Vanaf 2017 overzicht

De macht van een toezichthouder in pensioenenland

Als het gaat om financiële zaken dan haken veel mensen al snel af omdat het onderwerp te ingewikkeld wordt gevonden en ook omdat de experts die uitleg geven vaak niet uitblinken in eenvoud en helderheid met hun uitleg. Omdat ook menig financieel specialist zelf niet begrijpt waar hij of zij het over heeft, hult men zich in een jargon dat dermate ingewikkeld lijkt dat daardoor een muur wordt gebouwd rondom zaken die in de kern eenvoudig zijn.

Soros, warme weldoener of koele strateeg?

In de Volkskrant van 29 december 2018 verscheen een essay, geschreven door oud Oost-Europa correspondent Olaf Tempelman, waarin George Soros als filantroop wordt geschetst, die nu in Oost-Europa wordt gehaat door hen die hij financieel heeft geholpen in de negentiger jaren van de vorige eeuw. Het essay is getiteld: ‘De tragiek van George Soros: hij steunde talloze projecten, en nu keren de ontvangers zich tegen hem’. In ‘Geld komt uit het Niets’ (2012) heb ik een rapport over Soros opgenomen, gebaseerd op onderzoeksjournalistiek, uitgevoerd door een team onder leiding van F.William Engdahl. Soros wordt hierin niet geschetst als een filantroop in de betekenis van onbaatzuchtig en mensvriendelijk.

Zijn Nederlanders tevreden of ontevreden en waarom?

Uit het rapport Burgerperspectieven 2018, vierde kwartaal van het Sociaal Cultureel Planbureau, blijkt dat een meerderheid niet echt tevreden over hun eigen leven is en evenmin positief is over waar het met Nederland naar toe gaat. De media haasten zich om de uitkomst uit te leggen als: negatieven zijn PVV, FvD en SP stemmers en positieven zijn D66 en VVD stemmers. Oorzaak en gevolg worden echter omgekeerd, want de belangrijkste reden voor ontevredenheid en pessimisme is de inkomenspositie, die bij de helft van de Nederlanders te wensen overlaat. Ook het feit dat de overheid geen echt effectieve maatregelen neemt om die positie te verbeteren draagt bij aan de onvrede. De politieke keuze lijkt het gevolg hiervan te zijn.

Zeker de helft van de gezinnen in 2019 verder onder druk

Het is goed dat gezinnen met een laag inkomen worden beschermd, waardoor er voor de minst bedeelden een vangnet is, zonder dat dit overigens het probleem van de lage inkomens werkelijk oplost. Door de teruglopende koopkracht in de afgelopen tientallen jaren is echter het aantal huishoudens dat in een kwetsbare positie is komen te verkeren sterk gegroeid.

Brussel tast onze privacy verder aan door PSD2

Er zijn slechts weinig mensen die op de hoogte zijn van wat de nieuwe Europese betaalwet PSD2 inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn. Dit belangrijke onderwerp dat ten onrechte weinig belangstelling krijgt wordt behandeld in Geld in de bijrol, in het hoofdstuk contant geld en privacy.  

Ad Broere
webdesign by vincken.eu