Headlines overzicht

Waarom het anders en beter kan met de economie

Op 19 februari heb ik op uitnodiging van Luca van Dinter in Alverna bij Nijmegen een lezing gehouden voor een groep mensen die zich richt op de vrijheid en onafhankelijkheid van het individu. Luca had de vraag of ik iets wilde vertellen over de verkoop (securitisaties) van hypotheken en leningen door banken en over de (rol van) De Vrije Media. Het werd een lezing die ging over zeven met elkaar samenhangende onderwerpen, alle over geld en economie. Door de zeven onderwerpen te behandelen, wilde ik de onderlinge verbanden hiertussen duidelijk maken.

Inkomenssubsidie, een noodzakelijke maatregel

Het uitgangspunt voor een onvoorwaardelijke inkomenssubsidie is, dat iedereen recht heeft op een materieel menswaardig bestaan. Van tijd tot tijd sijpelen er berichten door in de media, die iets onthullen van de werkelijkheid met betrekking tot inkomens en lasten. Er is sprake van toenemende armoede in Nederland, ondanks de economische groei waarvan het Centraal Planbureau gewag maakt. De conclusie is eenvoudig, de groei komt niet ten goede aan veel Nederlandse huishoudens.

rentevrije economie: utopie of reële mogelijkheid?

Op 27 januari 2014 schreef ik een post op de social media over de verantwoordelijkheid van de overheid voor de bestaanszekerheid en de welvaart van de héle bevolking. Dit statement was het uitgangspunt voor het Burgerinitiatief dat later in het jaar werd gestart onder de naam Burgerinitiatief Ons Geld.

banken verkopen de hypotheken van hun klanten

Een van de gevolgen van de huidige manier van geldscheppen door commerciële banken is dat ze min of meer gedwongen zijn om leningen, vooral hypotheken, in pakketten te verkopen om hun balans op orde te houden. Het is een praktijk waaraan de financiële sector goed verdient, maar waarvan klanten de dupe zijn. Zelfs de Triodos Bank is ertoe overgegaan om leningen te verkopen. Securitiseren wordt het in het financiële jargon genoemd.

Lage rente en pensioenen, is er een direct verband?

CDA Kamerlid Pieter Omtzigt heeft een initiatiefnota ingediend. Hij wil een onderzoek naar de effecten van de lage rente op de Nederlandse pensioenen. Omzigt wijst daarbij naar de ECB, die volgens hem verantwoordelijk is voor de lage rente door het omvangrijke opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank.

Ad Broere
webdesign by vincken.eu