Vanaf 2017 overzicht

Gesprek George van Houts en Ad Broere

Op 26 september 2018 vond voor Café Weltschmerz een gesprek plaats tussen George Van Houts en Ad Broere naar aanleiding van de publicatie van ´Geld in de bijrol´. In het gesprek ging het over vragen zoals: 'Wat is geld?', 'Hoe zit het met onze perceptie van geld en waarde?', 'Wat is het gevolg van deze perceptie?', 'Hoe ontkomen we aan de dwang van het huidige geldstelsel?' en 'Hoe een primaire levensbehoefte zoals wonen beheerst wordt door hebzucht naar meer geld'. Ook vraagt George naar het eilandvoorbeeld dat door mij in het boek wordt uitgewerkt. Ik voeg een fragment uit 'Geld in de bijrol' toe, waarin de essentie door mij wordt weergegeven.

Geld stinkt niet

De media melden dat de Nederlandse overheid een miljardencontract heeft gesloten met China.

Meetup 24 november Amsterdam

Thema van de meetup: 'Naar een menswaardiger samenleving' Op deze middag gaan we inhoud geven aan de ondertitel van het nieuwe boek van Ad Broere: 'Op weg naar een menswaardige samenleving' en nemen we afscheid van het oude paradigma waarin geld centraal staat om het nieuwe paradigma te omarmen, waarin mens, aarde en alles wat erop leeft centraal staan, met geld waar het hoort: in de bijrol. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. aanmelding via:  https://www.chipta.com/nl/naareenmenswaardigersamenleving/15401/selectticket/

Over 'Geld in de Bijrol'

Het zogenoemde ‘moderne bankieren’ is al vanaf het begin van de 18e eeuw de oorzaak van voortdurend terugkerende crisissen, armoede en lijden bij het grootste deel van de mensheid. Tegelijkertijd is er de extreme rijkdom bij enkelen, die de macht hebben om overheden voor hun doeleinden te manipuleren. Desondanks lijkt er voor de grote meerderheid nog steeds niet voldoende te zijn voorgevallen om rigoureus een eind te maken aan het huidige financiële systeem.

Mislukt inkomensbeleid?

In de media wordt gesproken over het falende inkomensbeleid van de overheid. De beloofde koopkrachtverbetering is een illusie, want tegelijkertijd wordt bijvoorbeeld het lage btw tarief fors verhoogd evenals de zorgpremies, de energielasten, de accijnzen, de waterschapsbelasting en nog (veel) meer. Bovendien is de koopkracht van grote groepen in de samenleving zozeer aangetast in de afgelopen jaren dat de beloofde 1,5 procent niet meer dan een doekje voor het bloeden is.

Ad Broere
webdesign by vincken.eu