Vanaf 2017 overzicht

Het verborgen naziverleden van de BIS Bank

Charles Higham: ‘Trading with the Enemy’ (1983) beschrijft de connectie tussen multinationals, zoals General Motors, Ford, ITT, IBM, Standard Oil en banken, in het bijzonder de ‘Bank for International Setllements’ (BIS Bank) en Chase (Rockefeller) met nazi-Duitsland, inclusief de Reichsbank van Hjalmar Schacht en zijn opvolger Walther Funk. Zijn onderzoek beslaat de periode 1933-1949. In zijn zoektocht naar de feiten over dit onderwerp werd Higham op verschillende manieren tegengewerkt. Desondanks is het hem gelukt om essentiële informatie boven water te krijgen. Informatie, die in geen enkel geschiedenisboek voorkomt. Higham is niet de enige die  over de warme connectie tussen de Amerikaanse 'corporocraten' en Nazi-Duitsland heeft geschreven. Onder meer Anthony Sutton: "WallStreet and the rise of Hitler", James Pool: "Who Financed Hitler", Jacques Pauwels "Big business met Nazi-Duitsland' en Adam Lebor "The Tower of Basel" schreven goed gedocumenteerde boeken over dit verborgen stuk geschiedenis.

Crowdfunding voor een nieuw boek van Ad Broere

Vijf jaar na 'Geld komt uit het niets' dat ik via mijn eigen uitgeverij Humane Economy Publishing heb gepubliceerd, is het tijd voor een opvolger van dit succesvolle boek. Daarom is een crowdfunding actie gestart, met de bedoeling het uitgeven van een nieuw boek mogelijk te maken. Na de publicatie van 'Geld komt uit het Niets' in 2012 is er veel zichtbaar geworden van waarover ik in dit boek schreef. Voortschrijdend inzicht heeft mij meer duidelijkheid verschaft over hoe 'Geld in de bijrol' (voorlopige titel), 'Op weg naar een menswaardige(re) samenleving' (voorlopige ondertitel) verder in beweging kan worden gezet. Ik wil deze visie graag delen in mijn nieuwe boek. Ik ben op zoek naar 500 donateurs, die elk minimaal 25 euro doneren via PayPal (zie rechterkolom) of naar rekening NL87ABNA0864525753 tnv A.Broere.

Weer een nieuwe crisis?

6 november 2017 Deze  column draag ik - met grote dank - op aan de donateurs, die het mij mogelijk maken om mijn nieuwe boek te schrijven en zelfstandig uit te geven.

Geld genoeg in de pot en toch een tekort?

In het vorige artikel op mijn blog: ‘De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet verder omhoog’ heb ik de mythe dat we zoveel langer leven ontrafeld en daardoor ook het argument van de pensioenfondsen ontzenuwd dat de reserves daarom tekortschieten. In dit artikel gaat het over de rekenrente en de dekkingsgraad. Op de vraag ‘Wie heeft er belang’, kwam ik op de werkgever als de meest belanghebbende bij het in standhouden van de mythe van de tekortschietende dekkingsgraad. Ik vraag me af of er bij De Nederlandse Bank en bij de pensioenfondsen niet mensen rondlopen die zich heimelijk diep schamen over de onzin die er in de afgelopen jaren is verkocht over de aanvullende pensioenen.

De AOW leeftijd gaat in 2023 niet -verder- omhoog

De AOW leeftijd gaat in 2023 niet verder omhoog, een signaal dat niet mag worden genegeerd. De media melden dat dit het gevolg is van een nieuwe raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een jaar geleden schreef ik: 'Leven we echt zoveel langer?' Op grond van de statistieken van het CBS kwam ik daarin tot de conclusie dat de ramingen die leidden tot zorgen bij de overheid omtrent de betaalbaarheid van de AOW niet gestoeld waren op de feiten. Een jaar later wordt dit officieel toegegeven. De media voegen aan de 'nieuwe' ramingen van het CBS toe, dat dit kan leiden tot een problematische situatie voor de overheidsfinanciën op lange termijn...  Dit is een demonstratie van raar rekenen, want als de gemiddelde leeftijd waarop mannen en vrouwen overlijden niet toeneemt en de leeftijd van pensionering wel, dan nemen de problemen voor de overheidsfinanciën juist eerder af.

Ad Broere
webdesign by vincken.eu