Bijgewerkt op 21 februari 2012       De behandeling van de ratificatie van het ESM verdrag in de Tweede Kamer zou op 1 maart op de agenda worden gezet. Dit blijkt nog niet uit de agenda van de Tweede Kamer, maar het zou een dezer dagen kunnen worden ingelast als spoedeisend agendapunt. Inmiddels blijkt, dat er na maanden van stilzwijgen en het hoegenaamd ontbreken van publiek debat in Nederland en de andere eurolanden, nu toch bezwaren tegen het ESM beginnen te komen uit onverwachte hoek. De rekenkamers van meerdere eurolanden hebben opgemerkt, dat de besteding van het belastinggeld dat aan het ESM wordt overgeboekt, niet controleerbaar is. Hopelijk is dit - beter laat dan nooit - het begin van een publiek debat in de eurolanden over het ESM. De petitie aan de leden van de Tweede Kamer om het ESM verdrag niet te ratificeren kan nog worden ondertekend. Laat u de kans niet ontnemen om uw stem te laten horen. Deel dit bericht zoveel mogelijk!


Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën

Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15 februari

2012

 

29. Agendapunt: Verzoek tot aanbieding petitie tegen ratificatie van ESM-verdrag

Zaak: Brief derden - A. Broere te Amsterdam - 6 februari 2012

Verzoek tot aanbieding petitie tegen ratificatie van ESM-verdrag - 2012Z02371

Besluit: Verzoek om een petitie aan te mogen aanbieden honoreren; petitieaanbieding

plannen op een datum die ligt na de indiening van het ratificatievoorstel.

Volgcommissie(s): EU


Omdat er hoegenaamd geen publiek debat is geweest en wij als burgers van de eurolanden ons niet hebben kunnen uitspreken over een instituut dat ons allen betreft (en treft!), vanwege de grote sommen aan geld die naar het ESM moeten worden overgeboekt, ligt er een enorme verantwoordelijkheid bij de leden van de Tweede Kamer om zich goed op de hoogte te stellen van de tekst van het ESM verdrag en de implicaties ervan zorgvuldig in overweging te nemen.
Hieronder staan de mailadressen van de Tweede Kamerleden.
U kunt ook - en dit is waarschijnlijk doeltreffender- de collectieve brief aan de Kamer ondertekenen die door Rudo de Ruijter (Courtfool) werd opgesteld.

Op basis van voortschrijdend inzicht werd het ESM verdrag gewijzigd en opnieuw getekend door vertegenwoordigers van de zeventien Eurolanden op 2 februari 2012. Dit verdrag wordt op korte termijn aangeboden aan de Tweede Kamer ter ratificatie. De belangrijkste bezwaren tegen het ESM betreffen het ondemocratische karakter van het instituut, de prominente rol die ECB en IMF hierin gaan spelen en voor Nederland de volstrekt marginale positie in het ESM. Door 5,7% van de stemrechten te hebben, speelt Nederland geen enkele rol van betekenis, want vrijwel alle belangrijke besluiten kunnen met 80% van de stemmen worden genomen. Er is geen sprake van een vetorecht voor het Nederlandse parlement, want Nederland kan vrijwel geen enkele beslissing zelfstandig tegenhouden, zelfs versnelling van de afdracht aan het ESM!
'Towards a stronger European economic governance' stelt de Europese Commissie. Binnen het kader van een goed functionerende democratie en uitgevoerd door democratische instituten zou hiervoor wat te zeggen zijn. Maar daarvan is weinig te merken in de EU. Alleen al het ontbreken van een publiek debat in de eurolanden over de komst van een instituut dat zich rechtstreeks gaat bemoeien met begrotingen, belastingen en bezuinigingen van de eurolanden en dus alle burgers van deze landen treft, bewijst dat.

