Oudere columns

19 februari 2011 Volgt u
het in de financiële media? Het gaat goed met ‘onze’ multinationals. En voor
het doen van overnames is er ruimschoots geld beschikbaar. Over het MKB wordt
weinig gezegd. Vooral met de kleinere bedrijven gaat het niet goed, vorig jaar
was er een stijging van het aantal faillissementen van 25% en sloten heel wat
MKB ondernemers de deur vanwege het barre ondernemersklimaat.  100
multinationals die wereldwijd het economische leven beheersen zijn eenvoudig te
controleren door degenen die zo graag de touwtjes stevig in handen willen
houden. De desinteresse in de impact die deze ontwikkelingen op ons allemaal hebben
is verbijsterend…..

27 januari 2011 Ikea baas ontwijkt belastingen. Als u een budget hebt,
waarmee u zich het niet kunt permitteren om Ikea te mijden, dan zal het
volgende u vast interesseren. Woonwinkelgigant Ikea is het eigendom van een
Liechtensteinse stichting. Dat blijkt uit onderzoek van de Zweedse
televisiezender SVT. OP die manier zou oprichter Ingvar Kamprad voor omgerekend
11 miljoen euro per jaar aan Zweedse belastingen ontwijken. Ikea wordt
gecontroleerd door een complex netwerk van vennootschappen en stichtingen. Tot
nu toe was onduidelijk wat er boven aan dat netwerk staat. Deze wirwar van
vennootschappen en stichtingen wordt niet uitsluitend door de Ikea baas
toegepast. Het is wereldwijd een gebruikelijke aanpak om belastingen te
ontwijken en om de feitelijke macht te camoufleren.

Hoe anders dan Ingvar Kamprad was het handelen van Ernst Bader, die al in 1951
het hele aandelenbezit van de familie Scott Bader in een Stichting onderbracht,
die eigendom is van het collectief van alle werknemers.

27 januari 2011 Geen Wall of Fame, maar een Wall of Debt. In De
FED en de US Treasury
. Wie weet werkt het met een beetje humor. Caius
Adolescentus alias Timothy Geithner, US Treasury Secretary in gesprek met Ben
‘Julius’ Bernanke, voorzitter van de Federal Reserve (FED)

29 december 2010 Volgens het FD is het bedrijfsleven de crisis te boven
gekomen. In het artikel over dit onderwerp op de voorpagina van de editie van
29 december blijkt het (weer) om de grote ondernemingen te gaan. Bedrijven die
in aanmerking komen voor een rating van Standard & Poor’s en Moody’s.
Banken en Bouw doen niet mee aan het herstel.

Het FD zegt dat de faillissementen al maanden een dalende tendens vertonen.
Volgens het faillissementenregister van de Nederlandse rechtbanken werden in
2009 22.790 faillissementen uitgesproken en in 2010 26.097 (definitieve
cijfers). Dit is een stijging van 14,5 %. De werkloosheid liep op van 386.000
in augustus 2010 tot 403.000 in november 2010.

De werkgelegenheid in industrie, bouw, transport en landbouw/visserij loopt
terug. Deze terugloop wordt gedeeltelijk opgevangen door meer – matig betaalde
– banen in de zorgsector. Een onderzoek naar het verloop van kwalitatieve
gelegenheid in Nederland zal ongetwijfeld bevestigen dat de beschikbaarheid van
banen die aansluiten op een hogere opleiding al jaren terugloopt.

Dat banken zelfs in het optimistisch getinte artikel van het Financiele Dagblad
(‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’)  het nog steeds moeilijk
hebben is een bevestiging van waar ik in Ending the Global Casino? over
schrijf. De problemen worden niet veroorzaakt door de reele economie, maar door
het monetaire systeem. Een nieuwe crisis komt hoogstwaarschijnlijk uit die
hoek.

22 december 2010 De hoge prijzen die voor voedingsmiddelen, olie en
gas  worden betaald zijn voor een belangrijk deel het gevolg van de
ongebreidelde speculatie die hierin plaatsvindt. Soms verschijnen in de media
berichten die wijzen op de schadelijke gevolgen van de speculatie praktijken
van hedgefondsen, zoals in de Volkskrant:

De World Movement Group, een Britse hulporganisatie, heeft opgeroepen de
speculatie van hedgefondsen in grondstoffen aan banden te leggen. Volgens
directeur Deborah Doane leiden deze activiteiten tot stijgende prijzen voor
voedingsmiddelen, waardoor talrijke mensen in de Derde Wereld honger lijden. In
het rapport The Great Hunger Lottery beschuldigt deze organisatie banken als
Goldman Sachs in hun jacht op kortetermijnwinsten te gokken met
mensenlevens. 

Het zal u niet verbazen dat Goldman Sachs deze beschuldiging afdoet als ‘apekool’.
Ontkenning is steeds een beproefde strategie gebleken. Matt Taibi, een
Amerikaanse journalist en schrijver maakt korte metten met Goldman Sachs. Lees
hierover in het artikel The Great American Bubbling Machine. Ik ga in Ending
the Global Casino
in op de schade die financiële speculanten aan de
economie en het welzijn van mensen over de hele wereld toebrengen, in het
bijzonder mensen in  ontwikkelingslanden. 

Speculanten drijven de voedselprijzen op en verarmen de boeren in
voedselproducerende landen. 

