij hebben ons verzet opgegeven, en de zg Crisis is voorbij.
  De macht is verschoven Griekenland (Goldman sachs) Italie (Goldman Sachs) ECB (Goldman Sachs) Het IMF , weer de grote 4 (Blackrock-Statestreet etc.)
  Zij hebben bereikt wat ze willen en wij lopen weer in de pas....

  29/12/2011 - Gerrit Brendel
 • van Rompuy; de geheime agenda

  Van Rompuy is een Bilderberger en verbonden aan de Rothschild's.
  De chaos moet er zijn om daarna de tang nog dichter te zetten. We zullen ons moeten bevrijden uit de Matrix van de Illuminati! De overheden hebben nauwelijks nog macht en worden gemanipuleerd door de werkelijke machten; BIS, IMF met als hoogste orgaan de Rothschild familie. zie ook het artikel op;http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M25&ss=P1303&l=NL

  23/12/2011 - Emco

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu