4 mei 2011 De Heilige Koe als melkkoe voor  overheid en (aandeelhouders van) oliemaatschappijen Het gaat goed met Exxon en Shell. Verheugend nieuws voor directie en aandeelhouders van deze multinationals. De winst van de concerns was in het eerste kwartaal 2011 bij Exxon 68% hoger dan het eerste kwartaal 2010 en bij Shell 60%. BP, dat problemen heeft als gevolg van de catastrofale olieramp in de Golf van Mexico leed verlies.


Anp 12480170

Volgens de media is de winststijging van Exxon en Shell vooral te danken aan de hoge olieprijzen. Dit is maar gedeeltelijk juist. Want als de productiekosten, transport-, distributiekosten en de claims, die de overheid op de opbrengst legt evenredig zouden zijn gestegen met de verkoopprijzen van olie, dan zou de winst niet zo zijn geƫxplodeerd als nu het geval is. De toename van het resultaat komt vooral door een sterk verbeterde winstmarge. 1) De kosten van productie, transport en distributie zijn relatief minder gestegen dan de olieprijzen. De rechtvaardiging voor de enorme prijsstijging kan in elk geval niet worden gevonden in de toename van deze kosten.

Maar ook de Nederlandse overheid heeft bijgedragen aan de verbeterde winstmarge van de oliemaatschappijen.  Hoe dat mogelijk is? Op elke liter brandstof die wordt verkocht rust een claim vanwege accijns. Het bedrag voor deze heffing wordt jaarlijks in januari vastgesteld. Voor benzine was dat in 2009 70,9 eurocent per liter en in 2011 72,8 eurocent per liter, dit is een stijging van 2,7%.  Op 2 mei 2009 was de benzineprijs € 1,359 en op 2 mei 2011 € 1,755, een stijging van 29 %. 

Er zijn 8 miljoen auto's in Nederland geregistreerd, die gemiddeld 13.500 kilometer per jaar rijden. Een redelijke schatting van het brandstofverbruik is 10 miljard liter per jaar. Op basis van de prijzen voor benzine en diesel per 2 mei 2009 en 2 mei 2011, zou de totale omzet in 2009 € 13 miljard en in 2011 € 17 miljard bedragen. Waarvan de overheid voor accijns in 2009 € 6,5 miljard en in 2011 € 6,7 miljard opstrijkt. Het aandeel van de overheid vanwege accijns loopt bij deze cijfers terug van bijna 51% van de totale omzet in 2009 tot 40% in 2011. Wat de overheid relatief minder ontvangt wordt toegevoegd aan de winst van de oliemaatschappijen.

Het is echter niet waar dat de overheid helemaal niet profiteert van de hoge olieprijzen.  Door BTW heffing heeft de belastingdienst op basis van bovengenoemde prijzen € 0,6  miljard op jaarbasis meer inkomsten (hoeveel wordt er nog maar bezuinigd op cultuur,  de linkse hobby volgens Wilders?) . De overheid melkt onze Heilige Koe tot de laatste druppel uit, we weten het, maar de opbrengst krijgt  nog meer perspectief door de onderstaande berekening op basis van de huidige olieprijzen, aantal geregistreerde kentekens en aankoop nieuwe auto's:

                                     

accijns   
€ 6,7 miljard
omzetbelasting € 2,7 miljard
motorrijtuigenbelasting € 3,0 miljard
bijzondere verbruiksbelasting € 2,0 miljard
totaal € 14,4 miljard

                           

In een eerdere column schreef ik dat de opbrengst aan vennootschapsbelasting ( de belasting over de winst van alle besloten en naamloze vennootschappen, zoals Shell, Philips en Unilever) volgens de rijksbegroting eveneens  €  14 miljard bedraagt in 2011. Hieruit wordt duidelijk hoe belangrijk de auto voor de schatkist is en dat de overheid niet voorop zal lopen in het aanpakken van het oliekartel.

Terug naar Exxon en Shell. In de gouden jaren van 2004 tot en met 2006 besteedden deze oliemaatschappijen evenals BP en Texaco enorme bedragen aan het inkopen van eigen aandelen ($ 112,4 miljard dollar). Wie de verkopers waren van deze aandelen was onduidelijk. De aandelen staan niet op naam van de bezitter ervan, zoals dat tegenwoordig  wel het geval is met goud. Toch werd onlangs een tipje van de sluier opgetild door een artikel van Dean Henderson,  de auteur van Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf.

Hij schrijft in het door WijWordenWakker.org in het Nederlands vertaalde en zeer lezenswaard artikel (mei 2011): Olieprijzen en Amerika's oorlogen, de vier ruiters achter het spel van de olieoorlogen:

"Vanaf 1993 was Banker's Trust de grootse aandeelhouder van Exxon. Chemical Bank was nummer 4 en J.P. Morgan was de 5 na grootste aandeelhouder. Beiden zijn nu een deel van JP Morgan Chase. Banker's Trust was ook de grootste aandeelhouder van Mobil. BP gaf Morgan Guaranty op als grootste aandeelhouder in 1993, terwijl Amoco Banker's Trust als een na grootste aandeelhouder aanduidde. Bij Chevron was Banker's Trust de vijfde aandeelhouder. Texaco had J.P. Morgan als vierde eigenaar en Banker's Trust als nummer 9.

Dus, de Deutsche Bank en JP Morgan Chase, de banken van Warburg en Rockefeller, hebben veel aandelen in Exxon Mobil, BP Amoco en Chevron Texaco. De door de Rothschilds gecontroleerde Bank of America en Wells Fargo hebben controle over de olie in de Westkust. Wells Fargo en Mellon Bank waren beiden vanaf 1993 bij de top 10 aandeelhouders van Exxon Mobil, Chevron Texaco en BP Amoco.

Informatie over RoyalDutch/Shell is moeilijker te verkrijgen. 60% is in handen van Royal Dutch Petroleum of Holland en 40% is in handen van Shell Trading & Transport uit Engeland. RD/S heeft slechts 14.000 aandeelhouders en een paar directeuren. Men is het erover eens dat het bedrijf waarschijnlijk voornamelijk in handen is van de families Rothschild, Oppenheimer, Nobel, Samuel en het Britse House of Windsor en het Hollandse Huis van Oranje.

Hiermee wordt een tipje van de sluier opgelicht over wie de voor hen voordelige transacties met de oliemaatschappijen hebben afgesloten. Als een belangrijk deel van de $ 112,4 miljard 2), die aan het inkopen van eigen aandelen werd besteed naar de bovengenoemde groot aandeelhouders is gegaan, dan weten we weer wat meer. De vraag waarom die schijnbaar onverzadigbare honger naar meer de superrijken drijft,  blijft vooralsnog onbeantwoord.Maar het goede nieuws is dat de inkoop van eigen aandelen door de 'fossils' weer hervat kan worden na een paar mindere jaren.

 

© Ad Broere 4 mei 2011

 

1)   Exxon boekte in het eerste kwartaal 2011 26,7% meer omzet dan in het eerste kwartaal 2010 en de bedrijfskosten waren 21,8% hoger. Shell boekte in het eerste kwartaal 2011 30,6% meer omzet dan in het eerste kwartaal 2010 en de bedrijfskosten waren 20% hoger.

(bron: kwartaalverslagen van Exxon Mobil en Royal Dutch/Shell)

2) Een Menselijke Economie, 2009, Ad Broere, hoofdstuk 2

 

 

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu