19 februari 2011 Volgt u het in de financiële media? Het gaat goed met 'onze' multinationals. En voor het doen van overnames is er ruimschoots geld beschikbaar. Over het MKB wordt weinig gezegd. Vooral met de kleinere bedrijven gaat het niet goed, vorig jaar was er een stijging van het aantal faillissementen van 25% en sloten heel wat MKB ondernemers de deur vanwege het barre ondernemersklimaat.  100 multinationals die wereldwijd het economische leven beheersen zijn eenvoudig te controleren door degenen die zo graag de touwtjes stevig in handen willen houden. De desinteresse in de impact die deze ontwikkelingen op ons allemaal hebben is verbijsterend.....

27 januari 2011 Ikea baas ontwijkt belastingen.
Als u een budget hebt, waarmee u zich het niet kunt permitteren om Ikea te mijden, dan zal het volgende u vast interesseren. Woonwinkelgigant Ikea is het eigendom van een Liechtensteinse stichting. Dat blijkt uit onderzoek van de Zweedse televisiezender SVT. OP die manier zou oprichter Ingvar Kamprad voor omgerekend 11 miljoen euro per jaar aan Zweedse belastingen ontwijken. Ikea wordt gecontroleerd door een complex netwerk van vennootschappen en stichtingen. Tot nu toe was onduidelijk wat er boven aan dat netwerk staat. Deze wirwar van vennootschappen en stichtingen wordt niet uitsluitend door de Ikea baas toegepast. Het is wereldwijd een gebruikelijke aanpak om belastingen te ontwijken en om de feitelijke macht te camoufleren.
Hoe anders dan Ingvar Kamprad was het handelen van Ernst Bader, die al in 1951 het hele aandelenbezit van de familie Scott Bader in een Stichting onderbracht, die eigendom is van het collectief van alle werknemers.

27 januari 2011 Geen Wall of Fame, maar een Wall of Debt. In De FED en de US Treasury. Wie weet werkt het met een beetje humor. Caius Adolescentus alias Timothy Geithner, US Treasury Secretary in gesprek met Ben 'Julius' Bernanke, voorzitter van de Federal Reserve (FED)

29 december 2010
Volgens het FD is het bedrijfsleven de crisis te boven gekomen. In het artikel over dit onderwerp op de voorpagina van de editie van 29 december blijkt het (weer) om de grote ondernemingen te gaan. Bedrijven die in aanmerking komen voor een rating van Standard & Poor's en Moody's. Banken en Bouw doen niet mee aan het herstel.
Het FD zegt dat de faillissementen al maanden een dalende tendens vertonen. Volgens het faillissementenregister van de Nederlandse rechtbanken werden in 2009 22.790 faillissementen uitgesproken en in 2010 26.097 (definitieve cijfers). Dit is een stijging van 14,5 %. De werkloosheid liep op van 386.000 in augustus 2010 tot 403.000 in november 2010.
De werkgelegenheid in industrie, bouw, transport en landbouw/visserij loopt terug. Deze terugloop wordt gedeeltelijk opgevangen door meer - matig betaalde - banen in de zorgsector. Een onderzoek naar het verloop van kwalitatieve gelegenheid in Nederland zal ongetwijfeld bevestigen dat de beschikbaarheid van banen die aansluiten op een hogere opleiding al jaren terugloopt.
Dat banken zelfs in het optimistisch getinte artikel van het Financiele Dagblad ('wiens brood men eet diens woord men spreekt')  het nog steeds moeilijk hebben is een bevestiging van waar ik in Ending the Global Casino? over schrijf. De problemen worden niet veroorzaakt door de reele economie, maar door het monetaire systeem. Een nieuwe crisis komt hoogstwaarschijnlijk uit die hoek.

22 december 2010
De hoge prijzen die voor voedingsmiddelen, olie en gas  worden betaald zijn voor een belangrijk deel het gevolg van de ongebreidelde speculatie die hierin plaatsvindt. Soms verschijnen in de media berichten die wijzen op de schadelijke gevolgen van de speculatie praktijken van hedgefondsen, zoals in de Volkskrant:

De World Movement Group, een Britse hulporganisatie, heeft opgeroepen de speculatie van hedgefondsen in grondstoffen aan banden te leggen. Volgens directeur Deborah Doane leiden deze activiteiten tot stijgende prijzen voor voedingsmiddelen, waardoor talrijke mensen in de Derde Wereld honger lijden. In het rapport The Great Hunger Lottery beschuldigt deze organisatie banken als Goldman Sachs in hun jacht op kortetermijnwinsten te gokken met mensenlevens. 

Het zal u niet verbazen dat Goldman Sachs deze beschuldiging afdoet als 'apekool'. Ontkenning is steeds een beproefde strategie gebleken. Matt Taibi, een Amerikaanse journalist en schrijver maakt korte metten met Goldman Sachs. Lees hierover in het artikel The Great American Bubbling Machine. Ik ga in Ending the Global Casino in op de schade die financiële speculanten aan de economie en het welzijn van mensen over de hele wereld toebrengen, in het bijzonder mensen in  ontwikkelingslanden. 

Speculanten drijven de voedselprijzen op en verarmen de boeren in voedselproducerende landen. 

Monsanto een teelt zaden producent en leverancier is evenmin als hedgefondsen dat zijn, gericht op het welzijn van de mens, maar op dat van de eigen portemonnee. Hoe Monsanto dat doet wordt uit de doeken gedaan door de Indiase milieuactiviste Vandana Shiva  

22 november 2010
Door de recente uitzending op Zembla over de verstrengeling van pharmaceutische industrie en het medische 'bedrijf'  is het potje opscheppen in The Scientist van september 2009 over wie er de meeste varkensgriepvaccins heeft verkocht  weer actueel geworden.

5 november 2010 SPIEGELTJES, KRALEN EN DOLLARS, WAT IS HET VERSCHIL?

600 miljard dollar wordt er door de FED geinjecteerd in 'de economie' . 600 miljard dollar bovenop de 2000 miljard die al eerder  uit het niets gecreëerd werd. Veel varkens maken de spoeling dun, veel dollars maken de munt waardeloos. Maar ja, de V.S. heeft altijd een sterke troef in handen gehad  met de positie van de dollar als wereld reserve munt. De 'out of thin air' gecreëerde nieuwe dollars vinden ongetwijfeld hun weg, niet in de Amerikaanse economie zelf, maar in die van de opkomende economieën, waarin  investeerders met goedkope dollars bedrijven opkopen, joint-ventures aangaan en anderszins hun invloed vestigen. Deze massale export van dollars zal ongetwijfeld de inflatie in de opkomende economieën versnellen. oevoeging 28 november: De overheid, de grootste werkgever van het land, heeft in de jaren negentig zo'n 25 miljard euro onttrokken aan de financiële reserves van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Dat zegt Jean Frijns, oud-directeur Beleggingen van het ABP, in de televisierubriek KRO Reporter van zaterdagavond."

"Jarenlang heeft de overheid volgens Frijns te weinig premie afgedragen aan het ABP. Bij de verzelfstandiging van het pensioenfonds in 1996 was de achterstand opgelopen tot zo'n 15 miljard euro"
 "Frijns zegt verder dat 'ook een groot deel van de vut-regeling' door de overheid is gefinancierd met geld dat het ABP had gereserveerd voor de reguliere pensioenen. Daarmee zou een bedrag van 10 miljard euro zijn gemoeid."

Als we naar een economie toe willen waarin crisissen echt verleden tijd zijn, dan past daarin een geldsysteem dat niet dominant is ten opzichte van de reiƒÂ«le economie, zoals dat nu nog het geval is. Een aan de echte economie ondergeschikt geldsysteem biedt kansen aan kleinschalig ondernemen, innovatie, menselijkheid, echte duurzaamheid en creativiteit. Kwaliteiten die niet tot ontwikkeling kunnen komen zolang systemen en structuren, gericht op aandeelhouderswaarde en de ongelimiteerde vermeerdering van het bezit van enkelen, belangrijker worden geacht dan menselijkheid, individuele vrijheid en geluk.

Door hierop te klikken ziet u een video die pijnlijk duidelijk maakt voor wie en vooral ten koste van wie de systemen en structuren in stand worden gehouden!

 

23 oktober 2010

De gang van zaken bij TNT Post maakt opnieuw duidelijk, dat we ver verwijderd zijn van een menselijke economie. In een documentaire van Zembla werd aangetoond dat aandeelhouders de dienst uitmaken bij TNT. In 2009 maakte het Nederlandse postbedrijf 400 miljoen euro winst. Dit was echter niet genoeg voor de - hoofdzakelijk - buitenlandse aandeelhouders, die meer winst met hun aandelen in TNT willen maken. De Nederlandse directie heeft om de aandeelhouders tegemoet te komen een onmenselijk beleid uitgestippeld. Het personeel is hiervan de dupe. De vaak oudere en ' dure' werknemers worden onder grote druk gezet om te presteren onder de voortdurende dreiging van ontslag. Men wil hiermee het 'natuurlijk verloop' stimuleren. Vandaag staat TNT in de schijnwerper. Morgen is het weer een andere onderneming of met overheidsgeld gefinancierde organisatie. Want zolang de korte termijn doelstellingen van hebberige aandeelhouders -direct of indirect- worden gediend is er geen plaats voor een andere waarheid dan die van de koele cijfers. Vandaag zijn het de postbodes, morgen bent u misschien wel aan de beurt. Blijven we nu echt als een kudde konijnen verlamd staren in de koplampen van de aanstormende auto?

In 2008 gaf ons landsbestuur 80 miljard euro uit om de banken overeind te houden. Alleen al in 2009 werd 2 miljard euro uitgegeven aan rente over de hierdoor ontstane extra staatsschuld. Dat is 10 x meer dan de voorgenomen bezuiniging op cultuur, waaronder op een aantal orkesten. Als de banken iets terug willen doen voor de generositeit van de belastingbetaler, dan is dat het adopteren van een of meer orkesten. En dan niet voor een jaar, maar voor een langere tijd en voor dezelfde subsidiebedragen als die via de overheid werden ontvangen. Het kan toch niet waar zijn dat het geknoei van de financiële instellingen kaalslag van de ons nog resterende cultuur tot gevolg zou hebben?

 

 

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu