Het geldsysteem wankelt

Het geldsysteem kraakt in zijn voegen. Op dit moment staat de schijnwerper op de euro. Wat niet betekent dat de dollar, de pond sterling en de yen niet onder druk staan. De aandacht is afgeleid van die andere munten in een veelvoudige actie, die veel lijkt op een weloverwogen poging om de euro om zeep te helpen.

Als deze veronderstelling waar zou zijn, dan lijkt het plan tot dusver aardig te slagen. Want ondanks de steun van de Europese Centrale Bank en het IMF van een biljoen euro om Griekenland en andere zwakke Eurolanden overeind te houden is het gebrek aan vertrouwen in de toekomst van de euro groot.

In Griekenland zou er sprake zijn van een ware bankrun, waarbij burgers en bedrijven massaal hun tegoeden bij Griekse banken opvragen.  De mainstream media stellen zich met berichtgeving hierover  terughoudend op. Hier en daar zijn er toch media die een signaal afgeven. Zoals het gerenommeerde Duitse Handelsblatt, dat onlangs schreef dat – de vertrouwenscrisis tussen het Griekse  volk en de overheid terugslaat op de banken, die als gevolg hiervan de tegoeden die worden aangehouden door de bankklanten in snel tempo kwijtraken.

De beleggers media staan  uit eigenbelang – bol van geruchten, dat andere Eurolanden ook in zware moeilijkheden verkeren. Bijvoorbeeld het gerucht dat Spanje in het geheim zou hebben aangeklopt bij het IMF met het verzoek om een omvangrijke lening.

De handel in goud en zilver gedijt er goed door. De vraag naar goud en zilver is in landen als bijvoorbeeld de VS en Duitsland veel groter dan het aanbod. Veel  mensen trachten hun vermogen om te zetten van geld in goud en zilver. Financieel analist David Rosenberg houdt het voor mogelijk dat de goudprijs naar 3.000 dollar per ounce gaat stijgen ( nu is de prijs ongeveer 1.500 dollar per ounce).

De problemen met de dollar, de sterling en de yen zijn door de grote aandacht voor de euro wat op de achtergrond geraakt. Wat niet wil zeggen dat ze er niet zijn. Deze landen kampen stuk voor stuk met een gigantische staatsschuld. Ook hebben de V.S., U.K. en Japan de nationale economieën gesteund door grote hoeveelheden geld in circulatie te brengen. Dat er tot dusver nog geen enorme inflatie is ontstaan, komt door de listige samenwerking tussen de centrale bank van die landen met hun minister van financiën.  De kruik gaat echter zo lang te water totdat deze barst.  En lang zal dat niet meer kunnen duren, want schulden kunnen weliswaar tijdelijk ‘uit het zicht’ worden gebracht, maar het moment komt dat ook deze landen bezwijken onder de opgebouwde schuldenlast.

In een rapport dat door McKinsey werd uitgebracht in februari 2010 onder de titel ‘Debt and Deleveraging’ acht dit onderzoeksbureau het Argentijnse scenario het meest waarschijnlijk. Dit scenario komt hierop neer, dat al het bestaande geld van het ene moment op het andere ongeldig wordt verklaard. Wat hierop volgt, zit in het brein van de globalistische financiële plannenmakers. Het vervolg zou kunnen zijn, dat er een wereldmunt in omloop wordt gebracht en dat het oude geld (dollars, euros, yen, sterling enz.) tegen een zeer onaantrekkelijke koers met een fractie van de oude waarde kan worden ingewisseld voor de nieuwe wereldmunt. Alle gewone mensen overal in de wereld betalen dan de prijs voor deze radicale verandering.

Het ligt ook voor de hand dat deze wereldhervorming van het geldsysteem niet zonder slag of stoot zal gaan. De plannenmakers hebben hiermee ongetwijfeld rekening gehouden. Daarom zal naar verwacht kan worden de invoering van de nieuwe munt gepaard gaan met een grote mate van controle en onvrijheid. Om te voorkomen dat de negatieve elementen in de samenleving het nieuwe stelsel kunnen saboteren. Wie als negatieve elementen worden aangemerkt hangt in hoge mate af van de visie van degenen die het dan voor het zeggen hebben. ‘It is in the eyes of the beholder.’

