25 september 2011 In een bijlage van De Telegraaf van 16 september 2011 verklaarde grondstoffen beleggingsspecialist Willem Middelkoop, auteur van Als de Dollar Valt , dat de eigenaren van het onvoorstelbaar grote bedrag van 200.000 miljard dollar op zoek zijn naar geschikte beleggingen van hun geld.  Dit onmetelijke kapitaal, in handen van slechts een relatief kleine groep medemensen, is het resultaat van een al eeuwenlang durende volkomen scheve inkomens en vermogensverdeling, waardoor 98% van de mensheid in het krijt staat bij hooguit 2%.

Deze scheefheid in vermogensverdeling met de hieruit voortvloeiende schuldverhouding is geen nieuw verschijnsel.  Al tijdens de Sumerische beschaving vierduizend jaar voor Christus, werd geld uitgeleend tegen rente. Het kredietbedrijf was  in deze era in handen van de tempel.  De priesters waren de bankiers  van toen. Omdat de rente, die werd berekend voor het uitgeleende geld niet gering was, raakten veel mensen diep in de schuld. Om te voorkomen dat de economie ten onder ging, werd daarom eens per negenenveertig jaar een zogenaamd Jubeljaar uitgeroepen, waarin alle schulden werden kwijtgescholden en iedereen weer met een schone lei verder kon. Deze praktijk werd millennia van jaren volgehouden, overgenomen door de Babyloniërs, de Assyriërs en later door de Hebreeërs.  

In de zeventiende eeuw kwam het moderne bankieren, zoals we dat vandaag de dag nog kennen, op.  Het geldstelsel met centrale banken, geldschepping en fractioneel bankieren heeft zijn sporen achtergelaten in de geschiedenis. Anders dan bij de oude beschavingen is er geen moment in de tijd geweest, waarop de harde schijf gewist werd. Hierdoor zijn er periodiek crisissen geweest in de afgelopen eeuwen en blijven deze voorkomen. Op de crisissen, die in  het verleden voorkwamen, volgde vrijwel altijd een oorlog. Het ontbreken van werkelijke wijsheid en inzicht bij de leiders van de mensheid heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de vicieuze cirkel tot dusver niet is doorbroken.

Draadjes Van Rutte

Deze tijd is echter anders. Er wordt nu geappelleerd aan ons bewustzijn. Wij worden op allerlei manieren uitgenodigd om in een bewustzijnsveranderingsproces te stappen en ons los te maken van al onze oude opvattingen en conditioneringen. Ook met betrekking tot onze opvatting over geld. Hoe vaak heeft u niet gedacht Als ik maar genoeg geld had, dan zou ik - of investeringsprojecten, die niet van de grond komen, omdat het geld ontbreekt.  De omkering is, dat niet het geld, maar wij zelf de waarde vertegenwoordigen. Als we van onze eigen waarde uit zouden gaan, dan is het niet langer het geld, dat bepaalt of wij iets in ons leven wel of niet tot stand kunnen brengen, maar onze eigen intentie.  Geld wordt uit het niets gecreëerd. Degenen, die de licentie hebben om geld te scheppen, zijn  hiervan niet de eigenaren. Hoewel men zich wel op deze manier presenteert.

Op de hele wereldbevolking is het verhoudingsgewijs maar een kleine groep mensen, die de bezitters zijn van de tweehonderduizend miljard dollar aan geld.  Als met vocht verzadigde wolken zeilt dit immense kapitaal over een dorre woestijn, zonder dat er een druppel uit valt.  Het is eigenlijk te zot voor woorden, dat landen onder de druk van hun schulden failliet gaan en de bevolking alle directe en indirecte belastingen moet opbrengen, waarmee de rente en schulden moeten worden betaald, terwijl er tweehonderdduizend miljard dollar aan geld is, dat een beleggingsbestemming zoekt?

Daarom zou 2012 een nieuw en eigentijds Jubeljaar moeten worden. Eigentijds, omdat met het generale pardon, het wereldwijd kwijtschelden van alle schulden, tegelijkertijd het creëren van geld moet worden overgelaten aan de burgers van het land zelf, dus in de praktijk door de door hen democratisch gekozen overheden en niet door private instellingen. Ook wordt in het Jubeljaar 2012 een einde gemaakt aan de speculatieve praktijken met geld. Zou dat niet geweldig zijn?

