Samen werken aan een betere samenleving

18 februari 2012 Op 13 februari werd Ad Broere geïnterviewd door Jurgen Deleije van Grenswetenschap.nl. Het gesprek ging over het financiële stelsel en de vraagstelling van Jurgen was er vooral op gericht, om duidelijkheid te verschaffen aan mensen die (nog) weinig van deze materie weten. Ad benadrukt in de tweede helft van het interview de noodzaak, dat wij leren met elkaar samen te werken. Alleen op die basis kunnen we een einde maken aan het financiële stelsel dat ons meer dan drie eeuwen hoofdzakelijk ellende heeft bezorgd. De film Economics of Happiness is inspirerend voor mensen, die werk willen maken van die nieuwe economie, waarin het succes wordt gemeten aan de mate van geluksbeleving en welbevinden en waarin de mens centraal staat.

Naar aanleiding van  Economics of Happiness

(door Stefaan Segaert, 16 februari 2012):

Acht stellingen die het heilzame van economische globalisering doorprikken :

1. Globalisering maakt ons ongelukkiger, zorgt voor meer depressies, de mevrouw uit India spreekt van een ‘eenzame planeet’

2. Globalisering dringt door in onze mind : mensen verliezen hun identiteit, afgunst en scheiding zijn de mentale/culturele gevolgen van een ongebreideld consumentisme . Met focus op de schoonheidsindustrie : ‘je bent nooit mooi genoeg’. Kunnen we geen spandoeken schilderen en deze ophangen aan tal van cosmetica-winkels ?   (nvdr)

3. Globalisering verspilt natuurlijke rijkdommen. De trend van wereldwijde verstedelijking zorgt voor een grondstoffenroof. Voedsel moet worden geproduceerd door grote agro-multinationals,  ‘het einde van onze soort’ zegt iemand onheilspellend.

4. Globalisering versnelt de klimaatopwarming . Goederen moeten door globalisering meer en meer lange afstanden afleggen. Met enorme hoeveelheden afval en verspilling als gevolg. Appels uit Engeland vliegen naar Zuid-Afrika en van daar terug, idem voor tonijn uit Amerika.

5. Globalisering bedreigt levensonderhoud. Pensioenfondsen zijn onzeker en deel van de speculatieve bubbels. Boeren zijn het eerste slachtoffer, ze worden van hun land gejaagd. Jonge Indiërs klagen aan.

6. Globalisering verhoogt conflicten. De link tussen terrorisme en globalisering. De wereld in disharmonie. Werkloosheid zorgt voor toenemende concurrentie tussen burgers. Diversiteit verdwijnt, consumentisme wil eenheidsworst.

7. De vrije markt is een illusie. Zonder de extreme staatssteun voor kernenergie bestond er geen kernenergie. De ironie wil dat we binnen de wereldwijde globalisering enorm ver van de vrije markt zijn verwijderd. Kleine producenten worden gediscrimineerd. ‘Pluim-je-buren’ is het motto. In Amerika bijvoorbeeld worden miljarden dollars geïnvesteerd in het aantrekken en behouden van grote multinationals ten koste van een meer lokaal ingeplante economie : kleine producenten worden gediscrimineerd in de vrije markteconomie die niet vrij is maar grofweg de kaart van de grote concerns trekt.

8. Globalisering is een vervalste boekhouding. Het thema van Tim Jackson’s Welvaart Zonder Groei . Meer economische groei is een heilige koe. Het is altijd opnieuw het antwoord op armoede en vervuiling en het verergert de problemen. Zowel Kennedy, Clinton als Obama tappen uit hetzelfde eenzijdige vat.

 

DE FILM WAARSCHUWT : HOU DE PROPORTIES IN DE GATEN . LAAT U NIETS WIJSMAKEN.

Kunnen we dit probleem individueel oplossen ? Het overschakelen op Eco-Power of het stelselmatig vervangen van je lampenpark door energiezuiniger spul is niet voldoende.

GROTE BEDRIJVEN HEBBEN EEN GROTE POLITIEKE MACHT.

 

We hebben een volledige boekhouding nodig, milieukosten , culturele kosten, sociale kosten moeten in de Heilige Koe van het Bruto Binnenlands Product verwerkt worden.

 

Het verhaal van lokalisering ?

Het tweede deel van de film schetst aan de hand van concrete voorbeelden wat we mogen verwachten , wat we kunnen zien, wat je kan becijferen over de weldaden van een meer lokaal gewortelde economie. Zoals globalisering gevolgen heeft op politiek, cultureel, spiritueel en economisch  heeft lokalisering dat ook.

1. lokalisering leidt tot een meer verantwoorde duurzame economie waar lokale noden op de eerste plaats komen

2. de massale steun voor niet-lokale bedrijven moet worden afgebouwd ten gunste van een meer lokale markt

3. banken en financiën moeten we herreguleren, lokaal bankieren is immers veel stabieler

 

Lokaal voedsel ?

Een lokale voedseleconomie is goed voor het milieu, voor het welzijn van boeren, zorgt voor lokale veerkracht. Op een boerenmarkt voeren mensen tien keer zoveel gesprekken als in de supermarkt !

Lokaal voedsel is veel efficiënter, het zorgt voor meer jobs, het brengt meer voedsel per ha op, tot 5 keer zoveel opbrengst, zonder dure pesticiden. Beelden uit Detroit. In rapstijl vertellen enkele zwarte Amerikanen over de reconversie van de grond van de vroegere auto-industrie naar het idee van zelftelende gemeenschappen.

 

Lokale energie ?   

Nog meer belangrijk voor het Zuiden : doorbreek de afhankelijkheid van mensen in het Zuiden van fossiele brandstoffen.

 

Lokale identiteit ?

Dit is voor mij het meest nieuwe aan de film, het meest schokkende ook.

Veel stabieler voor een gezonde identiteitsontwikkeling zijn lokale rolmodellen,mensen van vlees en bloed, mensen die scoren en falen en niet op reclamepanelen het aura van ‘volmaakt’ uitstralen. Gaan we dure therapie subsidiëren of gaan we de reclamewereld aan banden leggen ? 

Inspelend op Ladak in Tibet : de wereld is beter zonder beroemdheden, iedereen is bijzonder. (Negatief gesteld : globalisering en reclame zorgt voor minderwaardigheidsgevoelens)

Een Afrikaanse vrouw : jonge mensen zijn wanhopig op zoek naar iets anders.

 

Lokale kennis ?  

We hebben dringend nood aan “oma-universiteiten” zodat veel lokale kennis niet verdwijnt.

 

Lokale toekomsten ?

Meer tijd bij de familie kunnen doorbrengen. Lokalisatie zorgt voor verbindingen. Verbindingen zijn een fundamentele menselijke behoefte. Dichter bij huis werken. Join in www.theeconomyofhapiness.org . Ik denk hierbij aan de analyse van Juliette Schor (zie haar filmpje op www.oikos.be)

 

De film zoemt in en toont tal van positieve voorbeelden van boeiende nieuwe bewegingen.

De transition town movement van Rob Hopkins bvb. Japanners die werken met eigen lokale valuta. Via Campesina in Zuid-Amerika. Bouwen met lokale materialen in Engeland. In Australië kiest de overheid om lokaal geteeld voedsel te distribueren aan scholen en gevangenissen. Bio-ethanol door collectieve compostsystemen.