En de goud- en zilverbezitters? Ongetwijfeld zal er een nieuwe prijs voor edelmetaal in de nieuwe wereldmunt worden vastgelegd en wordt  speculatie aan banden gelegd. Dus degenen die nu voor veel geld edelmetaal kopen zouden dan wel eens bedrogen uit kunnen komen, omdat ook zij zwaar moeten inleveren. Het gaat hier niet om medelijden, maar meer om de zinloosheid van acties die uit paniek worden geboren. Want uit alles wat er nu gebeurt blijkt, dat er (nog) niets is geleerd. Hebzucht en ik voor de ander blijft het credo. Ook van de goud en zilverkopers.

Uiteindelijk komen we met zijn allen terecht in een geldstelsel dat het gevolg is van het voorgaande en dat geen echte vernieuwing zal  brengen. Want het komt niet voort uit de mens zelf en uit het puur menselijke uitgangspunt van ‘wat kan ik voor jou doen, dat door jou als toegevoegde waarde in jouw leven wordt ervaren’. Alleen op basis van dit uitgangspunt zouden wij een echte nieuwe economie kunnen laten ontstaan.  Niet geleid door enkele individuen, maar op basis van werkelijke democratie. Geld zou hierin niet de hoofdrol spelen, die de wereldmunt straks voor zich gaat opeisen. En deze menselijke economie gaat gepaard met aandacht voor vrijheid, geluk en duurzaamheid in plaats van controle, regels en onvrijheid.

Het zou zo mooi zijn als die economie er zou komen. Wat er zich momenteel afspeelt wijst echter op het tegendeel. De onbegrensde zakkenvullerij van degenen die geld met geld maken blijft gewoon doorgaan. De mensen die hieraan niet meedoen en die zich bezorgd maken over de toekomst proberen in toenemend getal zich veilig te stellen door het kopen van goud en zilver. En degenen die niets te verliezen hebben nemen de houding in van ‘we zien wel, het is nooit wat geweest en dat zal het ook wel niet worden’. De weinigen die wel wat willen struikelen over elkaars creatieve ideeën. De een nog briljanter dan de ander. Maar vrijwel allen met hetzelfde stand alone karakter en luister naar mij, want ik weet hoe het moet.

Het zou zo mooi zijn als we niet door de ervaring heen zouden behoeven te gaan van een centraal geleid financieel-economisch systeem, met alle nare gevolgen van dien.  Maar voorlopig hebben de goudhandelaren en de financiële grootspeculanten het laatste woord.

 

© drs. Ad Broere 19 mei 2010

 

11 juni 2010 Japan tot nek in de schulden

De nieuwe Japanse premier Naoto Kan waarschuwt voor Griekse toestanden als het land zijn schulden verder laat oplopen. ‘Het land kan niet langer doorgaan met het afsluiten van leningen om te voldoen aan zijn betalingsverplichtingen’. Hij wil een eind maken aan verkwistende uitgaven. Verder wil hij de belastingen verhogen. Japan is de op een na grootste economie ter wereld. De financiële problemen van het land worden verergerd door vergrijzing en bevolkingskrimp.

 

14 juni 2010 BIS kwartaalverslag

Europese banken zijn sterk afhankelijk van de (financiële) toekomst van Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland. Van alle buitenlandse schuld die overheden en bedrijven uit deze landen hebben uitstaan is 62% in handen van Europese banken. Daarbij gaat het om € 1.240 miljard schuld; € 204 miljard hiervan is Spaans schuldpapier bij Franse banken, en € 167 miljard Spaans schuldpapier bij Duitse banken. Nederlandse banken hebben € 143 miljard bij de betreffende landen uitstaan, waarvan € 100 miljard aan Spanje.

‘Door het negatieve sentiment was de opleving van de financiële markten na het reddingsplan in mei van € 750 miljard voor zwakke Europese lidstaten slechts van korte duur. De vrees bestaat  dat door de sterke toename van de schulden van tal van overheden het financiële systeem weer wordt getest en het herstel wordt doorkruist.’ aldus de BIS, ‘de bank der centrale banken’. 

 

15 juni 2010 Afwaardering kredietstatus Griekenland

Opnieuw heeft een kredietbeoordelaar de kredietwaardigheid van Griekenland afgewaardeerd. ‘Boter op het hoofd’ Moody’s heeft de Griekse staatsobligaties nu de junkstatus gegeven. De maatregel houdt in dat er weinig vertrouwen is dat Griekenland zijn leningen zal terugbetalen.