Crowdfunding voor een nieuw boek van Ad Broere

Vijf jaar na ‘Geld komt uit het niets’ dat ik via mijn eigen uitgeverij Humane Economy Publishing heb gepubliceerd, is het tijd voor een opvolger van dit succesvolle boek. Daarom is een crowdfunding actie gestart, met de bedoeling het uitgeven van een nieuw boek mogelijk te maken. Na de publicatie van ‘Geld komt uit het Niets’ in 2012 is er veel zichtbaar geworden van waarover ik in dit boek schreef. Voortschrijdend inzicht heeft mij meer duidelijkheid verschaft over hoe ‘Geld in de bijrol’ (voorlopige titel), ‘Op weg naar een menswaardige(re) samenleving’ (voorlopige ondertitel) verder in beweging kan worden gezet. Ik wil deze visie graag delen in mijn nieuwe boek. Ik ben op zoek naar 500 donateurs, die elk minimaal 25 euro doneren via PayPal (zie rechterkolom) of naar rekening NL87ABNA0864525753 tnv A.Broere.

Het is een redelijke vraag om wat meer prijs te geven over mijn nieuwe boek. De waarheid is, ik weet wel waar ik naartoe wil, maar dat ik nog aan het denken ben over de te volgen route. Daarin wil ik graag zo veel mogelijk vrijheid hebben en mij niet vastleggen op gedane toezeggingen. Het boek gaat over de prominente positie van geld en over wat daarvan de oorzaken zijn. Verder over wat er door ons kan worden gedaan om een eind te maken aan de dominantie en geld te plaatsen in de rol waar die hoort en dat is ‘de bijrol’. Ik ga ook meer en dieper in op de manier waarop we van een door geld gedomineerde naar een menswaardige(r) samenleving kunnen bewegen door initiatieven toe te lichten en mensen te inspireren om aan een initiatief actief mee te gaan doen. Ook ga ik de economie ontmaskeren als een niet exacte wetenschap, die de schijn van wiskundige exactheid ontleent aan een mensbeeld te hanteren dat totaal niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. “De mens maakt rationele keuzes met schaarse, alternatief aanwendbare middelen, uit oneindige behoeftes.” Ik ga aantonen dat de economische modellen daardoor niet toereikend zijn en desondanks de basis vormen van politieke besluitvorming. Mijzelf een beetje kennende komt er al schrijvend en steeds enthousiaster wordend nog veel meer bij.

Proficiat, Ad.
Dat zijn de nieuwe geldstromen die alle goede dingen mogelijk gaan maken.
Succes,
H.

Dag Ad,
Ik zag vandaag je oproep voor donateurs en heb gelijk 25 euro overgemaakt. Die 500 mensen moeten wel te vinden zijn, neem ik aan. Als dat niet het geval zou blijken te zijn, dan kunnen we beter heel erg gaan genieten van ons eigen leven en de mensen die we lief hebben en daar energie in steken, want dan is de droom en de kracht van samen veranderingen voor een betere wereld waar te maken wellicht een illusie of een era too soon. Ik hoop van harte dat je de benodigde donaties (en méér) zult ontvangen en dat dit als voorbeeld kan dienen dat samen wel degelijk mogelijk is. Dat we samen wél een andere koers kunnen varen en dat we elkaar kunnen inspireren, stimuleren en ondersteunen.
Hartelijke groet en go-for-it, S.

Humane Economy Publishing (HEP), de uitgever van ‘Geld komt uit het niets’ heeft geen netwerk zoals de grote uitgevers dat hebben. Bovendien profiteren grote uitgevers van schaalvoordelen; de kleine collega’s krijgen onevenredig veel kosten om hun oren. Pas als er grotere aantallen van een boek worden verkocht, wordt er geld verdiend door de uitgever. Het is daarom al heel wat om uit de kosten te komen en de auteur een redelijke beloning te geven, zelfs bij een succesvol boek zoals ‘Geld komt uit het niets’.Geld voor een nieuw boek is er niet of te weinig. Dit klinkt wellicht wat klagerig, het is echter niet anders bedoeld dan een feitelijke vaststelling van hoe het is. Kleine uitgevers moeten creatief zijn om hun boeken uitgegeven te krijgen. Daarom is voor mij crowdfunding de aangewezen manier voor een uitgever zoals HEP, de publicatie van een nieuw boek mogelijk te maken. Humane Economy Publishing kan boeken uitgeven die grote uitgevers links laat liggen, omdat het politiek-strategisch niet past, of omdat er té weinig aan wordt verdiend. Daarom is het zo belangrijk dat uitgevers zoals HEP er zijn.

Dollar Biljet

Pieter Aspe, een Vlaams auteur, zegt hierover in Trends: “Er zijn nog een paar echte uitgevers die begaan zijn met boeken en auteurs, maar voor de rest zijn het managers die verantwoording moeten afleggen aan een raad van bestuur. Die mensen willen winst maken, en het jaar daarop graag nog 2% meer. Hoe je dat doet, interesseert hen niet. Desnoods bedruk je bh’s met citaten”.

Wat is er mooier dan mee te werken aan het in de openbaarheid brengen van informatie,in de vorm van een boek, dat door veel uitgevers en media buiten het publieke domein wordt gehouden..?

Alle ontvangsten worden op een projectrekening gezet.

Daarvan wordt betaald:

  • onderzoek voor het boek,
  • een stevige redactie,
  • illustraties (vooral tekeningen zijn duur, maar ook de rechten van goede foto’s),
  • cover-ontwerp en
  • lay-out van het boek,
  • productie van het fysieke boek, door een drukker die zijn vak verstaat,
  • verplichte bijdrage aan ’s lands schatkist
  • budget voor promotie van het boek

Ben jij bereid om minimaal € 25 euro te doneren via PayPal óf naar rekening NL87ABNA0864525753 t.n.v. A.Broere, kom dan nu in actie! In de rechterkolom van dit weblog staat meer informatie. Daar word je ook op de hoogte gehouden van de vorderingen met de crowdfunding.

En vergeet je niet bij een gewone bankoverboeking je postadres te vermelden? Dat hebben we nodig voor de verzending van het boek, na publicatie.

Ad Broere, auteur en uitgever