(c) Ad Broere

 

 • Weg met het monetarisme

  heer of mevrouw Thelosen, het zit hem vooral in rente. Zolang rente heffen of aanbieden, als de frauduleuze diefstal die het *is* niet strafbaar wordt gesteld, zullen we altijd opnieuw terugkomen bij dit punt, want rente verarmt de wereld. "money as debt" laat dat heel duidelijk zien. Ook deze site is zeer informatief: http://endtheecb.ning.com/ (Mathematically Perfected Economy)
  en Margrit Kennedy schreef erover in http://www.margritkennedy.de/books.html
  Bij visionair Douwe vind je ook veel info: http://www.visionair.nl/author/Douwe/

  Het zou mooi zijn als economen, ecologen, architecten en technische innovators als Ockels en Ruud Koornstra de handen ineen zouden slaan en dit bankensysteem incl. de aan hen geknechte politiek, vaarwel zegt, en het bestuur van ons land overneemt, liefst overal ter wereld gelijktijdig, met één nieuwe digitale "munt", de "mono" (esperanto voor geld), uitsluitend geschapen door die nieuwe overheden die de huidige overheden negeren, niet meer door banken, en ni³i³it meer rente. Haal *die* kanker uit ons systeem en al het andere zal vanzelf gezond worden, de planeet en al zijn aardbewoners zal prioriteit zijn, en niet het maken van winst door schuld te creëren. Econ. groei zal niet meer nodig zijn, want inflatie verdwijnt, oorlogen en honger ook, want elke overheid creëert zelf wat nodig is. Bij het terugkomen van de uitstaande leningen aan burgers en bedrijven, representeert het *echt* geld en kan het in opnieuw circulatie gebracht worden, hetzij via nieuwe leningen, hetzij via een degelijke publieke sector.

  What a wonderful world this will be...

  05/01/2012 - iet
 • BZitzynbQtes

  Great article, thank you again for wirtnig.

  22/11/2011 - Nelia
 • Ja

  Dat zou perfect zijn, JA! Nutsbanken die renteloos, en transparant, onze geldstroom eenvoudig beheren, zonder dat ermee gehandeld wordt zonder dat wij dat willen. En dan idealiter met een basisinkomen voor elk mens op deze planeet, gewoon, in één valuta. Genoeg om nét van rond te komen. Belastingen, incl geoormerkte zorgpremies, naar draagkracht. Accijns, vermogensbelasting, maar geen BTW meer. Waarom in vredesnaam bedrijven belemmeren? Inkomstenbelasting voor burger en bedrijf is genoeg.

  Maar stoppen met speculeren op de beurs? Ik zou dat niet doen. Sommige mensen willen nl. graag "gokken" met hun geld, mensen die de hebzucht nog niet kunnen loslaten en toch graag méér willen dan wat ze zelf verdiend hebben. Brood en spelen, nietwaar? Ik zou zeggen, láát ze. Het kan, zolang je rente strafbaar stelt. Maar geheel op hun eigen risico, zonder verkapte "rente". Op en neer met je aandelen in bedrijven, zoals het hoort. Wallstreet is ach, maar een symptoom. Rente is het kwaad. Daar heb je geen illuminati of bilderberg conspiracy theory voor nodig, men doet zoals men (al 4000 jaar dus) niet beter weet. En dat is gewoon dom :)

  #AllFallDown en Kom maar op met dat jubeljaar!

  (ook al heb ik zelf braaf mijn hypotheek afgelost door zuinig leven, geen enkele schuld, als rente voorgoed afgeschaft wordt, #biblicalmodeon gun ik het "de schuldenaren" om vergeven te worden en opnieuw te beginnen. #biblicalmodeoff -Maar mag ik ze wel een standje geven? ;-)-

  19/11/2011 - iet
 • The Spirit level

  Het verhaal over de inkomens- en vermogensongelijkheid deed me denken aan het boek "The Spirit Level". Zie http://solidaire-economie.blogspot.com/2010/12/inkomensongelijkheid-en-welzijn.html
  Dus een wettelijk maximuminkomen is noodzakelijk evenals een Jubeljaar zoals door jou voorgesteld. Dan kunnen we met een schone lei verder bouwen aan een rechtvaardige samenleving en duurzame economie.

  27/09/2011 - R.Thelosen

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu