Meer koopkracht voor ons geld

13 december 2014 De armoede in Nederland neemt toe, dat blijkt uit de statistische gegevens die op 18 december 2014 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden gepubliceerd over de inkomens in 2013. De armste 10% van de Nederlandse huishoudens – een huishouden bestaat in Nederland uit 2,2 personen- moet zien rond te komen van een besteedbaar inkomen van slechts 639 euro in de maand. Dit staat in schril contrast tot de meest verdienende 10% van de huishoudens die volgens het CBS maandelijks 6.794 euro besteedbaar tot hun beschikking hebben, tien keer meer, dus. Er zijn 7.480.000 huishoudens in Nederland.

Van die 7.480.000 huishoudens, dus 16,5 miljoen personen, heeft de een na minst verdienende 10% huishoudens een besteedbaar inkomen van 1.309 euro per maand. Hiervan moeten dus alle vaste lasten, zoals huur of hypotheek, energiekosten, zorgkosten en alle andere huishoudelijke uitgaven van worden betaald. De helft van de huishoudens heeft minder dan 2.217 euro per maand beschikbaar voor deze uitgaven en de gezinnen met kinderen weten uit ervaring dat dit bepaald niet ruim bemeten is. Anders gezegd, de meest verdienende 10% van de huishoudens heeft minstens drie keer meer besteedbaar dan de minst verdiende 50%.

De belastingdruk op de inkomens is niet hoog. De meest verdienende 10% van de huishoudens betaalt 20% van het brutoloon aan inkomstenbelasting en de minstverdienende 10% betaalt 3% van het brutoloon. De inkomens worden echter ook belast met premies voor de inkomensverzekeringen (sociale uitkeringen en aow) en voor de zorgkosten. Deze premies drukken stevig op de inkomens, vooral op de laagste 10%, want deze groep draagt 20% van het al lage brutoloon af aan premies. De meest verdienende groep draagt 30% van het brutoloon af. In de verdeling van deze lasten zijn we in Nederland dus zeer egalitair. De meest verdienende huishoudens hebben tien keer meer te besteden dan de minst verdienende en de belasting en premiedruk is twee keer zo hoog.

Nu zijn de verschillen tussen de meest – en de minst verdienende huishoudens in Nederland niet zo groot als in veel andere landen. Tenminste, volgens de cijfers van het CBS, die de data op zijn beurt weer van de belastingdienst heeft. Het probleem zit vooral in het inkomen ten opzichte van de huishoudelijke kosten van minstens de helft van de huishoudens. Dit probleem is acuut bij de minst verdienende 20%.

110820 Fd Belastingparadijs Nl

Op welke manier kan er meer inkomen komen voor de minst verdienenden, waardoor ook zij niet langer hoeven te bezuinigen op de meest normale uitgaven?

In de Nederlandse grondwet staat: ‘De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid’ (Grondrecht 20). De Nederlandse overheid heeft dus een verantwoordelijkheid voor het materiele welzijn van de bevolking, die verder gaat dan het verstrekken van uitkeringen en AOW. Het belangrijkste instrument om het materiele welzijn van de bevolking te kunnen garanderen heeft de overheid echter uit handen gegeven.
Waarom? Omdat het scheppen van geld is overgelaten aan commerciële banken met een winstdoelstelling en met aandeelhouders, want minstens 95% van al het geld wordt door commerciële banken gecreëerd, uit het niets. De overheid heeft hiermee een essentieel belangrijke maatschappelijke taak uit handen gegeven aan bedrijven die geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het behartigen van die maatschappelijke taak.
Daarom is het zo, dat als het goed gaat met de economie de banken bij wijze van spreken lopen te leuren met leningen en dat het erg moeilijk is om een lening te krijgen als het slecht gaat met de economie. De crisis, waarin we zijn beland door de banken en die nu alweer zeven jaar duurt, wordt niet opgelost, omdat banken mondjesmaat geld uitlenen en omdat de overheid niet in staat is om banken weer in beweging te krijgen, zoals dat in het verleden wel het geval is geweest.
We kunnen hopen op betere tijden, maar alle signalen staan op rood en het ziet er niet naar uit dat er een keer ten goede komt. Tenzij wij zelf de maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan nemen waartoe de overheid niet in staat is en die banken weigeren op zich te nemen.

Zijn we daartoe in staat? Ja! Door een munt in circulatie te brengen, die door onszelf wordt gecreëerd en niet van bovenaf, zoals dat bij de euro het geval is. Dit is in het verleden eerder succesvol gedaan. In 1934 spraken een aantal Zwitserse ondernemers af dat zij elkaar gingen betalen met hun eigen munt de WIR (‘wij’). 80 jaar later zijn er 60.000 Zwitserse mkb ondernemingen aangesloten bij het WIR netwerk en kunt u bijvoorbeeld in Interlaken schoenen kopen met WIR.
In Nederland wordt binnenkort de Florijn gelanceerd. De Florijn wordt eveneens een betaalmiddel waarmee bedrijven en particulieren kunnen betalen. Ten opzichte van de WIR biedt de Florijn bovendien aanmerkelijke verbeteringen, zoals de inwisselbaarheid van Florijn in euro’s.

De Florijn is goed voor de gebruikers van het geld, voor hen die er mee betalen. De euro is goed voor de producenten van het geld, de banken en in hun kielzog de overheden.

Wat kan er met de Florijn worden bereikt?

De Florijn is geld dat evenals de WIR van ons allemaal is en niet ‘van de bank’. Door dit geld massaal te gaan gebruiken krijgt het midden- en kleinbedrijf meer armslag, verbetert de koopkracht van de huishoudens en worden er nieuwe impulsen gegeven aan de Nederlandse economie, wat zich op den duur gaat vertalen in meer werkgelegenheid.

Omdat de Florijn rentevrij is en met dit geld niet kan worden gespeculeerd wordt het ‘lek’ dat in het inkomen zit en waardoor jaarlijks enorme bedragen verschuiven van arm naar rijk gedicht. Economen zoals Dr. Herbert Creutz, Prof. dr. Margrit Kennedy en Mark Anielski hebben berekend dat in de prijzen van alle goederen en diensten gemiddeld minstens een derde aan rente zit en dat deze rente uiteindelijk wordt toegevoegd aan een heel kleine groep superrijken. Anielski zegt hierover dat we ‘het inkomen van een derde van ons werkzame leven op gaat aan het betalen van rente’. Door een rentevrije economie op te bouwen verdwijnt de vrucht van onze inspanningen niet langer voor een belangrijk deel in de zakken van enkelen. Het gevolg hiervan zal zijn dat de kosten van ons levensonderhoud lager worden en dat de druk op arbeid, grondstoffen, natuur en milieu om buiten proporties te leveren ook gaat afnemen.

Binnenkort volgt er meer informatie over de Florijn en over hoe wij er samen een weergaloos succes van gaan maken.

 

© Ad Broere