Geld komt uit het niets 2e druk

8 januari 2013 De tweede druk van Geld komt uit het niets komt eraan!  Ten opzichte van de eerste druk is de tekst geactualiseerd, onder meer met ‘de stille revolutie’ van IJsland. De samenvatting heb ik vervangen door het titelverhaal Geld komt uit het niets, waarin ik het geldscheppingsproces uiteenzet op een beknopte en eenvoudige manier. Vanaf de publicatie van het boek op 22 november 2012 zijn er al 700 exemplaren van Geld komt uit het niets verkocht, wat geweldig is voor een non-fictie boek, waaraan bovendien in de mainstream media hoegenaamd geen aandacht is besteed. De reacties van lezers bevestigen dat zowel de intentie van waaruit ik het boek heb geschreven als de inhoud van het boek zeer goed zijn ontvangen. Hieronder volgt het titelverhaal uit de 2e druk.

 

De centrale bank van een land of van een groep landen zoals de eurozone, heeft diverse verantwoordelijkheden. Het drukken en in omloop brengen van bankbiljetten is daar een van, maar ook het verlenen van kredieten aan commerciële banken is een belangrijke functie. Centrale banken scheppen geld op basis van fiat, wat betekent dat nieuw geld het gevolg is van een besluit van de autoriteit die hierover gaat. In de eurozone is dit een taak van het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), die besluiten neemt in overleg met de bestuurders van de zeventien nationale centrale banken van de eurolanden. Fiatgeld scheppen is geld uit het niets creëren, want het is niet gedekt door een fysieke waarde zoals goud of zilver.

 

Commerciële banken regelen het betalingsverkeer van hun klanten, nemen geld in bewaring en verstrekken leningen en kredieten. Commerciële banken zijn de geldscheppers bij uitstek, want zij scheppen geld door schuld. Als u een huis koopt en u slaagt erin een hypothecaire lening bij de bank rond te krijgen, dan tekent u een leningcontract. De bank voert de gegevens in de computer in en op dat moment is er digitaal geld uit het niets gecreëerd.  Kunnen commerciële banken dit onbeperkt doen? Nee, want voor elk bedrag dat op de geschetste manier wordt gecreëerd moet er een reserve in ‘de digitale kas’ aanwezig zijn. Als deze liquiditeitsreserve er niet is, dan kan de bank ook niet uitlenen. Omdat de financiële autoriteiten in het nabije verleden een reserve van veel minder dan 10% wel voldoende vonden, is het geld-door-schuld scheppingsproces enorm doorgeschoten en is er daardoor een enorme schuldenberg ontstaan. Nadat de financiële crisis uitbrak zijn de regels verscherpt om deze schuldenberg niet verder te laten groeien. Niet alleen de verplichte liquiditeitsreserve werd opgetrokken, maar er zijn ook andere beperkende voorwaarden gesteld, waardoor de kredietverlening door banken aanzienlijk is ingeperkt. Daardoor ondervinden vooral kleinere bedrijven en particulieren momenteel grote moeilijkheden bij het aanvragen van een lening bij de bank.

 

Het hierna volgende voorbeeld is een illustratie van hoe het geldscheppingsproces werkt. De commerciële banken zijn in dit voorbeeld verplicht om een liquiditeitsreserve aan te houden van 10% van elk bedrag dat de banken uitlenen.

 

Commerciële bank A leent een bedrag van 1 miljoen euro van de centrale bank.  Op basis van deze lening leent bank A 900.000 euro uit aan ondernemer M., die hiermee de bouw van zijn nieuwe bedrijfspand financiert. Tegelijkertijd wordt er 100.000 euro ‘ de verplichte 10%-  in reserve gehouden door bank A. Aannemersbedrijf N. ontvangt de 900.000 euro van M. op de rekening die het aannemersbedrijf aanhoudt  bij bank B. Op basis van deze 900.000 euro leent bank B een bedrag van 810.000 uit. Een bedrag van 90.000 euro wordt in reserve gehouden door bank B. De lening van 810.000 euro  wordt opgenomen door de heer en mevrouw P. die met dit geld een woning kopen. De verkopers van de woning, de heer en mevrouw O. zetten het geld op een spaarrekening bij bank C. Deze bank leent op basis hiervan 729.000 euro uit en houdt 81.000 euro in reserve.

 

Het proces van digitale geldschepping gaat door totdat op basis van de 1 miljoen euro lening van de centrale bank een bedrag van 9 miljoen euro door de commerciële banken is gecreëerd.  Zowel de 1 miljoen euro lening van de centrale bank als de 9 miljoen door commerciële banken zijn uit het niets gecreëerd.

 

Banken zijn als gevolg van het geld-door-schuld scheppingsproces aan elkaar verknoopt. Het is te vergelijken met een carrousel. Als de heer en mevrouw O. bijvoorbeeld hun spaarrekening bij bank C zouden opzeggen en het geld bij bank D op een spaarrekening zetten, dan heeft bank C daardoor een liquiditeitstekort van 81.000 euro,  plus de middelen die bank C tot zijn beschikking moet hebben om het spaartegoed van de heer en mevrouw O. uit te kunnen betalen. Om dit tekort aan te zuiveren leent bank C van bank D de ontbrekende 81.000 euro.  Deze bankencarrousel draait op basis van onderling vertrouwen en het ging goed totdat de financiële crisis uitbrak. Doordat het vertrouwen weg was en de liquide banken hun niet liquide collega’s niet langer uit de brand wilden helpen, nam het tempo waarin er banken in de problemen kwamen snel toe. Vijf jaar na het uitbreken van de crisis is de lucht nog steeds niet opgeklaard, want de liquide banken houden het geld vast om een zo groot mogelijke buffer te hebben als de ‘pleuris uitbreekt’ en de niet liquide banken moeten met noodingrepen overeind worden gehouden.

 

Uit het bovenstaande wordt ook duidelijk, dat als aan commerciële banken een eis zou worden gesteld van 100% liquiditeitsdekking, zij hun deuren zouden kunnen sluiten voor wat betreft het verstrekken van leningen. De ruimte die aan de banken werd gegeven om vrijwel onbeperkt krediet te verlenen voordat de crisis uitbrak, heeft geleid tot een hoge schuldenberg van bedrijven, particulieren èn van de overheid. Ook overheden zijn diep in de schulden geraakt bij banken omdat zij niet zelf geld scheppen, maar het moeten lenen op de financiële markten, waarvan banken onderdeel uitmaken. 

 

De enige manier waarop binnen het huidige systeem de geldhoeveelheid en daardoor de enorme schuldenberg kan worden verminderd is, als banken aflossing van het aan hun klanten uitgeleende geld zouden opeisen en geen nieuwe leningen verstrekken. En dat is slecht nieuws voor bijvoorbeeld de vele Nederlanders met een aflossingsvrije hypotheek.

Dsc03247

 

In de Volkskrant van 8 januari 2013 werd de BIS Bank in de schijnwerper gezet. Een artikel over het versoepelen van de buffernorm voor banken, begeleid door een grote foto van de BIS Bank in Bazel. Uit het artikel wordt misschien wel voor het eerst in de Nederlandse pers duidelijk hoeveel macht de BIS Bank heeft, want het Basel Comité wordt gekoppeld aan deze bank van de bankiers, wat een feitelijk juiste constatering is. En de regelgeving van het Basel Comité is bepalend voor het beleid van de banken. In Geld komt uit het Niets schrijf ik uitgebreid over de BIS Bank en over de enorme invloed die dit instituut van achter de schermen uitoefent.

 

Het artikel ‘Buffernorm voor banken versoepeld’ sluit geheel aan op mijn uiteenzetting over het geldscheppingsproces. Ik schreef, dat de strenge regels in Basel III de kredietverlening aan banden heeft gelegd, waardoor het voor particulieren en kleinere bedrijven erg moeilijk is om geld te lenen. De regelgeving vanuit Bazel was erop gericht, dat de financiële positie van banken sterker gaat worden. Kennelijk is men erachter gekomen dat het paard achter de wagen is gebonden, want de Basel III regelgeving heeft veel bijgedragen aan de huidige economische crisis. Het gevaar, dat spaartegoeden massaal worden opgevraagd als gevolg van de crisissituatie (bankrun) wordt nu onderkend. Het Basel Comité heeft de liquiditeitsnorm, dus de verplichte ‘digitale kasreserve’ versoepeld. Vanaf nu mogen bij deze liquiditeit ook verpakte hypotheken, bedrijfskredieten en aandelen worden geteld. Tot dusver was het beperkt tot staatsobligaties, kasgeld en vorderingen op de centrale bank. Dit is een wel heel opmerkelijke move, want nu is plotseling de basis waarop banken krediet kunnen verlenen enorm vergroot. Tegelijkertijd neemt het risico ook sterk toe, want wat moet de bank met die verpakte hypotheken en bedrijfskredieten doen als er een massale opvraging zou zijn van tegoeden bij de bank? Nood breekt wet en de situatie moet wel erg nijpend zijn dat men zo’n verstrekkende maatregel neemt. Of het zal helpen en de kredietverlening aan particulieren (hypotheken) en de kleinere bedrijven weer op gang komt? De tijd zal het leren, want de banken zitten vast aan hun computerbeslissingsmodellen, die het sein op rood zetten zodra er teveel risico is verbonden aan de lening. En dat is al snel het geval bij particulieren en kleinere bedrijven.

 

© Ad Broere