Het verborgen naziverleden van de BIS Bank

Charles Higham: ‘Trading with the Enemy’ (1983) beschrijft de connectie tussen multinationals, zoals General Motors, Ford, ITT, IBM, Standard Oil en banken, in het bijzonder de ‘Bank for International Setllements’ (BIS Bank) en Chase (Rockefeller) met nazi-Duitsland, inclusief de Reichsbank van Hjalmar Schacht en zijn opvolger Walther Funk. Zijn onderzoek beslaat de periode 1933-1949. In zijn zoektocht naar de feiten over dit onderwerp werd Higham op verschillende manieren tegengewerkt. Desondanks is het hem gelukt om essentiële informatie boven water te krijgen. Informatie, die in geen enkel geschiedenisboek voorkomt. Higham is niet de enige die  over de warme connectie tussen de Amerikaanse 'corporocraten' en Nazi-Duitsland heeft geschreven. Onder meer Anthony Sutton: "WallStreet and the rise of Hitler", James Pool: "Who Financed Hitler", Jacques Pauwels "Big business met Nazi-Duitsland' en Adam Lebor "The Tower of Basel" schreven goed gedocumenteerde boeken over dit verborgen stuk geschiedenis.

Small is Beautiful

Onder de titel 'Wijs en duurzaam' is door uitgeverij Asoka een boek verschenen, geschreven door Sulak Sivaraksa. Sulak is een van de meest vooraanstaande Aziatische sociale denkers en activisten. Hij noemt het boek een Boeddhistisch vervolg op het baanbrekende werk van Dr. E.F. Schumacher: 'Small is Beautiful, Economics as if People Mattered' Door de nadruk te leggen op kleinschalige, inheemse, duurzame alternatieven voor globalisering biedt Sulak hoop en alternatieven om onze economie te herstructureren op basis van boeddhistische principes en persoonlijke ontwikkeling.

Crowdfunding voor een nieuw boek van Ad Broere

Vijf jaar na 'Geld komt uit het niets' dat ik via mijn eigen uitgeverij Humane Economy Publishing heb gepubliceerd, is het tijd voor een opvolger van dit succesvolle boek. Daarom is een crowdfunding actie gestart, met de bedoeling het uitgeven van een nieuw boek mogelijk te maken. Na de publicatie van 'Geld komt uit het Niets' in 2012 is er veel zichtbaar geworden van waarover ik in dit boek schreef. Voortschrijdend inzicht heeft mij meer duidelijkheid verschaft over hoe 'Geld in de bijrol' (voorlopige titel), 'Op weg naar een menswaardige(re) samenleving' (voorlopige ondertitel) verder in beweging kan worden gezet. Ik wil deze visie graag delen in mijn nieuwe boek. Ik ben op zoek naar 500 donateurs, die elk minimaal 25 euro doneren via PayPal (zie rechterkolom) of naar rekening NL87ABNA0864525753 tnv A.Broere.

Waarom de rijken steeds rijker worden en de armen armer

In dit artikel wordt onderzocht waarom de vermogensverdeling in de periode tussen 1993 en 2012 zoveel schever is geworden. De rol van banken in dit proces is onmiskenbaar. Vooral tussen 1995 en 2005 hebben banken een enorme hoeveelheid geld gecreëerd, in belangrijke mate voor de financiering van ‘de eigen woning’. Daarbij zijn de banken voorbij gegaan aan hun eigen risicolimiet. Dit werd achteraf gerepareerd door het ‘teveel’ aan hypothekenvolume af te stoten naar beleggers. Door meerdere factoren zijn de huizenprijzen tussen 1985 en 2009 enorm gestegen, veel sterker dan de modale inkomens. De huidige lage rente verhult de werkelijkheid enigszins. Als de rente weer op het niveau van 2001 zou liggen, dan zou blijken hoe groot het probleem structureel is. Door verbanden te leggen tussen de digitale geldhoeveelheid, het bruto binnenlands product, de modale inkomens, woningprijzen en hypotheekschuld kom ik tot de conclusie dat een rentevrije economie ons uit de impasse zal kunnen leiden.

Weer een nieuwe crisis?

6 november 2017 Deze  column draag ik - met grote dank - op aan de donateurs, die het mij mogelijk maken om mijn nieuwe boek te schrijven en zelfstandig uit te geven.

Wie is George Soros?

Onlangs dook op internet een video op van het interview van George Soros door Steve Kroft. Van dit interview bestonden transcripts. De opnames leken echter verdwenen. In dit interview spreekt Soros openlijk over zichzelf, over zijn verleden en over zijn zakelijke activiteiten. Gebrek aan empathie en gewetenloosheid zijn kwalificaties die aan mensen zoals Soros worden toegedicht. In het interview blijkt dat ze op Soros van toepassing zijn.

Geld genoeg in de pot en toch een tekort?

In het vorige artikel op mijn blog: ‘De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet verder omhoog’ heb ik de mythe dat we zoveel langer leven ontrafeld en daardoor ook het argument van de pensioenfondsen ontzenuwd dat de reserves daarom tekortschieten. In dit artikel gaat het over de rekenrente en de dekkingsgraad. Op de vraag ‘Wie heeft er belang’, kwam ik op de werkgever als de meest belanghebbende bij het in standhouden van de mythe van de tekortschietende dekkingsgraad. Ik vraag me af of er bij De Nederlandse Bank en bij de pensioenfondsen niet mensen rondlopen die zich heimelijk diep schamen over de onzin die er in de afgelopen jaren is verkocht over de aanvullende pensioenen.

Een positieve verandering door negatieve rente?

10 maart 2016 Negatieve rente is een onmogelijkheid binnen het huidige financiële stelsel en kan onmogelijk leiden tot groei van de economie. Toch staan de plannen om de rente zo negatief te laten worden als nodig om de bestedingen te vergroten op de agenda van onder andere de Europese Centrale Bank. Ook wordt in dit verband gesproken over het afschaffen van contant geld om daarmee de vluchtroute af te grendelen. Het lijkt erop dat de voorgenomen maatregelen het definitieve faillissement van het huidige financiële stelsel slechts dichterbij brengt.

Ad Broere
webdesign by vincken.eu