De euro, treurspel in meer bedrijven

De wereld is dolgedraaid..
Iedereen lijkt murw gebeukt. Niemand vraagt zich meer hardop af hoe
absurd het is, dat nu Griekenland onder het ECB/IMF regime is gebracht,
Italie aan de beurt is. Als een slecht scenario van een niet om aan te
zien treurspel in vijf of meer bedrijven.

De problemen van de Italiaanse staatsschuld waren al veel langer
bekend. En de roofdieren beleggers keken al met dollar tekens in de ogen
naar het volgende slachtoffer in het speculeer de euro stuk spel.
De Europese Centrale Bank kocht een tijdlang Italiaanse staatspapieren
op en hield daardoor de rente laag. Maar nu is kennelijk het moment
gekomen dat ‘men’ Italie over laat aan ‘de krachten van de vrije markt’.
Waarom nu ?

Italie als de derde economie van Europa is als zodanig een big fish
to catch. Want waar ook niet over gesproken wordt, is, dat als er meer
rente door Italie moet worden betaald, er  ontvangers van die meer rente
zijn. Plus het uiterst lucratieve bookmakers spel ‘Zet in op het faillissement van Italie’.
Vergelijkbaar met de paardenraces, maar dan met de inzet van de
economie, de werkgelegenheid, het inkomen en nog veel meer van een heel
land.

Nee, er wordt niet nuchter nagedacht. Want als de rente op staatsleningen omhoog gaat, dan betekent dat niet dat Italie morgen
al veel meer moet betalen. Het gaat alleen om de nieuwe leningen die
moeten worden afgesloten. Voor 2012 gaat het om zo’n 300 miljard euro.
Stel dat Italie daarvoor 4% meer rente moet betalen door de stijging van
het rentepeil. Dan gaat het om 12 miljard euro. De belastinginkomsten
van Italie bedragen zo’n 950 miljard. Daarvan is 12 miljard niet meer
dan 1,2%.

Als het motief niet het kapot speculeren van de euro zou zijn, dan
zouden de ontvangers van de rente eenvoudigweg het meer ontvangen bedrag
terug kunnen storten in de Italiaanse staatskas.

Gaat het om een verborgen agenda? Het lijkt er toch wel heel veel op. Ik heb dat in het artikel Nu komt het erop aan!  in augustus 2011 uit de doeken gedaan.

Moeten we ons er druk over maken? Ja, want ook Nederland komt aan de
beurt. Dit hele vervloekte financiele systeem is zo door en door
internationaal verknoopt, dat de val van het ene land de aanzet is tot
de val van het andere. En zo wordt het net steeds nadrukkelijker om ons
heen gespannen.

Ik heb meerdere keren een beroep op allen gedaan, dat wij onze eigen
verantwoordelijkheid nemen. Ik heb het over complementaire munten gehad,
zoals het Fair Banking initiatief. Ook heb ik de suggestie gedaan om
met een klein deel van het geld dat u nu risicovol op de bank heeft
staan initiatieven te steunen van nieuwe tijd ondernemers, die kunnen en
willen bijdragen aan de hoogstnoodzakelijke innovatie op veel gebieden.

Ik geef de inhoud van dit idee hieronder opnieuw weer:

Welke oplossing er ook mag worden aangedragen, alles staat en valt
met het draagvlak dat hiervoor wordt gecreëerd. Het zou ideaal zijn als
Nederland een grote coöperatie zou worden, waarin een complementaire
munt zou gaan circuleren, die uitsluitend als ruilmiddel zou dienen.
Dan zouden we ons op het belangrijkste hechtingspunt hebben
losgekoppeld van het uiterst giftige en dodelijk zieke internationale
monetaire stelsel. Maar voor de meeste mensen is de euro heilig, omdat
dat HET geld is. Want de spaarrekening, het pensioen, de beleggingen
etc., alles is in euro’s, evenals de verplichtingen op de hypotheek, de
belastingen enz. Daarom kan de complementaire munt niet meer dan een
bijrol spelen, zoals dat -al 77 jaar- in Zwitserland succesvol met de
WIR wordt gedaan.

Het
grootste probleem op dit moment is mijns inziens de teloorgang van
het midden- en kleinbedrijf. Het MKB is de grootste leverancier van
werkgelegenheid, de bakermat van nieuwe technologische ontwikkelingen en
nog veel meer, kortom de ruggengraat van de economie. En -niet
toevallig- banken laten het MKB links liggen en investeerders hebben er
geen trek in omdat het teveel risico met zich meebrengt en te weinig
rendement oplevert. Ik heb al zo veel verhalen gehoord van mensen die
goede ideeën hebben, maar het niet voor elkaar krijgen om een
onderneming van de grond te trekken omdat er geen financiering te
krijgen is. Daardoor blijven veel kansen op het gebied van schone
energie, betere voeding, vernieuwingen in de gezondheidszorg en nog veel
meer onbenut. De overheid heeft misschien wel de wil maar niet de
middelen om het MKB substantieel te steunen.

Om de economie van Nederland structureel te verbeteren en om te
voorkomen dat de enige werkgelegenheid die er straks nog is, die van
hamburgers bakken bij MacDonalds zou zijn (bij wijze van spreken),
moeten wij – inwoners van Nederland- er met elkaar voor zorgen dat het
ook werkelijk gaat gebeuren. 

Global Casino Front

Hoe dat kan?

Er zijn zo’n 600 goede doelen fondsen in Nederland. Nederlanders zijn
een vrijgevig volk. Deze fondsen zijn er voor alles behalve het
herstructureren van de economie. En toch is dat goed doel nummer 1, op
dit moment, want wij kunnen aan de andere doelen alleen blijven
schenken als we ons eigen huishouden op orde hebben (oikos nomos
betekent zoveel als de manier waarop wij onze huishouding hebben
ingericht). Dus, we richten een nieuw fonds op gericht op de
economische vernieuwing van Nederland. Het geld in dit fonds wordt
bestemd voor renteloze leningen aan ondernemers die met hun onderneming
kunnen en willen bijdragen aan vernieuwing van gezondheidszorg,
voeding, bouw, energievoorziening, schone vervoermiddelen enz. Als de
lening is afgelost en het bedrijf maakt winst, dan wordt een deel van
die winst gestort in het fonds, waardoor de kracht hiervan toeneemt. Zo
zijn er nog veel meer mogelijkheden om door middel van dit fonds niet
alleen de economie een vernieuwende impuls te geven, maar er ook voor
te zorgen dat een nieuw type ondernemer de kans krijgt. Ondernemers
die niet hun eigen inkomen en aandeelhouderswaarde bovenaan de lijst
zetten. Ook wordt op die manier meer draagvlak gecreëerd voor
coöperaties waarin complementaire munten circuleren, omdat er meer
ondernemers komen die het belang hiervan inzien.

Ik schrijf je
dit zo uitgebreid omdat de tijd dringt en het zo ontzettend
belangrijk is, dat integere en deskundige mensen hun schouders onder
dit zo belangrijke werk gaan zetten. De overheid doet het niet en
banken en multinationals evenmin.

Alle initiatieven zijn goed. Als het ons maar afvoert van het dodelijk giftige geldsysteem. Het is echt een minuut voor twaalf!

Dit positieve Amerikaanse Youtube filmpje geeft u daarbij hopelijk een hart onder de riem: