Veertig jaar geen toename van het besteedbare inkomen

Op 5 februari 2018 publiceerde de Rabobank een onderzoeksrapport naar de ontwikkeling van de besteedbare inkomens (inkomens waar de belastingen en premies vanaf zijn) in de veertig jaar tussen 1977 en 2017. De conclusie luidt dat de reële besteedbare inkomens (zonder inflatie) in die veertig jaar nauwelijks zijn toegenomen en dan gaat het ook nog om een gemiddelde. Er zijn groepen in de samenleving die (veel) beter af zijn en nog grotere groepen die er zeer bekaaid vanaf komen.

Small is Beautiful

Onder de titel 'Wijs en duurzaam' is door uitgeverij Asoka een boek verschenen, geschreven door Sulak Sivaraksa. Sulak is een van de meest vooraanstaande Aziatische sociale denkers en activisten. Hij noemt het boek een Boeddhistisch vervolg op het baanbrekende werk van Dr. E.F. Schumacher: 'Small is Beautiful, Economics as if People Mattered' Door de nadruk te leggen op kleinschalige, inheemse, duurzame alternatieven voor globalisering biedt Sulak hoop en alternatieven om onze economie te herstructureren op basis van boeddhistische principes en persoonlijke ontwikkeling.

Tekst 'Geld in de bijrol' gereed

De tekst is klaar en geredigeerd. Ik kan mijzelf nauwelijks bedwingen om niet alvast fragmenten te gaan delen op mijn blog. Ik denk dat het boek impact zal hebben. Vooral doordat er verbanden worden gelegd, die je in kranten niet leest en voor TV en radio evenmin ziet en hoort. Dit is het eerste Nederlandse boek waarin heel expliciet de kernoorzaak wordt ontrafeld van waarom dit geldstelsel nooit welzijn voor allen zal brengen en telkens weer vastloopt. Het boek gaat echter niet alleen over het failliet van het huidige geldsysteem, er wordt op meerdere manieren onderzocht hoe het anders zou kunnen. De tekst wordt verluchtigd met zo'n honderd afbeeldingen waarvan veel cartoons. Een aantal zijn speciaal voor het boek getekend. Binnenkort gaan tekst en afbeeldingen naar de vormgever. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij er opnieuw een mooi boek van gaat maken. In juli gaat het boek naar de drukker, die het begin september gaat aanleveren. Dan ontvangen de donateurs in binnen- en buitenland snel daarna hun exemplaar (exemplaren). De donateurs hebben ervoor gezorgd dat er voldoende geld is om alle kosten, inclusief de druk- en verzendkosten, te kunnen betalen. Dit is uniek en ik ben er heel erg blij mee. Geen beperkingen, geen censuur, geen 'zou je dat nu wel doen'. Gewoon mijn eigen verhaal en de bijdrage van een aantal mensen die ik daarvoor heb gevraagd.

Waarom de rijken steeds rijker worden en de armen armer

In dit artikel wordt onderzocht waarom de vermogensverdeling in de periode tussen 1993 en 2012 zoveel schever is geworden. De rol van banken in dit proces is onmiskenbaar. Vooral tussen 1995 en 2005 hebben banken een enorme hoeveelheid geld gecreëerd, in belangrijke mate voor de financiering van ‘de eigen woning’. Daarbij zijn de banken voorbij gegaan aan hun eigen risicolimiet. Dit werd achteraf gerepareerd door het ‘teveel’ aan hypothekenvolume af te stoten naar beleggers. Door meerdere factoren zijn de huizenprijzen tussen 1985 en 2009 enorm gestegen, veel sterker dan de modale inkomens. De huidige lage rente verhult de werkelijkheid enigszins. Als de rente weer op het niveau van 2001 zou liggen, dan zou blijken hoe groot het probleem structureel is. Door verbanden te leggen tussen de digitale geldhoeveelheid, het bruto binnenlands product, de modale inkomens, woningprijzen en hypotheekschuld kom ik tot de conclusie dat een rentevrije economie ons uit de impasse zal kunnen leiden.

Welvaart grenst aan het Volmaakte?

'Brede welvaart in Nederland grenst aan het volmaakte', kopt de Volkskrant op 17 mei 2018. Als je je niet laat afschrikken door deze tendentieuze kop en je leest het artikel, dan blijkt dat die 'brede welvaart' vooral de hogeropgeleiden betreft. Verder zou de consumptie van Nederlandse huishoudens het hardst zijn gegroeid in 17 jaar tijd.

Wie is George Soros?

Onlangs dook op internet een video op van het interview van George Soros door Steve Kroft. Van dit interview bestonden transcripts. De opnames leken echter verdwenen. In dit interview spreekt Soros openlijk over zichzelf, over zijn verleden en over zijn zakelijke activiteiten. Gebrek aan empathie en gewetenloosheid zijn kwalificaties die aan mensen zoals Soros worden toegedicht. In het interview blijkt dat ze op Soros van toepassing zijn.

'Geld in de bijrol' wordt in september gepubliceerd

Mijn nieuwe boek 'Geld in de bijrol' nadert zijn voltooiing. Hoogstwaarschijnlijk wordt het voor half september gepubliceerd. 

Een positieve verandering door negatieve rente?

10 maart 2016 Negatieve rente is een onmogelijkheid binnen het huidige financiële stelsel en kan onmogelijk leiden tot groei van de economie. Toch staan de plannen om de rente zo negatief te laten worden als nodig om de bestedingen te vergroten op de agenda van onder andere de Europese Centrale Bank. Ook wordt in dit verband gesproken over het afschaffen van contant geld om daarmee de vluchtroute af te grendelen. Het lijkt erop dat de voorgenomen maatregelen het definitieve faillissement van het huidige financiële stelsel slechts dichterbij brengt.

Ad Broere
webdesign by vincken.eu