 Od12 02 14

m.agema@tweedekamer.nl; n.albayrak@tweedekamer.nl; c.aptroot@tweedekamer.nl; k.arib@tweedekamer.nl; m.azmani@tweedekamer.nl; f.bashir@tweedekamer.nl; w.vanbeek@tweedekamer.nl; h.beertema@tweedekamer.nl; j.vbemmel@tweedekamer.nl; m.berndsen@tweedekamer.nl; i.besselaar@tweedekamer.nl; j.biskop@tweedekamer.nl; e.blanksma@tweedekamer.nl; s.blok@tweedekamer.nl; b.vbochove@tweedekamer.nl; b.dboer@tweedekamer.nl; hvbommel@sp.nl; h.vbommel@tweedekamer.nl; l.bontes@tweedekamer.nl; m.bosma@tweedekamer.nl; a.bosman@tweedekamer.nl; l.bouwmeester@tweedekamer.nl; b.braakhuis@tweedekamer.nl; h.brinkman@tweedekamer.nl; hantenbroeke@tweedekamer.nl; h.bruins-slot@tweedekamer.nl; brigitte.vdburg@tweedekamer.nl; i.dcaluwe@tweedekamer.nl; m.celik@tweedekamer.nl; j.cohen@tweedekamer.nl; C.Coruz@tweedekamer.nl; m.vdam@tweedekamer.nl; t.vdekken@tweedekamer.nl; i.dezentjehamming@tweedekamer.nl; t.dibi@tweedekamer.nl; t.vdijck@tweedekamer.nl; jasper.vdijk@tweedekamer.nl; jvdijk@sp.nl; e.dijkgraaf@tweedekamer.nl; k.dijkhoff@tweedekamer.nl; s.dijksma@tweedekamer.nl; p.dijkstra@tweedekamer.nl; j.dijsselbloem@tweedekamer.nl; s.dikkers@tweedekamer.nl; w.dille@tweedekamer.nl; j.driessen@tweedekamer.nl; a.eijsink@tweedekamer.nl; a.elfassed@tweedekamer.nl; t.elias@tweedekamer.nl; m.vhasselt@tweedekamer.nl; a.elissen@tweedekamer.nl; k.ferrier@tweedekamer.nl; s.fritsma@tweedekamer.nl; w.vgent@tweedekamer.nl; k.gerbrands@tweedekamer.nl; h.vgerven@tweedekamer.nl; s.gesthuizen@tweedekamer.nl; r.grashoff@tweedekamer.nl; d.graus@tweedekamer.nl; e.groot@tweedekamer.nl; w.hachchi@tweedekamer.nl; s.buma@tweedekamer.nl; b.vham@tweedekamer.nl; m.hamer@tweedekamer.nl; m.harbers@tweedekamer.nl; m.haverkamp@tweedekamer.nl; p.heijnen@tweedekamer.nl; l.helder@tweedekamer.nl; j.hennis-plasschaert@tweedekamer.nl; m.hernandez@tweedekamer.nl; e.vhijum@tweedekamer.nl; m.hilkens@tweedekamer.nl; j.houwers@tweedekamer.nl; m.huizing@tweedekamer.nl; e.irrgang@tweedekamer.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; t.jadnanansing@tweedekamer.nl; p.jansen@tweedekamer.nl; leon.djong@tweedekamer.nl; S.karabulut@tweedekamer.nl; skarabulut@sp.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; j.vklaveren@tweedekamer.nl; j.klijnsma@tweedekamer.nl; r.knops@tweedekamer.nl; n.kooiman@tweedekamer.nl; w.koolmees@tweedekamer.nl; g.Koopmans@tweedekamer.nl; a.koppejan@tweedekamer.nl; w.kortenoeven@tweedekamer.nl; f.koserkaya@tweedekamer.nl; a.kuiken@tweedekamer.nl; r.leegte@tweedekamer.nl; r.leijten@tweedekamer.nl; b.dliefde@tweedekamer.nl; h.lodders@tweedekamer.nl; e.lucassen@tweedekamer.nl; a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl; a.marcouch@tweedekamer.nl; a.vmiltenburg@tweedekamer.nl; j.monasch@tweedekamer.nl; r.dmos@tweedekamer.nl; a.mulder@tweedekamer.nl; h.nepperus@tweedekamer.nl; c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl; pieter.omtzigt@tweedekamer.nl; h.ormel@tweedekamer.nl; c.ortega@tweedekamer.nl; e.ouwehand@tweedekamer.nl; a.pechtold@tweedekamer.nl; m.peters@tweedekamer.nl; r.plasterk@tweedekamer.nl; r.vraak@tweedekamer.nl; j.recourt@tweedekamer.nl; e.roemer@tweedekamer.nl; r.deroon@tweedekamer.nl; s.derouwe@tweedekamer.nl; d.samsom@tweedekamer.nl; j.sap@tweedekamer.nl; afke.schaart@tweedekamer.nl; c.schouten@tweedekamer.nl; g.schouw@tweedekamer.nl; a.slob@tweedekamer.nl; p.smeets@tweedekamer.nl; m.Smilde@tweedekamer.nl; m.smits@tweedekamer.nl; j.snijder@tweedekamer.nl; h.spekman@tweedekamer.nl; c.vdstaaij@tweedekamer.nl; m.sterk@tweedekamer.nl; a.vdsteur@tweedekamer.nl; secretariaat.vdsteur@tweedekamer.nl; k.straus@tweedekamer.nl; j.taverne@tweedekamer.nl; m.thieme@tweedekamer.nl; f.timmermans@tweedekamer.nl; l.vtongeren@tweedekamer.nl; sabine.uitslag@tweedekamer.nl; p.ulenbelt@tweedekamer.nl; e.vdveen@tweedekamer.nl; s.vveldhoven@tweedekamer.nl; t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl; g.verburg@tweedekamer.nl; k.verhoeven@tweedekamer.nl; r.vermeij@tweedekamer.nl; r.vvliet@tweedekamer.nl; j.voordewind@tweedekamer.nl; l.voortman@tweedekamer.nl; m.vdwerf@tweedekamer.nl; e.wiegman@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; j.dewit@tweedekamer.nl; jdewit@sp.nl; a.wolbert@tweedekamer.nl; e.ziengs@tweedekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl; secretariaat@d66.nl; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; info@vvd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; info@pvda.nl; pvv@tweedekamer.nl; webmaster@pvv.nl; info@pvv.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; kamer@sp.nl; info@sp.nl; sp@sp.nl; GroenLinks@tweedekamer.nl; D66@tweedekamer.nl; info@d66.nl; christenunie@tweedekamer.nl; sgp@tweedekamer.nl; fractie@partijvoordedieren.nl; info@partijvoordedieren.nl; info@tweedekamer.nl; contact@tweedekamer.nl;

