15 december 2014 Hoe logenstraf je critici op het huidige geldsysteem met feiten die het tegenovergestelde laten zien van wat zij beweren? Door bijvoorbeeld een vermogensverdeling uit de hoge hoed te toveren waarop alle Nederlandse huishoudens hebben ingeleverd van arm tot rijk.


Op 18 december 2014 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) statistische gegevens over de inkomens en over het vermogen van de Nederlanders in 2013. Er waren jaren dat deze gegevens vroeger in het daarop volgende jaar werden gepubliceerd. In 2014 hebben we echter tot eind december moeten wachten. Waarschijnlijk is er lang op gebroed, hoe het ‘den volke kond zou worden gedaan’.


Het blijkt, dat er in 2013 buitengewoon stevig is afgewaardeerd op de waarde van alle woningen. Eind 2013 is de overwaarde van de woningen met een kwart gezakt ten opzichte van het begin van 2013. Die overwaarde bedroeg in het begin van het jaar 481 miljard euro en aan het eind van 2013 360 miljard euro, een daling van 120 miljard euro. Deze daling komt voor 35 miljard euro voor rekening van de rijkste 10% Nederlanders en het is daarom logisch, dat voor het eerst in decennia de rijksten hebben moeten inleveren.

Vermogensverdeling 2013 Met EhUit de tabel blijkt, dat de groep minstvermogenden, vooral mensen met het huis ‘onder water’, een stevige veer hebben gelaten. Ook de middengroepen 5 tot en met 7 kwamen er slecht vanaf. Vooral omdat voor deze groepen geldt, dat een groot deel van het bezit zit in de overwaarde op de woning. Ook de vermogensgroepen 8 tot en met 10 leverden fors in, maar procentueel veel minder dan de middengroep. 


Het lijkt erop dat alle Nederlandse huishoudens erop achteruit zijn gegaan. Dit beeld wordt echter stevig genuanceerd door de vermogensverdeling ZONDER eigen woning in beeld te brengen.

Vermogensverdeling 2013 Ex Eh

In de vermogensverdeling zonder de eigen woning wordt de dominantie van de rijkste 10% van de Nederlandse huishoudens opnieuw bevestigd. Het financiële bezit zonder de eigen woning van 90% van de Nederlandse huishoudens –vooral bij de middengroepen- ging achteruit en het nam –als enige groep- toe bij de rijkste 10%. 


Voor degenen die zich echt hebben verdiept in hoe dit geldsysteem werkt en vooral in het herverdelingsmechanisme dat erin zit, wekt deze ontwikkeling geen verbazing.


© Ad Broere

Ad Broere
webdesign by vincken.eu