Crowdfunding boek, stand van zaken

De crowdfunding voor het nieuwe boek van Ad Broere is nog 170 donaties verwijderd van de doelstelling van 500 donaties. Dit is al een heel eind, maar ook de ontbrekende donaties zijn belangrijk om in het najaar een boek te kunnen presenteren aan de donateurs dat aan de verwachtingen voldoet. Ieder, die minimaal 25 euro stort, ontvangt een exemplaar van een speciale hardcoveroplage voor donateurs.

Er is een ontwerptekening gemaakt van het boekomslag. Hieronder staat het concept van voor- en achterkant:

Geld In De Bijrol Concept Rw

 

Het illustreert symbolisch dat door samen te werken, zich een samenleving kan ontplooien, waarin de menselijke maat terugkeert, gebaseerd op een economie met ‘Geld in de Bijrol’.

Korte – voorlopige – synopsis van het boek:

‘In de huidige economie is geld dominant. Vrijwel alles wordt bepaald door geld. Volgens de economische wetenschap heeft de mens onbeperkte behoeftes, maar wordt beperkt door schaarse middelen en moet daarom steeds rationele keuzes maken om met die schaarse middelen de best mogelijke keuzes te maken om de onbeperkte behoeftes zo goed mogelijk te bevredigen. De mens is in zijn economisch handelen volgens deze visie voorspelbaar en past in een rekenkundig model. Dit model is al lange tijd de basis waarop de overheid wordt geadviseerd in de politieke besluitvorming. In de periode na de tweede wereldoorlog, toen er veel was vernietigd, zowel op het menselijke – als op het materiële vlak, lag het accent vooral op opbouw. Het gedrag paste in die periode ook in de kokervisie van de economie op de mens. Toen de welvaartsstaat echter tot op zekere hoogte was gerealiseerd, werd al snel duidelijk dat er niet zoiets is als ‘de mens, die onder een noemer is te vangen’. Heel andere – niet materiële behoeftes – kwamen naar voren. Lang niet iedereen is er op uit om zoveel mogelijk geld te verdienen om de onbeperkte materiële behoeftes te kunnen bevredigen. De mensen die wel een ongelimiteerde behoefte aan geld hebben, blijken behoeftes te hebben die vooral met macht uitoefenen over en invloed hebben op andere mensen te maken hebben. Deze groep heeft in de decennia na 1980 enorm zijn slag geslagen. Vooral door actief te zijn in de financiële sector, door daar geld met geld te verdienen. Van werken word je niet rijk, is het gezegde. Dit blijkt een juiste constatering te zijn, want degenen die in de financiële positie verkeren dat zij geld voor zich laten werken, hebben hun bezit enorm zien groeien, geholpen door belasting ontwijkende methodes en door overheden, die deze groep veelal ontzien als het gaat om het belasten van rendement op het vermogen. Daardoor heeft in Nederland bijvoorbeeld 10% van de huishoudens driekwart van alles wat er te bezitten valt en wordt deze verhouding per jaar schever. De economie groeit, maar een groot deel van de Nederlanders merkt daar niets van. Integendeel, de helft is er qua koopkracht op achteruit gegaan. De economie hoeft niet te groeien. De groei komt toch voor het grootste deel terecht bij een relatief kleine groep, die al genoeg heeft tenminste, als het wordt getoetst aan de uitspraak van Gandhi: “Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.”

Geld met geld verdienen is de grootste rem op een evenwichtige verdeling van inkomens en verhindert veel mensen om een buffer op te bouwen voor het doen van grote (onverwachte) uitgaven. De woningmarkt laat bijvoorbeeld zien waartoe dit leidt. Beleggers die -veel- geld met geld willen verdienen investeren in woningen, die voor prijzen worden verhuurd welke buiten het bereik zijn komen te liggen van de middeninkomens, traditioneel ‘de klant’ voor vrije sectorwoningen. Gedreven door hebzucht en door een gecreëerde schaarste, worden de prijzen van huurwoningen opgejaagd, vooral in de Randstad. Ook de overheid doet hier volop aan mee door de grondprijzen tot grote hoogte op te jagen. Met koopwoningen is het niet anders. Ook deze prijzen worden tot onrealistische hoogte opgedreven. De lage rente zorgt ervoor dat mensen met een bescheiden inkomen hypotheken ‘aan kunnen’, die met een beetje hogere rente onbereikbaar zouden zijn. Ook omdat de inkomens van veel huishoudens nauwelijks zijn gestegen.

Meer dan $ 8 van elke $ 10 aan nieuw verworven vermogen ging in 2017 naar de rijkste 1% van de wereldbevolking.

De helft van de wereldbevolking zag daarentegen geen enkele toename van hun vermogen.

OxfamNovib noemt dit als een van de grootste oorzaken van toenemende spanningen in de wereld.

OxfamNovib 22 januari 2018

Steeds meer huishoudens hebben problematische schulden of zakken weg onder de armoedegrens. Om deze ontwikkeling te kantelen, moet allereerst geld met geld verdienen worden aangepakt. Het hoger belasten van vermogens is het paard achter de wagen spannen en lost niets op, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk werd aangetoond.  Daarom wordt het thema ‘geld met geld verdienen’ verder uitgewerkt in het boek. Wat zijn de gevolgen van geld met geld verdienen en is het mogelijk om een economie tot ontwikkeling te brengen waarin dit tot het verleden behoort? De doelstelling van ‘Geld in de bijrol’ is een informatie- en inspiratiebron te zijn, waardoor er bewust verantwoordelijkheid kan worden genomen om bij te dragen aan de transitie naar een menswaardige samenleving.’

Stef Denaerde schreef ‘Buitenaardse beschaving’. Het boek is een spiegel, die Denaerde zichzelf en zijn medemensen voorhoudt. Het is daarbij niet van belang of er wel of niet een spectaculaire ontmoeting met buitenaardsen heeft plaatsgevonden. Een kernachtige uitspraak van de ‘buitenaardsen’ in dit boek: “Geld en bezit zijn indicaties van een zeer primitief beschavingsniveau. Het heeft discriminatie en ongelijkheid tot gevolg. Jullie (de mensheid) hebben wel het verstand om raketten te bouwen, maar niet genoeg intelligentie om in te zien dat de natuurwet van de jungle, het recht van de sterkste – de slimste – , zo snel mogelijk moet worden afgeschaft.”

 

 

 

Over de crowdfunding: Hoe meer geld er beschikbaar is, hoe groter de mogelijkheden zijn om door research diepgang te geven aan het boek. In dit verband wordt onder meer gedacht aan interviews met mensen, internationaal, die een duidelijke visie hebben en/of actief zijn met een van de -gelukkig- vele initiatieven die inmiddels overal in de wereld worden ontplooid.

Help mee aan het succes van ‘Geld in de bijrol’, ‘Op weg naar een menswaardige samenleving’ door minimaal 25 euro te doneren op NL87ABNA0864525753 t.n.v. A. Broere, met  vermelding van ‘donatie boek’ en het adres, waarnaar het boek in het najaar kan worden gestuurd.

 

(c) Ad Broere