De macht van een toezichthouder in pensioenenland

Als het gaat om financiële zaken dan haken veel mensen al snel af omdat het onderwerp te ingewikkeld wordt gevonden en ook omdat de experts die uitleg geven vaak niet uitblinken in eenvoud en helderheid met hun uitleg. Omdat ook menig financieel specialist zelf niet begrijpt waar hij of zij het over heeft, hult men zich in een jargon dat dermate ingewikkeld lijkt dat daardoor een muur wordt gebouwd rondom zaken die in de kern eenvoudig zijn.

Small is Beautiful

Onder de titel 'Wijs en duurzaam' is door uitgeverij Asoka een boek verschenen, geschreven door Sulak Sivaraksa. Sulak is een van de meest vooraanstaande Aziatische sociale denkers en activisten. Hij noemt het boek een Boeddhistisch vervolg op het baanbrekende werk van Dr. E.F. Schumacher: 'Small is Beautiful, Economics as if People Mattered' Door de nadruk te leggen op kleinschalige, inheemse, duurzame alternatieven voor globalisering biedt Sulak hoop en alternatieven om onze economie te herstructureren op basis van boeddhistische principes en persoonlijke ontwikkeling.

Soros, warme weldoener of koele strateeg?

In de Volkskrant van 29 december 2018 verscheen een essay, geschreven door oud Oost-Europa correspondent Olaf Tempelman, waarin George Soros als filantroop wordt geschetst, die nu in Oost-Europa wordt gehaat door hen die hij financieel heeft geholpen in de negentiger jaren van de vorige eeuw. Het essay is getiteld: ‘De tragiek van George Soros: hij steunde talloze projecten, en nu keren de ontvangers zich tegen hem’. In ‘Geld komt uit het Niets’ (2012) heb ik een rapport over Soros opgenomen, gebaseerd op onderzoeksjournalistiek, uitgevoerd door een team onder leiding van F.William Engdahl. Soros wordt hierin niet geschetst als een filantroop in de betekenis van onbaatzuchtig en mensvriendelijk.

Waarom de rijken steeds rijker worden en de armen armer

In dit artikel wordt onderzocht waarom de vermogensverdeling in de periode tussen 1993 en 2012 zoveel schever is geworden. De rol van banken in dit proces is onmiskenbaar. Vooral tussen 1995 en 2005 hebben banken een enorme hoeveelheid geld gecreëerd, in belangrijke mate voor de financiering van ‘de eigen woning’. Daarbij zijn de banken voorbij gegaan aan hun eigen risicolimiet. Dit werd achteraf gerepareerd door het ‘teveel’ aan hypothekenvolume af te stoten naar beleggers. Door meerdere factoren zijn de huizenprijzen tussen 1985 en 2009 enorm gestegen, veel sterker dan de modale inkomens. De huidige lage rente verhult de werkelijkheid enigszins. Als de rente weer op het niveau van 2001 zou liggen, dan zou blijken hoe groot het probleem structureel is. Door verbanden te leggen tussen de digitale geldhoeveelheid, het bruto binnenlands product, de modale inkomens, woningprijzen en hypotheekschuld kom ik tot de conclusie dat een rentevrije economie ons uit de impasse zal kunnen leiden.

Zijn Nederlanders tevreden of ontevreden en waarom?

Uit het rapport Burgerperspectieven 2018, vierde kwartaal van het Sociaal Cultureel Planbureau, blijkt dat een meerderheid niet echt tevreden over hun eigen leven is en evenmin positief is over waar het met Nederland naar toe gaat. De media haasten zich om de uitkomst uit te leggen als: negatieven zijn PVV, FvD en SP stemmers en positieven zijn D66 en VVD stemmers. Oorzaak en gevolg worden echter omgekeerd, want de belangrijkste reden voor ontevredenheid en pessimisme is de inkomenspositie, die bij de helft van de Nederlanders te wensen overlaat. Ook het feit dat de overheid geen echt effectieve maatregelen neemt om die positie te verbeteren draagt bij aan de onvrede. De politieke keuze lijkt het gevolg hiervan te zijn.

Wie is George Soros?

Onlangs dook op internet een video op van het interview van George Soros door Steve Kroft. Van dit interview bestonden transcripts. De opnames leken echter verdwenen. In dit interview spreekt Soros openlijk over zichzelf, over zijn verleden en over zijn zakelijke activiteiten. Gebrek aan empathie en gewetenloosheid zijn kwalificaties die aan mensen zoals Soros worden toegedicht. In het interview blijkt dat ze op Soros van toepassing zijn.

Zeker de helft van de gezinnen in 2019 verder onder druk

Het is goed dat gezinnen met een laag inkomen worden beschermd, waardoor er voor de minst bedeelden een vangnet is, zonder dat dit overigens het probleem van de lage inkomens werkelijk oplost. Door de teruglopende koopkracht in de afgelopen tientallen jaren is echter het aantal huishoudens dat in een kwetsbare positie is komen te verkeren sterk gegroeid.

Een positieve verandering door negatieve rente?

10 maart 2016 Negatieve rente is een onmogelijkheid binnen het huidige financiële stelsel en kan onmogelijk leiden tot groei van de economie. Toch staan de plannen om de rente zo negatief te laten worden als nodig om de bestedingen te vergroten op de agenda van onder andere de Europese Centrale Bank. Ook wordt in dit verband gesproken over het afschaffen van contant geld om daarmee de vluchtroute af te grendelen. Het lijkt erop dat de voorgenomen maatregelen het definitieve faillissement van het huidige financiële stelsel slechts dichterbij brengt.

Ad Broere
webdesign by vincken.eu