Kennedy en geheime genootschappen

Vijftig jaar geleden sprak John F. Kennedy met vertegenwoordigers van de Amerikaanse media. Kennedy wees op het grote goed van persvrijheid. Niets rechtvaardigt censuur en het verdraaien of wegstoppen van feiten. Burgers moeten onbevooroordeeld en waarheidsgetrouw worden geïnformeerd. Ook de overheid moet daarbij niet worden ontzien. Want vergissingen en fouten kunnen worden rechtgezet als deze tijdig worden gesignaleerd. Openheid en transparantie leiden tot een sterkere en betere samenleving.

Kennedy was zich duidelijk bewust van de grote invloed van geheime genootschappen, die als een kankergezwel door overheid, banken, defensie en het grote bedrijfsleven woekeren. Geslotenheid en meedogenloosheid zijn hun kenmerken. Hij waarschuwde tegen hun enorme macht en hield de verzamelde pers voor dat dit slechts doorbroken kon worden door mensen over alles te informeren, ook over zaken die confronterend waren voor hen die in hoge posities zitten.

Over hun manier van doen zei Kennedy het volgende:

Ze passen de methode van infiltratie toe.

Ze kiezen voor chantage en intimidatie.

Ze ondermijnen en hollen gezag uit als het niet strookt met hun plannen.

We kennen het lot van John F. Kennedy en steeds meer mensen weten, dat hij vermoord werd in opdracht van de geheime genootschappen waar hij tegen streed. Zijn plan om de Amerikaanse overheid zelf geld in circulatie te laten brengen in plaats van de Federal Reserve stond daarbij zo ongeveer gelijk aan het tekenen van zijn eigen doodvonnis.

De Amerikaanse samenleving en in de afgelopen decennia ook de Europese zijn afgegleden tot de staat waartegen Kennedy vijftig jaar geleden waarschuwde. De burgers worden gemis-informeerd en raken gedesoriënteerd. De media, gecontroleerd door Thomson-Reuters, communiceren vrijwel uitsluitend nog dat wat door de geheime elite wordt gewild. Een journalist die de moed zou hebben om op te staan en die zou gaan schrijven over wat er zich werkelijk afspeelt in de wereld, zoals bijvoorbeeld in de internationale financiering, politiek, gezondheidszorg enz., kan erop rekenen dat hij of zij snel zonder werk zal zijn. Daardoor worden we niet naar behoren geïnformeerd over de praktijken van de farmaceutische industrie, voeding, olie en gas, banken en nog veel meer. En als iemand onafhankelijk van de mainstream media de moed heeft om op basis van eigen onderzoek te publiceren over wat er zich werkelijk in de wereld afspeelt, dan wordt hij of zij snel weggezet als niet goed geïnformeerd, conspiracy denker, doemdenker of het etiket dat het meest voor de hand ligt. En -tot dusver- bereikt men hiermee dat de meeste mensen toch weer aan het twijfelen worden gebracht over de juistheid van wat deze onderzoeker beweert.

Zouden de media zich ooit nog gaan gedragen zoals Kennedy hen dat vijftig jaar geleden voorhield? We leven in een bijzondere tijd, waarin er mensen in waarheid en echtheid opstaan van wie niemand dat zou hebben verwacht. Zo lang er leven is, is er hoop.

© Ad Broere