 • Hr

  Onze politici laten zich bedienen van voorgekauwde dogma's die steeds weer vragen om nietszeggende oplossingen voor gecrëeerde problemen als reactie op het hen voorgeschotelde wereldbeeld waarin waardebehoud van fiat geld en concurrentie kracht van een virtuele staat het doel is dat de hen beschikbaar gestelde middelen heiligt. Moeten wij daar een mening over hebben op 12 september?

  22/05/2012 - Harold
 • Niets naar griekenland

  Dr is niets naar Griekenland gegaan (als ik de griekse burgers/volk), alles is naar de griekse banken / diverse europese wapenhanelaren en ander tuig gegaan.

  12/04/2012 - Robin
 • Een bodemloze put

  Er is al veel te veel geld naar Griekenland etc. gegaan. Verreweg het grootste deel zullen we nooit terugzien, en waarschijnlijk niets. Een bodemloze put!! uitzichtloos, en dat allen om een stelletje Eurofielen te plezieren, met name voor hun eigen positie...

  28/02/2012 - Cees Kooijman
 • esm titatic

  Tijd om de banken op te ruimen
  Ik eis een volksreferendum dat gevolg zal hebben omdat ik niet van plan ben mijn kinderen op te zadelen met een nog grotere financiële slavernij. Deze waanzin moet stoppen. Het geld wordt alleen maar uit onze portemonnee's geroofd voor het eigen belang. Weg met de banken. Het zijn onmenselijke verderf en ellende veroorzakende graaimachines

  27/02/2012 - Willem
 • ESM-VERDRAG

  Leuk gevonden, dat TERUG naar een soevereine munt, doch in Nederland heeft men gewoon het LEF niet om uit de geldverslindende Euro (en EU)te stappen. Het lijkt wel of ze gechanteerd worden! Het begint er sterk op te lijken. Dus dat "'soevereine"' willen ze er in Brussel zo veel mogelijk uit hebben. We zitten dus met de huidige feiten te kijken en Nederland die meende en meent altijd voorop te moeten lopen met EU-ontwikkelingen krijgt daarom ook het rampzalige ESM Verdrag voorgeschoteld. Trappen ze erin betekent het ons einde van de welvaart. Daar hebben ze in Den Haag dan(dom genoeg) zelf voor gekozen!

  22/02/2012 - Henri

volgende >>>

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu