Occupy radio

Hieronder geef ik een gedeelte van de inhoud weer van een mail, die ik naar Occupy Radio heb gestuurd in antwoord op de uitnodiging voor een interview:

Bedankt voor je belangstelling voor mijn werk en voor de uitnodiging om
geïnterviewd te worden voor Occupy radio. Ik wil graag spreken over
oplossingen, want het is echt de hoogste tijd dat we ons los maken van The
Global Casino. Welke oplossing er ook mag worden aangedragen, alles staat en
valt met het draagvlak dat hiervoor wordt gecreëerd. Het zou ideaal zijn als
Nederland een grote coöperatie zou worden, waarin een complementaire munt zou
gaan circuleren, die uitsluitend als ruilmiddel zou dienen. Dan zouden we ons
op het belangrijkste hechtingspunt hebben losgekoppeld van het uiterst giftige
en dodelijk zieke internationale monetaire stelsel. Maar voor de meeste mensen
is de euro heilig, omdat dat HET geld is. Want de spaarrekening, het pensioen,
de beleggingen etc., alles is in euro’s, evenals de verplichtingen op de
hypotheek, de belastingen enz. Daarom kan de complementaire munt niet meer dan
een bijrol spelen, zoals dat -al 77 jaar- in Zwitserland succesvol met de WIR
wordt gedaan.

Het grootste probleem op dit moment is mijns inziens de teloorgang van het
midden- en kleinbedrijf. Het MKB is de grootste leverancier van
werkgelegenheid, de bakermat van nieuwe technologische ontwikkelingen en nog
veel meer, kortom de ruggengraat van de economie. En -niet toevallig- banken
laten het MKB links liggen en investeerders hebben er geen trek in omdat het
teveel risico met zich meebrengt en te weinig rendement oplevert. Ik heb al zo
veel verhalen gehoord van mensen die goede ideeën hebben, maar het niet voor
elkaar krijgen om een onderneming van de grond te trekken omdat er geen
financiering te krijgen is. Daardoor blijven veel kansen op het gebied van
schone energie, betere voeding, vernieuwingen in de gezondheidszorg en nog veel
meer onbenut. De overheid heeft misschien wel de wil maar niet de middelen om
het MKB substantieel te steunen.

Om de economie van Nederland structureel te verbeteren en om te voorkomen dat
de enige werkgelegenheid die er straks nog is, die van hamburgers bakken bij
MacDonalds zou zijn (bij wijze van spreken), moeten wij – inwoners van
Nederland- er met elkaar voor zorgen dat het ook werkelijk gaat gebeuren.

Hoe dat kan?

Er zijn zo’n 600 goede doelen fondsen in Nederland. Nederlanders zijn een
vrijgevig volk. Deze fondsen zijn er voor alles behalve het herstructureren van
de economie. En toch is dat goed doel nummer 1, op dit moment, want wij kunnen
aan de andere doelen alleen blijven schenken als we ons eigen huishouden op
orde hebben (oikos nomos betekent zoveel als de manier waarop wij onze
huishouding hebben ingericht). Dus, we richten een nieuw fonds op gericht op de
economische vernieuwing van Nederland. Het geld in dit fonds wordt bestemd voor
renteloze leningen aan ondernemers die met hun onderneming kunnen en willen
bijdragen aan vernieuwing van gezondheidszorg, voeding, bouw,
energievoorziening, schone vervoermiddelen enz. Als de lening is afgelost en
het bedrijf maakt winst, dan wordt een deel van die winst gestort in het fonds,
waardoor de kracht hiervan toeneemt. Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden om
door middel van dit fonds niet alleen de economie een vernieuwende impuls te
geven, maar er ook voor te zorgen dat een nieuw type ondernemer de kans krijgt.
Ondernemers die niet hun eigen inkomen en aandeelhouderswaarde bovenaan de
lijst zetten. Ook wordt op die manier meer draagvlak gecreëerd voor coöperaties
waarin complementaire munten circuleren, omdat er meer ondernemers komen die
het belang hiervan inzien.

Ik schrijf je dit zo uitgebreid omdat de tijd dringt en het zo ontzettend
belangrijk is, dat integere en deskundige mensen hun schouders onder dit zo
belangrijke werk gaan zetten. De overheid doet het niet en banken en
multinationals evenmin.

Hartelijke groet en succes!

Ad Broere