Vanaf 2017 overzicht

Het conservatisme van de fossiele energiewinningsbedrijven

In 'Een menselijke economie' (2009) schreef ik over het conservatisme van de fossiele energiereuzen.  Shell sprak over 'There Is No Alternative (TINA)' en 'There Are No Ideal Answers (TANIA)', in deze publicatie van het FD van 12 februari 2008:

Crowdfunding boek, stand van zaken

De crowdfunding voor het nieuwe boek van Ad Broere is nog 170 donaties verwijderd van de doelstelling van 500 donaties. Dit is al een heel eind, maar ook de ontbrekende donaties zijn belangrijk om in het najaar een boek te kunnen presenteren aan de donateurs dat aan de verwachtingen voldoet. Ieder, die minimaal 25 euro stort, ontvangt een exemplaar van een speciale hardcoveroplage voor donateurs.

Pensioenen, hoe worden jong en oud belazerd?

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is het grootste pensioenfonds van Nederland. Volgens eigen informatie had het ABP eind 2014 opgeteld aan waarde van de beleggingen (vooral aandelen en obligaties) en aan liquide middelen een belegde reserve van € 347 miljard tot zijn beschikking.

De halve waarheid over koopkrachttoename

Tussen 2012 en 2016 is de koopkracht van Nederlanders gemiddeld met 5,8% toegenomen, waarbij 20% van de personen met inkomen (tussen het 80ste en 100ste percentiel) nog niet in aanmerking werd genomen. Het gemiddelde zal inclusief het 100ste percentiel in werkelijkheid (veel) hoger liggen. Een resultaat om trots op te zijn zou je zeggen. Niets is echter minder waar als je die koopkrachttoename dieper gaat analyseren. Er is een land van winnaars en verliezers ontstaan en Nederland volgt het patroon dat in de V.S. al zo pijnlijk zichtbaar is geworden. .

'Club van Rome' of de 'Schoonheid van het kleine'

Vier decennia van neoliberalisme heeft een wereld opgeleverd waarin de kloof tussen arm en rijk groter is dan ooit. De acht –zichtbaar- rijksten bezitten zoveel als de helft van de wereldbevolking en vele tientallen biljoenen dollars zijn door de superrijken ondergebracht in belastingparadijzen. Geld met geld verdienen wordt gefaciliteerd, bijvoorbeeld door het schrappen van dividendbelasting, terwijl geld verdienen door werk steeds problematischer wordt.

Ad Broere
webdesign by vincken.eu