Monsanto een teelt zaden producent en leverancier is evenmin als
hedgefondsen dat zijn, gericht op het welzijn van de mens, maar op dat van de
eigen portemonnee. Hoe Monsanto dat doet wordt uit de doeken gedaan door de
Indiase milieuactiviste Vandana Shiva  

22 november 2010 Door de recente uitzending op Zembla over de
verstrengeling van pharmaceutische industrie en het medische ‘bedrijf’  is
het potje opscheppen in The Scientist van september 2009 over wie er de meeste
varkensgriepvaccins heeft verkocht  weer actueel geworden.

5 november 2010 SPIEGELTJES, KRALEN EN DOLLARS, WAT IS HET VERSCHIL?

600 miljard dollar wordt er door de FED geinjecteerd in ‘de economie’ . 600
miljard dollar bovenop de 2000 miljard die al eerder  uit het niets gecreëerd
werd. Veel varkens maken de spoeling dun, veel dollars maken de munt
waardeloos. Maar ja, de V.S. heeft altijd een sterke troef in handen
gehad  met de positie van de dollar als wereld reserve munt. De ‘out of
thin air’ gecreëerde nieuwe dollars vinden ongetwijfeld hun weg, niet in de
Amerikaanse economie zelf, maar in die van de opkomende economieën,
waarin  investeerders met goedkope dollars bedrijven opkopen,
joint-ventures aangaan en anderszins hun invloed vestigen. Deze massale export
van dollars zal ongetwijfeld de inflatie in de opkomende economieën versnellen.
oevoeging
28 november: De overheid, de grootste werkgever van het land, heeft in de jaren
negentig zo’n 25 miljard euro onttrokken aan de financiële reserves van het
ambtenarenpensioenfonds ABP. Dat zegt Jean Frijns, oud-directeur Beleggingen
van het ABP, in de televisierubriek KRO Reporter van zaterdagavond.”

“Jarenlang heeft de overheid volgens Frijns te weinig premie afgedragen
aan het ABP. Bij de verzelfstandiging van het pensioenfonds in 1996 was de
achterstand opgelopen tot zo’n 15 miljard euro”

 “Frijns zegt verder dat ‘ook een groot deel van de vut-regeling’
door de overheid is gefinancierd met geld dat het ABP had gereserveerd voor de
reguliere pensioenen. Daarmee zou een bedrag van 10 miljard euro zijn
gemoeid.”

Als we naar een economie toe willen waarin crisissen echt verleden tijd zijn,
dan past daarin een geldsysteem dat niet dominant is ten opzichte van de reiƒÂ«le
economie, zoals dat nu nog het geval is. Een aan de echte economie
ondergeschikt geldsysteem biedt kansen aan kleinschalig ondernemen, innovatie,
menselijkheid, echte duurzaamheid en creativiteit. Kwaliteiten die niet tot
ontwikkeling kunnen komen zolang systemen en structuren, gericht op
aandeelhouderswaarde en de ongelimiteerde vermeerdering van het bezit van
enkelen, belangrijker worden geacht dan menselijkheid, individuele vrijheid en
geluk.

Door hierop
te klikken ziet u een video die pijnlijk duidelijk maakt voor wie en vooral ten
koste van wie de systemen en structuren in stand worden gehouden!

 

23 oktober 2010

De gang van zaken bij TNT Post maakt opnieuw duidelijk, dat we ver
verwijderd zijn van een menselijke economie. In een documentaire van Zembla
werd aangetoond dat aandeelhouders de dienst uitmaken bij TNT. In 2009 maakte
het Nederlandse postbedrijf 400 miljoen euro winst. Dit was echter niet genoeg
voor de – hoofdzakelijk – buitenlandse aandeelhouders, die meer winst met hun
aandelen in TNT willen maken. De Nederlandse directie heeft om de
aandeelhouders tegemoet te komen een onmenselijk beleid uitgestippeld. Het
personeel is hiervan de dupe. De vaak oudere en ‘ dure’ werknemers worden onder
grote druk gezet om te presteren onder de voortdurende dreiging van ontslag.
Men wil hiermee het ‘natuurlijk verloop’ stimuleren. Vandaag staat TNT in de
schijnwerper. Morgen is het weer een andere onderneming of met overheidsgeld
gefinancierde organisatie. Want zolang de korte termijn doelstellingen van
hebberige aandeelhouders -direct of indirect- worden gediend is er geen plaats
voor een andere waarheid dan die van de koele cijfers. Vandaag zijn het de
postbodes, morgen bent u misschien wel aan de beurt. Blijven we nu echt als een
kudde konijnen verlamd staren in de koplampen van de aanstormende auto?

In 2008 gaf ons landsbestuur 80 miljard euro uit om de banken overeind te
houden. Alleen al in 2009 werd 2 miljard euro uitgegeven aan rente over de
hierdoor ontstane extra staatsschuld. Dat is 10 x meer dan de voorgenomen bezuiniging
op cultuur, waaronder op een aantal orkesten. Als de banken iets terug willen
doen voor de generositeit van de belastingbetaler, dan is dat het adopteren van
een of meer orkesten. En dan niet voor een jaar, maar voor een langere tijd en
voor dezelfde subsidiebedragen als die via de overheid werden ontvangen. Het
kan toch niet waar zijn dat het geknoei van de financiële instellingen kaalslag
van de ons nog resterende cultuur tot gevolg zou hebben?